Arhivi Kategorije: izobraževanja

Osnovnošolci in učna pomoč izven šole

Čeprav je želja osnovnošolskih in drugih učiteljev, da svoje učence čim bolje naučijo v šoli, pa se pogosto dogaja, da morajo že osnovnošolski otroki učno pomoč iskati izven šolskih prostorov.Med najbolj pogosto storitev te vrste sodijo inštrukcije za osnovne šole. Izvajajo jih številne podjetja ter posamezniki, ki so za to vrhunsko usposobljeni.

V današnjem prispevku vam bomo zaupali, na kakšne načine inštrukcije za osnovne šole lahko potekajo in kje se nanje lahko najhitreje naročimo ter pridemo tudi hitro na vrsto.

Učna pomoč za vse predmete

Inštrukcije za osnovne šole se osredotočajo na prav vse predmete, ki so zajeti v sklop šolskega načrta. Kljub vsemu pa so raziskave pokazale, da osnovnošolci najpogosteje iščejo pomoč pri matematiki in nekaterih tujih jezikih.

Inštrukcije potekajo lahko individualno ali skupinsko. Slednje so bolj primerne za učence, ki radi delajo v skupini in so tudi bolj družabne narave. Individualne inštrukcije pa so bolj primerne za osebe, ki potrebujejo nekoliko več pozornosti in so bolj počasne narave.

V zadnjem času so priljubljene še online inštrukcije, ki jih učenci lahko izvajajo kar od doma. Vse, kar potrebujejo je dobra povezava na splet ter podjetje, s katerim preko spleta izvaja inštrukcije. Priljubljene pa so tudi take inštrukcije, kjer inštruktor pride k učencu na dom. Te so priljubljene za učence, ki nimajo prav posebne želje, da bi se učili kje drugje kot pa na svojem domu.

Pomembno je, da pri osnovnošolcu pravočasno zaznamo, da potrebuje inštrukcije. Če bomo pravočasno ukrepali, bo njegov uspeh lahko veliko boljši, posledično se bo v šolskih klopeh lahko veliko bolje počutil.

Izpit za avto, pridobitev pravice vožnje osebnega avtomobila

Izpit za avto osebi daje pravico voziti avto v prometu. Pridobivanje izpita poteka v več korakih. Prvi korak je pridobitev zdravniškega spričevala. Izpit za avto lahko opravlja zgolj oseba, ki ima veljavno zdravniško spričevalo. Z zdravniški pregledom se ugotovi psihofizično sposobnost kandidata za vožnjo osebnega avtomobila.

Od zdravniškega spričevala do izpitne vožnje

Pregledu pri zdravniku, specialistu medicine dela sledi tečaj prve pomoči. Na njem se kandidat nauči, kako je strokovno najprimerneje nudena prva pomoč v primeru prometne nesreče ali v primeru drugih podobnih dogodkov. Učenje prve pomoči ne velja gledati zgolj kot zakonsko obvezo, velja se ozreti na potrebe oseb v okolici in svoje potrebe. Nikoli ne vemo kdaj bomo potrebovali pomoč ter kdaj jo bomo morali nuditi. Tečaj prve pomoči ni potrebno opravljati kandidatom s končano srednjo ali višjo medicinsko šolo, zdravnikom in zobozdravnikom, študentom medicine in stomatologije z opravljenim izpitom ter bolničarjem in vojakom z opravljenim tečajem.

Izpit za avto B kategorije v avtošoli BB

Pridobivanje izpita poteka v več korakih

Sledi za izpit za avto pomemben tečaj iz cestno prometnih predpisov – CPP. Na tej stopnji pridobi kandidat vse potrebno teoretično znanje.

Izpit za avto nadalje zahteva potrditev teoretičnega znanja z republiškim testom cestno prometnih predpisov. Nato se izpit za avto nadaljuje v pridobivanju praktičnih izkušenj.

Praktičen del usposabljanja se zaključi z izpitno vožnjo pri Izpitnem centru za voznike motornih vozil. Učenje vožnje poteka po predpisanem programu. Kandidat za izpit za avto mora pred začetkom praktičnega dela usposabljanja imeti zdravniško spričevalo in evidenčni karton vožnje ter osebni dokument, s katerim se identificira.

Praktično usposabljanje za izpit za avto traja minimalno enaindvajset ur, v povprečju pa znaša okrog štiriintrideset ur. Trend kaže, da se število ur iz leta v leto povečuje. Kar je po svoje razumljivo in logično, glede na znana dejstva. Učna ura za izpit za avto traja eno uro, od tega odpade petdeset minut na učenje, deset minut pa je namenjenih odmoru učitelja vožnje avtošole.

iskanje delovnega mesta

Kaj je maturitetni tečaj in komu je namenjen?

Maturitetni tečaj je pravzaprav oblika rednega študija, ki poteka eno leto. Namenjen je tistim, ki si želijo opraviti splošno maturo a tega niso mogli storiti po končani srednji šoli, ker so bili bodisi vpisani v poklicno ali pa srednje strokovno izobraževanje. Ravno zaključeno poklicno ali pa strokovno izobraževanje je pogoj, da se lahko maturitetnega tečaja sploh udeležimo. Poleg tega, pa so dovoljeni pogoji za vpis tudi končanje tretjega letnika gimnazije vsaj 1 leto pred obiskovanjem tečaja ali pa neuspešno končana splošna matura.

Dostikrat se na tak tečaj prijavijo tudi tisti, ki so že opravili naprimer poklicno maturo in si želijo dodatnega znanja ali pa samo nimajo pogoja za vpis na željeno fakulteto. Splošna matura vam odpira vrata na skoraj vsako fakulteto. Poleg mature vam vpis potem lahko prepreči le še slabo povprečje v šoli ali pa slabo izpolnjen preizkus pred vpisom na določenih fakultetah.

Splošna matura vsebuje Matematiko, Angleščino, Slovenščino in 2 izbirna predmeta. Za izbirni predmet je v zadnjem času vedno bolj popularna izbira Nemščine, ki je v tehnični stroki eden bolj pomembnih evropskih jezikov in se ga mladi želijo naučiti. Ko se odločimo za obiskovanje maturitetnega tečaja in na njem želimo opraviti izbirni predmet, ki se ga nismo učili nikoli prej je priporočljivo tudi obiskovanje inštrukcij.

V primeru nemščine ogromno dijakov v zadnjih letih obišče inštrukcije nemščine Ljubljana, saj je nemščina jezik, ki ni ravno enostaven in se ga je izredno težko naučiti v enem letu. Obiskovanje inštrukcij se sicer dogaja tudi pri drugih predmetih. Največkrat pri tehničnih predmetih kot so matematika, statistika in fizika.