Arhivi Kategorije: digitalni marketing

Vzdrževanje in optimizacija spletne strani

Marsikomu se zdi, da je spletna stran po objavi na internetu že končana in pripravljena za delovanje. Dovršena spletna stran se bo v tej fazi res izkazala, a na dolgi rok brez dodatnega dela ne bo zmogla zadostiti začetnim pričakovanjem. Treba bo vložiti še nekaj truda, če želimo res v celoti izkoristiti potencial, ki ga ponuja internet kot prodajni kanal.

Izdelava in optimizacija strani - SEO

Na uspešnost spletne strani vpliva več dejavnikov

Veliko pripomore redno vzdrževanje spletne strani, svoje pa doda še optimizacija oziroma SEO. Gre za postopke, ki skrbijo za to, da je spletišče v koraku s časom in korak pred konkurenco. Vzdrževanje je ključnega pomena z različnih vidikov, med drugim zagotavlja tudi varnost pred vdori in zlorabami, saj je treba posodabljati sisteme, ki skrbijo za delovanje spletišča. Izjemno pomembno pa je tudi redno osveževanje vsebine, ki privlači obiskovalce in ustvari občutek zaupanja. Ne gre le za osveževanje ključnih informacij, temveč za ustvarjanje vse vsebine, ki naredi spletišče bolj zanimivo in privlačno.

Že ti postopki so koristni tudi za SEO. Optimizacija spletne strani za iskalnike namreč cilja prav na to, da je spletišče privlačno za obiskovalce in za iskalnike, s tem se tudi višje uvršča na seznamu rezultatov za relevantna spletna iskanja. Res pa je, da SEO poleg urejanja vsebine zahteva še veliko drugega dela. Gre za postopke, ki na dolgi rok ponujajo najboljši izkoristek razpoložljivih sredstev, ki jih namenimo za razvoj spletnega posla. Še posebej to velja v primeru, da zaupamo SEO strokovnjakom, ki se na to spoznajo in lahko zagotovijo najboljše možne rezultate.

Ob rednem vzdrževanju in optimizaciji bodo rezultati hitro vidni, na dolgi rok pa je količina dela minimalna. SEO ponuja izjemne koristi in lahko ključno odloča o uspehu spletnega posla, pa tudi splošno vzdrževanje lahko naredi odločilno razliko. Ker se ravno ta opravila pogosto zanemarjajo, je za marsikaterega podjetnika to priložnost, da prehiti malomarno konkurenco.

Zanimanje za oglaševanje na Facebooku

Oglaševanje na Facebooku računa na spletno povpraševanje prisotno na socialnem omrežju. Teoretično oglaševanje na Facebooku lahko v Sloveniji računa na približno milijon potencialnih kupcev izdelkov ali storitev. Dejanski potencialni kupci pa so odvisni tudi od drugih dejavnikov.

Oglaševanje na Facebooku je lahko zelo učinkovito.

