Arhivi Kategorije: finance

Vrednostni papirji nakup delnic

Vrednostni papirji so dosegljivi, ko odpremo trgovalni račun .

Z njim lahko postanejo vrednostni papirji naša osebna lastnina. Z njimi poljubno razpolagamo. Kot ime pove trgovalni račun pomeni, da imamo na njem delnice shranjene, lahko pa z njimi tudi trgujemo na delniškem trgu. To pomeni, da nas
delniški trg zanima z namenom prodaje obstoječih ali nakupom novih delnic. Delnice so za mnoge edini vrednostni papirji, ki jih poznajo. Redki poznajo še obveznice in številne druge vrednostne papirje. V primeru odločitve za registrski račun, pa izrazimo željo, da želimo imeti svoje delnice zgolj varno spravljene. Odpreti trgovalni račun je danes zelo enostavno. Vse kar potrebujemo je osebni dokument s katerim izkažemo svojo identiteto, potrdilo o davčni številki ter osebni bančni račun. Trgovanje z vrednostni papirji preko trgovalnega računa, lahko poteka na klasičen ali sodoben način. Klasičen način pomeni, da svoje želje po nakupu novih ali prodaji obstoječih delnic izvedemo preko telefona ali osebnega naročila. Vse naše aktivnosti se beležijo, kar omogoča preglednost in poštenost poslovanja. Izpisek naši aktivnosti vsakega posla, dobimo po pošti. Sodobno trgovanje z vrednostni papirji poteka preko uporabe sodobnih naprav. To so računalniki, telefoni ali tablice. Prednost takega poslovanja je v dostopnosti. Praktično to pomen, da lahko trgujemo z vrednostni papirji kjerkoli. Za aktivne trgovce je to zelo koristno, saj lahko izberejo za trgovanje kraj, kjer se počutijo najboljše. Komunikacija pa ni težava, kot je to značilno za stacionarne naprave oziroma klasično trgovanje. Stacionarne naprave omejujejo gibanje, biti moramo tam, kjer so nameščene oziroma imamo zelo omejeno gibanje. Klasično trgovanje pa zahteva našo prisotnost, kar je za trgovce, ki se najbolje počutijo daleč stran od vrveža neprimerno. V primeru, da se jim preko prejetih informacij, opravljene analize in odločitve, ponudi priložnost trgovanja, bodo preden pridejo do posrednika mogoče že izgubili priložnost.

Vrednostni papirji omogočajo plemenitenje osebnih finančnih sredstev.

https://www.alta.si/

Vzajemni skladi, plemenitenje osebnih financ

Vzajemni skladi nam osebne finance izboljšajo z donosom in varnostjo.

Plemenitenje vzajemni skladi omogočajo preko skupnega nalaganja, ter strokovnega kupovanja in prodajanja na finančnih trgih. Finančni strokovnjaki so upravitelji, njihove rezultate kažejo vzajemni skladi preko tečajnice ali drugih oblik. Za plemenitenje bi lahko rekli, da je podobno varčevanju. Razlika je predvsem v višjih ciljih. Varčevanje ima za cilj predvsem ohranjanje vrednosti pred inflacijo, prinaša pa lahko tudi manjše donose. priljubljeno je predvsem zaradi varnosti ter finančnih navad varčevalcev. Varnost zagotavlja država preko zakona, navade pa so pridobljene na podlagi točno določene finančne prakse. Finančna praksa je zelo osebna zadeva, saj vsak s svojimi prihodki in odhodki po svoje upravlja in se prosto odloča. Varčevanje tako ni vedno praksa, mnogim so bolj primerni vzajemni skladi, nekaterim delnice, obveznice in drugi vrednostni papirji. Plemenitenje ima kot rečeno višje cilje. Lahko bi rekli, da se za to alternativo odločajo tisti, ki jim varčevanje ne prinaša izpolnitev njihovih finančnih ciljev. Največkrat so cilji plemenitenja v večjih donosih s sprejemanjem večjega tveganja. Razlika je tudi v informiranosti, saj se klasični varčevalci velikokrat ne ozirajo po ostalih možnostih na finančnih trgih. Kdor izbere plemenitenje, pa se ozira po finančnih trgih, kjer so vzajemni skladi, obveznice, delnice in druge možnosti. Poleg samih ponudb je večja pozornost namenjena vsem informacijam s področja financ ter vsega, kar na področje financ vpliva. Dnevno spremljajo informacije, se dodatno izobražujejo ter željo preprosto vedeti več s področja financ. Tako jim ne uidejo informacije, kako uspešni so vzajemni skladi, kako se gibljejo cene delnic, kako dogodki iz politike, gospodarstva in drugi dejavniki vplivajo na delnice, finančne trge in široko področje osebnih ter drugih financ. Zavedajo se, da lahko predvsem z lastnim prispevkom izboljšajo svoje osebne finance in ni dobro vedno čakati na zadnji vlak.

