Arhivi Kategorije: Izobraževanje

Ekonomski tehnik

V iskanju koristnega poklica, ki omogoča hitro zaposlitev in odpira možnosti zanimivega dela, se pogosto omenja tudi ekonomski tehnik. To je priljubljena izbira med tistimi, ki se odločajo za nadaljevanje izobraževanja skozi potek rednega šolanja, pa tudi mnogi odrasli razmišljajo o tem, da bi pridobili izobrazbo v tej smeri. Gre namreč za zanimiv in aktualen poklic, ki privlači predvsem z možnostmi zaposlitve. Poleg tega vključuje izobraževalni program ekonomski tehnik tudi zelo širok nabor znanj in kompetenc, ki pridejo še kako prav tudi pri drugih poklicih in pri drugih dejavnostih v življenju. Vsekakor se torej splača ugotoviti, kakšne so možnosti za izobraževanje v tej smeri. Do tega poklica ne pridejo le tisti, ki izberejo pravo smer v napredovanju po izobraževalni vertikali, temveč so srednješolski programi namenjeni tudi odraslim. Poklic ekonomski tehnik je zato priljubljena izbira, na srečo je tudi v ponudbi nekaterih zanesljivih izvajalcev. Ni se treba obračati na šole, temveč lahko najdemo še boljše možnosti pri drugih ponudnikih, ki so prilagojeni odraslim.

ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik v izobraževanju odraslih

Če se omejimo na izobraževanje odraslih, bomo program ekonomski tehnik bržkone našli pri različnih izvajalcih. Gre namreč za priljubljeno izbiro, temu pa se prilagajajo tudi ustanove, ki izobraževanja organizirajo. Kot srednješolski program se lahko izobraževanje organizira v različnih izvedbah, ločimo programa SSI in PTI. Ekonomski tehnik SSI zajema štiriletno šolanje po srednješolskem programu, ki se zaključi z maturo, medtem ko program PTI poteka skozi triletno šolanje z zaključnim izpitom, ki ponuja poklicno izobrazbo in možnost nadaljevanja do mature za tehnično izobrazbo. Seveda ni nujno, da povsod naletimo na več možnosti šolanja, dobro pa je, da imamo izbiro na voljo. Programi so v sklopu izobraževanja odraslih v veliki meri prilagojeni tistim, ki se izobražujejo ob delu, pa tudi sicer so te ustanove zelo prijazne do udeležencev izobraževanj, tako da gre pričakovati odlično izkušnjo.

Izobraževanje odraslih Kranj za poklic ekonomskega tehnika

Izobraževanje odraslih Kranj ponuja možnost pridobiti naziv ekonomski tehnik. Izobraževanje odraslih v Kranju ima bogato zgodovino izobraževanja. Mesto in okolico zaznamuje dolgo obdobje industrije in trgovine. Temu primerno je kadrovsko povpraševane vedno prisotno.