Oglaševanje na spletu ima še veliko možnosti za razvoj in napredek

Digitalno oglaševanje ima pred klasičnim nekatere pomembne prednosti. Za oglaševanje na Facebooku je značilno, da se lahko bistveno bolje načrtuje, izvede in meri učinke oglaševanja. Pri tem je v veliko pomoč digitalna tehnika, ki beleži številne za oglaševanje na Facebooku koristne informacije. Določen izdelek ali storitev je lahko bolj zanimiv za ženski ali moški spol, zanimanje je lahko večje za mlajše, srednje ali starejše generacije, prav tako se lahko zazna različne informacije o obnašanju potencialnih kupcev izdelkov ali storitev. Kljub sodobnosti medija, pa za oglaševanje na Facebooku veljajo nekatera že uveljavljena pravila klasičnega oglaševanja. Za oglaševanje na Facebooku je zainteresirana tudi konkurenca, lahko ga tudi uporablja. Koristne so informacije o načinu komuniciranja s potencialnimi kupci, o načinu promoviranja izdelkov ali storitev, kakšne metode so v uporabi in podobno. Veliko koristnih informacij lahko pridobimo tudi na drugih virih. Za Slovenijo je značilen zelo nizek digitalni indeks med podjetji z vsaj deset zaposlenimi. Spletne strani ima od šestinosemdeset do enainosemdeset podjetji z deset zaposlenimi. Šestinosemdeset odstotkov podjetji v storitveni dejavnosti, enainosemdeset pa proizvodni dejavnosti. Družbena medije uporablja skoraj polovica podjetji, pet in štirideset odstotkov jih ima profil na družabnih omrežjih, sedemnajst odstotkov na spletnih medijih za izmenjavo mulit medijskih vsebin, sedem odstotkov pa jih ima svoj blog. Med družbenimi omrežji so priljubljeni Facebook, LinkedIn, med mediji za izmenjavo multimedijskih vsebin YouTube ter Instagram, blogi pa so objavljeni na različnih spletnih mestih. Plačljivo oglaševanje na spletu uporablja petina podjetji z vsaj desetimi zaposlenimi, priljubljeni so družbeni mediji, spletni iskalniki ter druge za oglaševanje primerne spletne strani. Obiščite spletno stran agencije za digitalni marketing, Red Orbit, ter si preberite odlične bloge, na temo Facebook oglaševanja.

Google adwords oglaševanje je oglaševanje po želji

Google adwords oglaševanje je oglaševalska storitev podjetja Google. Spletni uporabniki večinoma poznajo google adwords oglaševanje. Kdor jih ne pozna, mora uporabiti spletne iskalnik ter se osredotočit na rezultate iskanje. Za google adwords oglaševanje obstaja posebna oznaka med zadetki iskanja, največkrat so tudi oglaševane spletne strani uvrščene najvišje ali na sam vrh izpiska rezultatov iskanja.

AdWords oglaševanje z veliko možnostmi

Google adwords oglaševanje ponuja veliko možnosti

Oglaševanje po želji

Oglaševalcem google adwords oglaševanje ponuja nekatere naprednih možnosti. Klasično oglaševanje jih ni ponujalo, zato mnoge značilnosti sodobnega oglaševanja preprosto zmedejo. Primerjava je možna zgolj na področju oglaševalskega prostora ali oglaševanju namenjenega prostora v mediju ali na mediju. Za google adwords oglaševanje je glavni medij splet, klasično oglaševanje je uporabljalo tisk, radio, televizijo, razne reklamne panoje in številne druge medije. Oglasni prostor se praktično ni spremenil v svoji osnovi, spremenil se je medij ter z njim številne druge značilnosti. Klasično oglaševanje je ponujalo možnost zakupa oglasnega prostora, kar v osnovi počne tudi google adwords oglaševanje. Preverite upravljanje oglaševanja AdWords.

Vendar je bil zakup oglasnega prostora klasičnih medijev veliko bolj nepravičen do plačnikov oglasa. Praktično so pošteno plačali zakup določenega prostora v mediju, zagotovila za ogled oglasa pa ni bilo. Velike oglase so pogosto v medijih tudi spregledali, saj so bili moteči. Na televiziji vsi poznamo pojem reklamni blok, kdor ima možnost ga tudi tradicionalno prezre. Kar je za plačnika oglasa izgubljena priložnost ter hkrati ustvarjena izguba. To napako in pomanjkljivost odpravlja google adwords oglaševanje. Plačnik oglasa plača zgolj toliko, kolikor je bilo ogledov oglasa. Dodatno ima možnost bistveno večjega vpliva na oglaševanje skladno z njegovimi željami in pričakovanji. Če se mu zdi pametno investirati v najboljše oglasno mesto, to lahko stori in najboljše oglasno mesto preprosto dobi. Obratno se lahko odloči za bolj racionalno odločitev, ki mu je na enak način na voljo. Ključna beseda je prav tako njegova svobodna izbira, ko se odloča za google adwords oglaševanje.