Vzajemni skladi so zanje dobra možnost plemenitenja osebnih prihrankov.

http://varcevalnica.alta.si/

delnica

Delnice, klasičen ali sodoben nakup

Delnice so lahko sodobna ali klasična odločitev naložbenika .

Sodobna odločitev delnice pomeni, da kupujemo delež delniške družbe oziroma ponudbo izdajatelja, ki je na borzni trg vstopil pred kratkim. Značilnost takega posla je, da lahko v primeru njegovega uspeha računamo z visokim donosom, vendar tudi obratnim izidom v primeru njegovega neuspeha prvega nastopa na trgu. V primeru, da gre za novinca na področju poslovanja, nastopi tudi dodatna težava pri ocenjevanju in analiziranju prihodnosti poslovanja. Ocenimo pa lahko delnice takega izdajatelja z vsem ostalim. Znane so značilnosti trga na katerega vstopa, poznamo konkurenco, vemo za razne vplive na trg in podobno. Odločitev je seveda na strani naložbenika, v njej se kaže množica njegovih lastnosti. Pri odločitvi za delnice takšnega izdajatelja se lahko odloči za večji ali manjši obseg. Ta se odraža predvsem v njegovem portfelju. Odloča se ali bo nakup predstavljal večji ali manjši delež njegovega portfelja. Obstaja celo možnost, da bo to celoten obseg njegovega portfelja, v njem bodo zgolj delnice tega izdajatelja. Klasičen način odločanja pomeni kupiti delnice na podlagi več znanih dejstev. Na trgu kot tudi borzi gre za uveljavljenega predstavnika, poznamo njegovo aktivnost, vemo za njegov delež na trgu, poznamo konkurenco, na kratko o njem vemo veliko. Kljub temu, da vemo veliko, morajo delnice imeti določen varen delež. To pomeni, da se zavedamo možnosti nastopa raznih negativnih scenarijev, ki jih ne more nihče predvidevati. Iz sveta borz so znani nekateri negativni scenariji, ki jih pred tem ni bilo mogoče napovedati, imeli pa so vpliv ne le na kupce in prodajalce delnic, ampak tudi na druge. Varen delež nam lahko oblikuje oblikovanje portfelja, lahko pa tudi razne druge naložbe, predvsem take, ki so bolj imune na razne negativne scenarije.

Delnice je lahko dobra odločitev, ko naložbenik pretehta čim več dejavnikov in se sooči s čim več možnimi scenariji.

http://www.alta.si/Osnove_trgovanja/Izobrazevalne_vsebine/Delnica

finance in trg

Finančni trgi, možnost zadolževanja

Finančni trgi nudijo možnost zadolževanja ter druge načine trgovanja.