Snemanje dogodkov je lahko izjemno odgovorno, hkrati pa zabavno opravilo

Ljudje se radi spominjamo lepih dogodkov in trenutkov. Teh pa nimamo shranjenih samo v naših glavah, ampak tudi v obliki fotografij ali pa videov. Ti so še kako pomemben spomin, saj ga lahko vedno znova obujamo in se spomnimo celo določenih dogodkov, ki bi sicer kaj hitro utonili v pozabo. Snemanje dogodkov (https://www.videa.si/snemanje-dogodkov/) ali pa tudi fotografiranje sta zato izjemno pomembni dejavnosti, ki ju ljudje radi opravljamo. Je pa res, da za pomembnejše dogodke, kot so poroke in kaj podobnega, raje najamemo strokovnjake, ki nam pripravijo še bolj kvalitetne spomine.

Najbolje je, da snemanje opravi strokovnjak
Dogodke, ki so pomembni, je torej potrebno shraniti. Ne samo v naših glavah, ampak tudi v obliki, ki nam bo vedno dostopna. To lahko naredimo sami, še bolje pa je, da to za nas opravijo ljudje, ki imajo na tem področju izkušnje ter veliko znanja, poleg tega pa tudi primerno opremo. Ta bo namreč zagotovila, da bo končni izdelek vrhunski in ga bomo lahko dali iz rok kot tudi darilo. Strokovnjaki nam na sestanku, ki ga organizirajo, povedo celoten načrt, pripravijo ponudbo ter še ostale podrobnosti. Med njimi je tudi cena, na podlagi katere se potem dokončno odločimo. Dandanes tovrstne storitve niso več tako drage, ker je konkurenca na trgu velika. Tako lahko izbiramo med različnimi ponudbami. Izberemo pa tisto, ki je najboljša in hkrati dovolj poceni.

Pred in po snemanju pa nas čaka še kopica dela
Snemanje je torej samo en del, ki ga strokovnjaki opravijo za nas. Ko s posnetim materialom odidejo od nas, jih v resnici čaka še najpomembnejše delo, med katerim je tudi montaža. Končni izdelek je potem v naših rokah že v nekaj dneh. In ponavadi smo nad njim več kot pa le navdušeni.

Uporabniška izkušnja vedno bolj vključuje splet

Uporabniška izkušnja so izkušnje uporabnika z izdelkom ali storitvami pridobljenimi na klasičen ali sodoben način.

Sodobna uporabniška izkušnja je danes v veliki meri vezana na splet, kar velja tudi za klasično trženje. Izdelke ali storitve danes pridobivamo preko klasičnega ali digitalnega trženja, veliko pa je tudi prepletanja. Zato je sodobna uporabniška izkušnja velikokrat preplet različnih pristopov. Klasično trženje raje izbiramo povsod tam, kjer veliko šteje vtis pridobljen preko naših čutil. Pri spletnem trženju je to mogoče zgolj v omejenem obsegu, predvsem se lahko zanesemo na vid in sluh. Pri klasičnem trženju pa uporabniška izkušnja veliko pozornost daje tudi vonju, otipu, različnim načinom preizkušanja v živo in podobnem. Preizkušanje v živo je tudi pristop, ki bo še dolgo časa uspešen način prodaje. Z preizkusom potencialni kupec ne dobi zgolj uporabniško izkušnjo, z preizkusom se kupec nad izdelkom ali storitvijo navduši. Velikokrat v pogovorih slišimo izraz, da se je kupec med preizkusom okužil. V prenesenem pomenu to pomeni, da je bil preizkusni izdelek več kot odlična promocija. V primeru, da to ni mogoče, sodobna uporabniška izkušnja nadaljuje z iskanjem koristnih informacij preko spleta. Pri praktičnem preizkusu lahko zaznava preko vseh čutil, nima pa na voljo informacij o izdelku ali storitvi. Izdelki ali storitve so največkrat opisani, vendar gre za skope informacije. sodobna uporabniška izkušnja poleg tega želi pred nakupom izvedeti, kako so bili drugi kupci zadovoljni, kakšna je vsebina, kako je s poprodajnimi storitvami in podobno. Pomen teh informacij je predvsem v njihovi neodvisnosti od ponudnikov izdelkov ali storitev. Viri informacij v tem primeru tem primeru temeljijo na uporabniški izkušnji. Bolj kot je dolgotrajna, pristna ter dobro opisana, večjo vrednost ima za potencialnega kupca. Praktično si lahko potencialni kupec prestavlja, kakšna bo njegova uporabniška izkušnja z izdelkom ali storitvijo v prihodnosti.