Finančni trgi omogočajo trgovanje z vrednostnimi papirji ter drugimi zamenljivimi sredstvi. Poznamo različne oblike, ki se med seboj razlikujejo po svojih značilnosti, temu primerno so za udeležence različno zanimivi. Kdor načrtuje aktivnosti na dolgi rok, bo verjetno izbral kapitalski trg, kdor načrtuje kratkoročno se bo po verjetno prej odločil za denarni trg. Na njem se je mogoče tudi zadolževati, finančni trgi pa ponujajo tudi druge možnosti naložb. Delnice, obveznice in druge opcije ponujajo možnost zadolževanja. Med vsemi investicijami je obveznica v marsičem posebnost. Finančni trgi so v tem primeru kapitalski trg, na njem je možen nakup in prodaja vrednostnih papirjev. Za izdajatelja je obveznica ena od možnosti pridobitve finančnih sredstev, za investitorja pa ena od varnejših naložb. Izdajatelj finančna sredstva lahko pridobi tudi na drugi način, prinaša pa zanj obveznica nekaj prednosti, zaradi katere je v nekaterih primerih že kar klasika. Podobno je velikokrat izbrana na strani naložbenikov, ki želijo varno naložbo, s katero finančni trgi omogočajo trgovanje. S tem ima poleg varnosti še dodano prednost, katero lahko izkoristi, ko se zato pojavijo zanj upravičeni razlogi. Pogostokrat za tak način pridobivanja finančnih sredstev odločijo občine, država ali podjetja, med investitorji pa je še bistveno več različnih oseb, katerim se zdi takšna ponudba več kot odlična. Investitor lahko pred nakupom izvede analizo, s katero poenostavljeno povedano ugotovi kaj mu finančni trgi nudijo. Med pomembne dele analize sodijo podatki o poslovanju izdajatelja, o ročnosti, načinu izplačevanja obresti, bonitetnih ocenah ter drugi pomembni podatki. Na podlagi slednjih se odloči ali je ponujena obveznica zanj dobra naložba, ali pa je morda dobro pogledat še kakšno drugo ponudbo. V tem primeru lahko izvede podobno analizo z ponudbo ali več ponudbami na enak način, lahko pa novo ponudbo oziroma nove ponudbe primerja s prvo.

Finančni trgi omogočajo izmenjavo zamenljivega.

delnica

Skladi, racionalna izbira

Skladi so racionalna izbira , ki temelji na osebnih ali tujih vzorcih odločanja.

Racionalna izbira so skladi, ker imamo tej zahtevi primerno izbran naložbeni način in cilj. Naložbe so med seboj zelo različne, izbiramo jih po svoji lastni presoji. V izbrani naložbi se odseva tudi značaj osebe, ki jo je izbrala. Delniški vzajemni skladi so drugačna odločitev kot obvezniški ali denarni. Delnice so same po sebi tvegane odločitve, ter kažejo na osebo, ki želi več in je pripravljena tvegati za doseganje cilja. Racionalna odločitev kaže na osebo, ki prav tako želi dobiti več, vendar tveganje ublaži s preudarnim odločanjem. V tem primeru se predvsem zaveda vseh možnih negativnih scenarijev, ter se jim na veliko izogiba. Obvezniški vzajemni skladi omogočajo zmerno rast ter manjša nihanja vrednosti naloženega. Uresničitev bo zato temu primerno lahko drugačna, zgodila se bo lahko kasneje, drugačen bo učinek ter druge lastnosti. Vendar bo cilj varčevanja dosežen. Kar je pri tvegani naložbi lastnost enega izmed možnih scenarijev. Racionalnemu vlagatelju je ta možnost znana, zaveda pa se tudi drugega scenarija. Zaradi tega pa izbira po racionalni logiki. Denarni vzajemni skladi so zanimivi predvsem za vse, ki želijo imeti zmerno last ter varno naložbo. Sredstva so v tem primeru investirana v vrednostne papirje in depozite. Za njih je značilnost, da gre za visoko likvidne naložbe z majhnim tveganjem. Za vse, ki želijo mešanico različnih lastnosti so zanimivi mešani skladi. Sestavljeni so iz različnega deleža delniških, denarnih, obveznikih in drugih finančnih naložb. S tem pridobimo tudi lastnosti razpršenosti naložbe. Takšna naložba temelji na dejstvu, da več različnih naložb zmanjša tveganje, prinaša pa tudi dober donos. Ta način se uporablja pri portfeljih, ki želijo imeti v skupnem seštevku tako boljši donos od povprečja na trgu, hkrati pa varnost naložbe.