Uporabniška izkušnja igra pomembno vlogo pri odločanju za tržne aktivnosti ponudbe.

Dodatne informacije o tej tematiki preverite na naši internetni strani.

Oglaševanje na iskalnikih, sodobno trženje

Oglaševanje na iskalnikih je sodobno trženje .

V osnovi je oglaševanje na iskalnikih enako vsem aktivnostim, ki jih je poznal že klasični marketing . Klasični marketing lahko razumemo na številne načne, vedno pa gre za soočenje povpraševanja in prodaje na trgu. Da do tega pride, mora biti predhodno izvedenih cel niz aktivnosti. Ponudba mora izdelek ali storitev najprej oblikovati. Pri tem je potrebno izdelek ali storitev razviti iz ideje ali iz predhodnikov. Za oblikovanje je potrebno nabaviti določen material, imeti je potrebno določene zmogljivosti in številne druge danosti. Ko imamo končni izdelek ali storitev postane z postavitvijo na trg to ponudba. Da povpraševanje izve za ponujen izdelek ali storitev potrebujemo oglaševanje. V oglasnem sporočilu so navedene lastnosti kot so : cena, tehnične in druge lastnosti. Po nakupu izdelka ali storitve, pa so potrebne tudi poprodajne storitve. To so razne storitve, namenjene koriščenju kupljenega izdelka ali storitve v okviru obljubljenega. Klasični marketing je s pojavom spleta dobil novo obliko, to je oglaševanje na iskalnikih. Bistvena razlika je v tem, da aktivnosti potekajo preko spleta in iskalnikov. Obstajajo pa tudi mešane oblike, kjer se v večjem ali manjšem razmerju prepletata klasični marketing in oglaševanje na iskalnikih. Klasični marketing preko spleta lahko dodatno ali izključno trži svoje izdelke oziroma storitev. Dodatno takrat, ko obstaja poleg fizične prodaje tudi spletna prodaja. Izključno pa takrat, ko se oglaševanje na iskalnikih oziroma prodaja izdelka ali storitve vrši zgolj preko spleta. Podobno velja za oglaševanje, ki lahko poteka preko spleta v kombinaciji s klasičnim oglaševanjem ali izključno preko spleta. Možnih kombinacij in prepletov imata klasični marketing in oglaševanje na iskalnikih še v številnih drugih primerih, odločitev za eno ali drugo oziroma eno in drugo možnost je odvisna od več dejavnikov. Pomembni dejavniki so ciljni trg, ciljni kupci ter poslovni cilj.

Oglaševanje na iskalnikih je dobra poslovna odločitev.

https://www.red-orbit.si/storitve/google-adwords

optimizacija spletnih strani prinaša obiskovalce

Kako optimizirati spletno stran za boljši obisk

Kako optimizirati spletno stran ima namen izboljšati obisk prepoznavnost spletne strani.

Splet je danes del vsakdanjika, velikokrat se zanj uporablja izraz digitalna doba . Vprašanje kako optimizirati spletno stran si zastavljajo predvsem osebe, ki želijo na svojo spletno stran privabiti čim več obiskovalcev. Splet se danes uporablja na različne načine, nekateri obiskujejo točno določene spletne strani, drugi poleg tega tudi raziskujejo tretji pa izključno raziskujejo po spletu. Točno določene spletne strani obiskujejo ljudje, ki jim splet nadomešča nekatere klasične oblike. To so lahko televizija, tisk, radio ter razne druge klasične oblike. Med temi obiskovalci je veliko takih, zaradi katerih si je dobro zastavljati vprašanje kako optimizirati spletno stran. Ponudbe takih strani so zelo različne, poleg znanih in uveljavljenih so tudi začetniki. Ti si želijo pridobiti dvoj delež ter ustvariti svoj prostor na spletu. Največ možnosti imajo vsi, ki ponujajo predvsem drugačne vsebine. Vendar se hkrati hočeš nočeš morajo ubadati z vprašanjem kako optimizirati spletno stran. Če hočejo svojo zanimivo vsebino predstaviti širši publiki je to več kot nujno. Manjši procent obiskovalcev spleta tega ne potrebuje, saj stalno išče novosti ter slej ko prej na takšne spletne strani. Raziskovanje po spletu je zanimiva in velikokrat nujna aktivnost. Splet ponuja velikokrat novosti, ki jih mnogi uveljavljeni viri informacij tako ali drugače ne zaznajo. Zato jih tudi ne nudijo obiskovalcem. Vprašanje kako optimizirati spletno stran je zato zanimivo tudi za vse, ki v tem vidijo svojo priložnost na spletu. Uveljavljene spletne strani nimajo zagotovljenega stalnega mesta med zaželenimi, poznamo številne primere. Nekateri začetniki spleta v slovenskem jeziku so danes praktično pozabljene, nadomestile so jih nove spletne strani. Vendar tudi te lahko računajo s podobno usodo, kot danes pozabljene spletne strani. Spremembe so se zgodile zaradi številnih dejavnikov. Z odgovorom na kako optimizirati spletno stran je možno izboljšati prepoznavnosti začetnikov.

Kako optimizirati spletno stran je sodobna aktivnost.

Več

Večkanalni marketing, sprememba povpraševanja

Večkanalni marketing je odgovor na spremembe povpraševanja .

Spremembe povpraševanja so prisotne od najstarejših časov, večkanalni marketing je zato zgolj del nenehnega razvoja človeške vrste. Pred njim je bil zelo pomemben prehod od klasičnega na internet trženje . Lahko bi rekli, da ta sprememba še ni dokončna ter se razvija. Verjetno dokončno do prehoda ne bo nikoli prišlo, saj ima klasičen pristop nekatere nezamenljive lastnosti. Bolj se spreminja spletno trženje, večkanalni marketing je lep primer. Razvoj spletnega trženja pogojujejo številni dejavniki, kot so tehnologija, družba, potrošniki, zakonodaja ter drugi dejavniki. Tehnologija je od časov prvih trgovin na spletu napredovala, postala je bolj izpopolnjena in zmogljiva. Dovolj je, da pogledamo v zgodovino svojih računalnikov oziroma njim podobnih naprav. V preteklosti smo imeli predvsem stacionarne računalnike, uporabljali smo jih omejen čas, dostop ni bil enostaven, vsebine so bile blago rečeno skromne. V takem okolju se večkanalni marketing ne more razvijati, ker nima osnovnih pogojev. Do njega smo prišči preko vmesnega obdobja, ki so ga zaznamovali začetni koraki na področju spletnega trženja. Ker je bila ponudba omejena in hkrati privlačna, je največkrat obisk pomenil tudi nakup ponujenega blaga ali storitev. Danes so vsebine bogatejše, veliko več časa smo prisotni na spletu, naprave so neprimerno bolj zmogljive in dostopne. Zato ima večkanalni marketing možnosti za obstoj in razvoj. Obisk spletne strani ni nujno povezan z nakupom ponujenega, ampak želimo pred tem izkoristiti možnost dodatnih informacij. Želijo se prepričati ali nam je ponujeno ustrezno, kakšne so lastnosti, kako je z uporabo v praski in podobno. Lahko rečemo, da je večkanalni marketing omogočil tudi razvoj kupcev na spletu. Postali so bolj osveščeni, temu primerno bolj zahtevni in željo preprosto povedano od spletne trgovine več kot v preteklosti.

Spremembe gre pričakovati tudi v prihodnosti prav zaradi povpraševanja ter vedno bolj kakovostne ponudbe, ki jo večkanalni marketing nudi.

oglaševanje z google adwords

Večkanalni marketing, napredek potrošništva

Večkanalni marketing spreminja pojem potrošniška družba .