Skladi so svoboda odločanja, temelji lahko na osebnih značilnostih preteklih investicij ali aktualnih značilnostih.

finance in trg

Tečajnica ljubljanske borze, pregled dnevnega trgovanja

Tečajnica ljubljanske borze je pregled trgovanja na določen trgovalni dan.

Preglednost in transparentnost je eden od namenov delovanja ljubljanske borze. Zagotavlja jo tečajnica ljubljanske borze. Z njo je omogočen strnjen pregled dogajanja na določen trgovalni dan. Na njej so zbrane informacije o zaključnem tečaju, spremembi tečaja ter dnevnem prometu po posameznih vrstah vrednostnih papirjev. Na ljubljanski borz se trguje na treh različnih trgih. Trg delnic sestavlja prva, standardna in vstopna kotacija. Drugi je trg obveznic, ki ga sestavljajo obveznice in zakladne menice. Zadnji je trg strukturiranih produktov, ki ga sestavljajo investicijski kuponi, delnice investicijskih družb, certifikati, pravice in nakupni boni. Vlagatelji naložbe na borzi spremljajo, poleg njih pa mnoge druge osebe. Borza je pomembna za makroekonomsko okolje ter tudi širše. Pridobivanje informacij je omogočeno praktično vsakemu, ki ga tečajnica ljubljanske borze zanima. Razlogi so različni. Lahko gre za investicije, možno je opazovati lastnosti podjetja, panoge, gospodarstva ter številne druge dejavnike, ki vplivajo na gibanje tečajev, prometa in drugo. Trgovanje je mogoče preko posrednika, ki ga izbere investitor. Informacije, ki jih prikazuje tečajnica ljubljanske borze na daljši ali krajši rok so zanj eden od pomembnejših temeljev odločanja. Spremljanja gibanja je možno na različne načine. Obstajajo nekateri standardni načini, lahko se pa določimo tudi za individualen način. Standardne načine je moč pridobiti preko klasičnih ali sodobnih medijev. Individualne oblikuje vsak posameznik sam, pri tem ima različne možnosti. Nekatere možnosti so brezplačne, druge so plačljive. Informacije, ki jih sporoča tečajnica ljubljanske borze lahko posameznik spremlja samostojno, lahko pa pri tem v različnih možnih obsegih in načinih sodeluje izbrana strokovna oseba. Odločitev za točno določene aktivnosti investitor izvede preko posrednika. Informacije, ki jih tečajnica ljubljanske borze za določen trgovalni dan prikazuje so velikokrat motiv za točno določene aktivnosti.

Tečajnica ljubljanske borze je prikaz gibanja cen vrednostnih papirjev, kaže pa še številne druge pomembne informacije.

finance in trg

Vzajemni skladi, izbrati dobro

Vzajemni skladi morajo biti dobra izbira , če želimo z njimi doseči zastavljene cilje.