Potrošniška družba je izraz, ki ga lahko razumemo na več načinov. Eden je zasedenost parkirišč pred nakupovalnimi centri. Kar kaže na intenzivnost kupovanja v potrošniških središčih. Večkanalni marketing na drugi strani kaže, na napredek potrošniške družbe. Dejanski in potencialni kupci ne več nujno drvijo za vsem postavljenim na prodajne police, ne odzovejo se več oglasom primerno, ampak s pridom izkoristijo sodobno tehnologijo. Ta je danes v mnogih primerih že v žepu potrošnikov oziroma vedno pri roki. Za večkanalni marketing je značilno zbiranje kakovostnih informacij pred nakupom določenega izdelka ali storitve. Kakovostne informacije se nanašajo na vse koristne podatke o predmetu nakupa. V prvi vrsti so to cene, dejanska kakovost v praksi, poprodajne storitve ter vse druge lastnosti. S temi lastnostmi se bo kupec dejansko seznanil ob nakupu, pred njim pa so neznanka. V svetu, ki je prežet intenzivnim z napredkom in razvojem je večkanalni marketing tudi več kot le preverjanje cen, najboljših pogojev nakupa in podobnega. Ker imamo v letu dni ali celo prej na prodajni policah nove generacije izdelkov ali izdelke, ki so od predhodnikov različno spremenjeni, nam večkanalni marketing lahko pomaga dobro oceniti te spremembe. Časi, ko so spremembe dogajale v obdobju nekaj let so dokončno mimo. Zato je pretok informacij o novosti in lastnostih novosti več kot nujen. Potrošništvo ima s tem tudi možnost spremembe navad. Večja kot bo množica, ki uporablja večkanalni marketing , več sprememb v potrošništvu gre pričakovati. Nekateri trendi sprememb se kažejo že danes. Med kupci je opaziti ločevanje na podlagi racionalnosti. Na tujih trgih je ta trend občutnejši. Predvsem gre za trge, ki so pripravljeni v večjo kakovost več investirati. Značilnost teh trgov je med drugim tudi večje ločevanje ponudbe in povpraševanja na posamezne kakovostne nivoje.

Večkanalni marketing je prinesel pomembne spremembe na področje trženja.

Več

Večkanalni marketing, ocena ponudbe

Večkanalni marketing je sodobno ocenjevanje ponudbe .

Ocenjevanje ljudje izvajamo neprestano, del tega procesa je tudi večkanalni marketing. Spletni nakupi so danes glede na preteklost vedno bolj pogosti, spreminja pa se tudi kakovost nakupov. V preteklosti je bilo ponudbe manj, hkrati pa tudi manj koristnih vsebin. Zato se je za izdelek ali storitev kupec odločil že ob obisku. Danes ima zato več možnosti preverjanja ponudbe. Tu nastopi večkanalni marketing, ki ponuja tako ponudbi kot povpraševanju pomemben napredek. Povpraševanje se zaveda, da živio v informacijski dobi, sposobne naprave za pridobivanje informacij ima tudi praktično vsak v svojem žepu. Z pridobivanjem informacij povpraševanje obogati svoje vedenje o ponudbi. Cene, zaloge, dobavljivost ter druge informacije so lahko na voljo takoj. S tega vidika je večkanalni marketing dvignil kakovost soočanja. V primeru, da cena ponudbe ne bo konkurenčna se bo povpraševanje odločilo za alternative ali jih vsaj poiskalo. Zaloge so prav tako pomembne, saj danes vedno večji delež povpraševanja želi imeti izdelek ali storitev takoj. V primeru, da aktualna ponudba tega ne more izpolniti, želimo čim prej dobiti drugo ponudbo. Prav tako prinaša večkanalni marketing spremembe na področju dobavljivosti. Izrazita je predvsem na specifičnih trgih, ki se razlikujejo v mnogih značilnostih, kot je recimo velikost. Na manjšem trgu je ponudba primerna povpraševanju. V splošnem je povpraševanje manjše kot na večjem trgu. Temu se prilagodi tudi ponudba, v praksi to opazimo kot manjšo ponudbo v horizontali ali vertikalni smeri. To prakso lahko večkanalni marketing spreminja skladno z možnostmi in sposobnostmi povpraševanja. V primeru, da ponudba na specifičnem trgu ni primerna, bo povpraševanje začelo iskati alternative zunaj njega. Ponudba je lahko zunaj specifičnega trga boljša, ima pa lahko pomanjkljivosti. Povpraševanje ne razmišlja le o pridobitvi, ampak tudi o koriščenju učinkov. Ti pa so lahko s tehničinimi napakami in drugimi ovirami lahko onemogočeni.

Večkanalni marketing je napredek soočanja ponudbe in povpraševanja.

Digitalno oglaševanje, sodobna klasika

Digitalno oglaševanje je sodobna klasika .

Sodobna klasika je digitalno oglaševanje, ker smo podobno učinkovito sporočanje že poznali, vendar so bile takrat v uporabi čisto drugačne tehnike. Moderna tehnika je ta star način izboljšala in mu ponudila neslutene možnosti razvoja. Mnogim se zdi pojem digitalno oglaševanje sila učen, čeprav gre za način sporočanja, katerega tudi sami poznajo. Mimo takšnega načina sporočanja danes v nakupovalnih središčih, mestnih središčih oziroma povsod tam, kjer je dovolj občinstva, praktično ni moč iti. Vsem digitalno oglaševanje sporoča vsebino naročnika, v želji motiviranja potencialnih kupcev. Na prvi pogled se zdi takšna aktivnost enostavna, vendar je učinek velikokrat različen od pričakovanj. To se kaže med drugim tudi v priljubljenosti in razširjenosti med posameznimi področjih. Na nekaterih področjih je digitalno oglaševanje bistveno bolj razširjeno kot na drugih. Kar je hkrati slabost in prednost za območje, ki še ni tako razvito. Prednost se kaže predvsem v novosti, ki sama po sebi lahko privabi večjo pozornost. Nadalje je prednost v sami izvedbi, glede na klasične pristope enake aktivnosti. Za klasično izvedbo je bilo značilno, da je potrebovala veliko več vsega od zamisli do izvedbe. Slabost pa je predvsem v značilnosti trga oziroma področja. Manjša odzivnost področja oziroma trga pomeni, da se vse prednosti lahko razblinijo oziroma ne dosegajo učinka značilnega za večja področja oziroma trge. S tem postanejo tudi prednosti značilne za večje trge, na manjših bistveno manj učinkovite. Za digitalno oglaševanje je značilna uspešnost povsod tam, kjer je takšen način uveljavljen. Veliko zaslug za to imajo tudi predhodniki, katere lahko vidimo v starejših vsebinah. V nekaterih primerih so predhodniki tudi tvorili nezgrešljivo podobo okolice, z njo so se zlili, brez njih bi si okolico težko predstavljali.

Digitalno oglaševanje se bo v prihodnosti še razvijalo, velik potencial predstavlja predvsem sodobna tehnika, ki jo množično dnevno uporabljamo na praktično vsakem koraku.

https://www.red-orbit.si/blog/

inbound marketing

Merjenje uspešnosti inbound marketinga, ugotavljanje neizkoriščenega

Merjenje uspešnosti inbound marketinga je iskanje neizkoriščenega .