Dobro izbiro nam omogočajo nekatera načela izbire. Tako se velja vprašati kakšen je naš osnovni namen, kakšne so naše možnosti, kakšne so naše zahteve, koliko svobode želimo ter so odgovoriti na številna druga vprašanja. Preko odgovorov lahko oblikujemo osnovne značilnosti. Vzajemni skladi imajo največkrat splošen ali specifičen osnovni namen. Splošen namen je tisti, ki lahko zadovolji več različnih ciljev s povprečno dobrimi rezultati. Specifičen namen pa je tisti, ki lahko zadovolji en sam namen ali manjše število namenov, vendar z boljšimi rezultati. Temu primerno je različno so izbrani vzajemni skladi. Mnogim namen predstavlja naložba, ki je bodisi tradicionalna, alternativna ali kako drugače izražena. Tradicionalna naložba je tista, za katero se investitor odloča vedno ali velikokrat, pri alternativni pa je ista naložba ena od možnosti. V prihodnosti je lahko sprejeta ali zavrnjena. Rezultati so največkrat donosnost, varnost, likvidnost in fleksibilnost. Možnosti, ki jih ponujajo izbrani vzajemni skladi so prav tako različni. Na eni strani jih določa ponudba, na drugi pa povpraševanje. Povpraševanje določa možnosti predvsem preko znanih dejstev. Te je možno spoznati na različne načine. Eden od njih je informativni izračun . Njegova dobra lastnost je v tem, da ponudi dobro oceno. Toliko bolj, kolikor dlje v prihodnost lahko poda dobro oceno. Glede na vse prejete informacije in ponujene možnosti so vzajemni skladi izbrani preko zahtev. Te so na eni strani lahko oblikovane preko izkušenj, lahko pa tudi na podlagi razmeroma novih informacij. Svoboda odločanja pa nam omogoča, da med ponujenim izberemo tisto, kar je po naši oceni za nas najboljše. Vzajemni skladi so danes iskana možnost zaradi upadanja zanimanja za druge alternative. Te so sicer varne, vendar ne prinašajo dovolj motivacij za nadaljevanje, ampak usmerjajo naložbenika k iskanju drugih boljših možnosti.

Vzajemni skladi lahko dosegajo visoka naložbena pričakovanja.

finance in trg

Varčevanje za pokojnino, finančna in osebna varnost

Varčevanje za pokojnino je zagotovljena finančna varnost , kot tudi osebna varnost.

Finančna varnost je mogoča, če varčevanje za pokojnino izvedemo kot naložbo. Lahko pa varčevanje za pokojnino namenimo osebni varnosti. Za mnoge je varčevanje za pokojnino ena najboljši naložb. Gre za klasične varčevalce, ki jim varčevanje za pokojnino predstavlja zelo dober cilj. Predvsem, ker jim varčevanje za pokojnino predstavlja jasen cilj. Tega pa v primerih, ki so različni kot varčevanje za pokojnino, zanje ni. Dobra naložba je od primera do primera različno prepoznana in ustvarjena. Nekaterim mora naložba predstavljati pridobitev, ki je vredna odrekanja. Drugim pa je naložba predvsem pa dober način preusmeritve odvečnih sredstev. Ker ta sredstva ne bo potreboval oziroma ne pričakuje izdatkov, jih bo preusmeril v naložb. Preprosto zato, ker bodo tako naložena sredstva prinašala večje koristi. Kot bi bilo v primeru, da bi prosta sredstva ostala neizkoriščena. Oblikovanje prihrankov je možno na več načinov. Najbolj osnovna različica je odvajanje neporabljenih delov prihodka. Ti neporabljeni deli prihodka so lahko stalni, lahko pa so občasni. Stalni neporabljeni deli prihodka so predvsem tisti, ki predstavljajo višek sredstev po poplačanih vseh obveznostih varčevalca. Višek sredstev se lahko uporabi na različne načine. Lahko se jih potroši, v primeru, da se jih ne potroši pa govorimo o ne potrošnji, z drugo besedo o varčevanju. To je lahko izvedeno različno. Nekateri imajo radi sredstva prosta. Kar pomeni, da lahko vsak trenutek z njimi prosto razpolagajo. Obratno razmišljajo druge osebe, kateri so prepričani, da prosto razpolaganje sredstev ni modra odločitev. zavedajo se, da lahko prosta sredstva prinašajo tudi dobiček. Večji ali manjši, odvisno od odločitve. Obe odločitvi imata svoje dobre, kot tudi manj dobre lastnosti. Dobre lastnosti prostih sredstev je v likvidnosti. To pomeni, da lahko prinašajo koristi kadarkoli. Obratno je z naloženimi sredstvi. Likvidnost je v tem primeru omejena. Bolj ali manj odvisno od izbrane naložbe.

Varčevanje za pokojnino je pametna odločitev.