Od najstarejših časov do današnjih dni je iskanje neizkoriščenega velikokrat ključ do uspeha, merjenje uspešnosti inbound marketinga ponuja dobro analizo možnosti. Kako bo analiza možnosti izvedena je stvar posameznika, ki se odloča ali tudi izvede nadaljnje aktivnosti. Neizkoriščeno se kaže na več načinov. Konkurenca ga lahko že več časa izkorišča ter s tem ustvarja dodano vrednost oziroma dosega cilje svojega delovanja. Boljši pa so primeri, ki kažejo na lastno kreiranje izkoriščanja neizkoriščenega. Gre za pristop, kateri ima številne prednosti, prinaša pa tudi tveganje. Prednost je tem, da rešitev katero merjenje uspešnosti inbound marketinga nakaže kot možnost, pomeni novost. S tem se dokoplje do učinkov novosti, ki so sami po sebi velikokrat dodana vrednost. Trg novost velikokrat nagradi z dodano vrednostjo, ker v njej prepozna pomembne koristi. Ker so novosti je temu primerna tudi njihova ocena. Tveganje, ki ga merjenje uspešnosti inbound marketinga velikokrat ne more v celoti prepoznati, je nasprotni reakciji trga. Iz prakse poznamo številne primere, kjer se tveganje z novostmi ni izšlo. Kaj je šlo narobe je od primera do primera različno, različne pa so tudi ocene oseb. Včasih merjenje uspešnosti inbound marketinga pre optimistično ocenjuje, trg pa na večjo novost ni pripravljen. Možno je, da so učinki že izkoriščeni, ocena pa temelji na preteklosti, sedanjost je že drugačna. Kljub sodobni lastnosti, ki je hitrost in aktualnost, je vedno treba računati z zamikom. Ki v poslovnem svetu lahko merjenje uspešnosti inbound marketinga prepozna kot razliko med uspešnostjo in neuspešnostjo. V mnogih primerih je težava, da se ne zavedamo razlike med klasičnim in sodobnim. Pri klasičnem pristopu je bil časovni zamik večji, pri sodobnem je krajši. Vendar ima še vedno enake posledice, spremenil se je le kritičen čas.

Merjenje uspešnosti inbound marketinga je dobro orodje za ugotavljanje skritega potenciala na trgu.

inbound marketing

Optimizacija uporabniške izkušnje, velik potencial

Optimizacija uporabniške izkušnje ima velik potencial .

Velik potencial ima optimizacija uporabniške izkušnje, ko se zavemo vseh prisotnih lastnosti. V nekaterih primerih je optimizacija uporabniške izkušnje lahko uspešna. Obstajajo pa tudi primeri, ko je nadgrajena optimizacija uporabniške izkušnje boljša. Osnovo za odločanje o tem, ali optimizacija uporabniške izkušnje pomeni za nas priložnost ali je bolje spremeniti odločitev in izbrati drugačno rešitev, lahko pomeni naše izkušnje. V primeru, da je optimizacija uporabniške izkušnje v preteklosti koristila, imamo veliko možnosti za uspeh tudi tokrat. Obratno lahko slabe izkušnje pomenijo več stvari. Lahko pomenijo, da takšen medij ni najbolj primeren, lahko pa pomeni, da bomo morali svoj pristop spremeniti, če želimo učinkovito trženje . Trženje se poleg tega spreminja tudi drugače. Isti medij in praktično identični pristop je lahko v različnih odbojih lahko različno uspešen. S tem zavedanjem je potrebno včasih tudi spremeniti vse dejavnike oglaševanja. Sami lahko iz lastnih ali pa tujih izkušenj vemo, da določeno oglaševanje dosega različne uspehe, pri praktično enakih značilnostih. Tako lahko vpliva na večjo ali manjšo uspešnost okolje, enako velja za družbo, ekonomske in druge dejavnike oglaševanja. V določenem okolju bodo določeni cilji prej in enostavneje doseženi z enakim pristopom, kot v drugih. Obstajajo tudi izjeme, pri katerih je potrebno v celoti spremeniti pristop ali vsaj spremeniti določen del značilnosti pristopa. Predvsem velja za oglaševanje nepisano pravilo, da je tako uspešno, kolikor je dobro zasnovano in izvedeno. Sama zasnova uspešnih oglaševalcev omogoča, da se aktivnost lahko hitro prilagodi številnim dejavnikom. V ta namen se možne spremembe velikokrat tudi dodobra preuči in jih vnese med zahteve. Socialna omrežja so danes načeloma dobra osnova za oglaševanje. Predvsem zaradi množice, ki jih obiskuje. Vendar je potrebno vedeti, da gre kljub množičnosti, za drugačno okolje, kot jih prestavljajo druga množična okolja.

Optimizacija uporabniške izkušnje velja pred vsako profesionalno aktivnostjo povezano z njim, dodobra spoznati preko priložnosti in možnosti.