Odločite se za poklic enkonomista

Ekonomski tehnik je poklic z široko paleto možnosti za zaposlitev

Študij ekonomije, ki ga ponuja izobraževanje odraslih v Kranju je vedo aktualen. Predvsem zaradi predmetov, ki segajo na različna področja. Pridobljeno znanje je možno v prihodnosti tudi na različne načine izkoristiti. Tudi povpraševanje po poklicu ekonomski tehnik je vedno živo. Poklic ekonomski tehnik se uvršča med zanimive, aktualne in sodobne poklice. Poleg povpraševanja na trgu del, poklic zaznamuje tudi široka paleta možnosti za nadaljevanje izobraževanja. Za poklic ekonomski tehnik izobraževanje odraslih v Kranju nudi številna splošna znanja in strokovne kompetence. Med splošna znanja sodijo jeziki, računalništvo, komunikacija, psihologija, matematika in druga znanja. Izobraževanje odraslih v Kranju bodoče ekonomske tehnike pripravi na delo z ljudmi kot s podatki in številnimi informacijami. V osnovi bodočim ekonomskim tehnikom izobraževanje odraslih v Kranju nudi možnost pridobiti splošno znanje poslovanja, komuniciranja, informatike, zakonov in financ. Urniki izobraževanja so znani za leto vnaprej, bolj zavzetim je mogočeno hitrejše pridobivanje znanja z individualnim opravljanjem izpitov. Izobraževanje odraslih v Kranju za poklic ekonomski tehnik vključuje predavanja, gradivo v tiskani in elektronski obliki, elektronsko prijavo na izpit in članstvo v šolski knjižnici. Potek izobraževanja je prilagojen predmetniku za šolanje ob delu za odrasle. Obstaja možnost samoizobraževanja za tiste, ki jim je takšen pristop bolj priročen, dosegajo individualno boljše rezultate ali jim je iz katerega koli razloga samoizobraževanje boljša opcija. Program izobraževanja ekonomski tehnik traja dve ali tri leta. V izobraževalni program se lahko vključijo vsi, ki imajo bodisi zaključeno srednjo poklicno šolo, program administrator ali trgovec ali končano osnovno šolo. Izobraževanje odraslih v Kranju izvajajo strokovni sodelavci izobraževalne ustanove, ki imajo bogate strokovne in pedagoške izkušnje. Še nisi prepričan o nadaljevanju izobraževanja? Klikni na blog zapis, za več informacij.

Izpit za avto, pridobitev pravice vožnje osebnega avtomobila

Izpit za avto osebi daje pravico voziti avto v prometu. Pridobivanje izpita poteka v več korakih. Prvi korak je pridobitev zdravniškega spričevala. Izpit za avto lahko opravlja zgolj oseba, ki ima veljavno zdravniško spričevalo. Z zdravniški pregledom se ugotovi psihofizično sposobnost kandidata za vožnjo osebnega avtomobila.

Od zdravniškega spričevala do izpitne vožnje

Pregledu pri zdravniku, specialistu medicine dela sledi tečaj prve pomoči. Na njem se kandidat nauči, kako je strokovno najprimerneje nudena prva pomoč v primeru prometne nesreče ali v primeru drugih podobnih dogodkov. Učenje prve pomoči ne velja gledati zgolj kot zakonsko obvezo, velja se ozreti na potrebe oseb v okolici in svoje potrebe. Nikoli ne vemo kdaj bomo potrebovali pomoč ter kdaj jo bomo morali nuditi. Tečaj prve pomoči ni potrebno opravljati kandidatom s končano srednjo ali višjo medicinsko šolo, zdravnikom in zobozdravnikom, študentom medicine in stomatologije z opravljenim izpitom ter bolničarjem in vojakom z opravljenim tečajem.

Izpit za avto B kategorije v avtošoli BB

Pridobivanje izpita poteka v več korakih

Sledi za izpit za avto pomemben tečaj iz cestno prometnih predpisov – CPP. Na tej stopnji pridobi kandidat vse potrebno teoretično znanje.

Izpit za avto nadalje zahteva potrditev teoretičnega znanja z republiškim testom cestno prometnih predpisov. Nato se izpit za avto nadaljuje v pridobivanju praktičnih izkušenj.

Praktičen del usposabljanja se zaključi z izpitno vožnjo pri Izpitnem centru za voznike motornih vozil. Učenje vožnje poteka po predpisanem programu. Kandidat za izpit za avto mora pred začetkom praktičnega dela usposabljanja imeti zdravniško spričevalo in evidenčni karton vožnje ter osebni dokument, s katerim se identificira.

Praktično usposabljanje za izpit za avto traja minimalno enaindvajset ur, v povprečju pa znaša okrog štiriintrideset ur. Trend kaže, da se število ur iz leta v leto povečuje. Kar je po svoje razumljivo in logično, glede na znana dejstva. Učna ura za izpit za avto traja eno uro, od tega odpade petdeset minut na učenje, deset minut pa je namenjenih odmoru učitelja vožnje avtošole.

Kako opraviti maturo brez težav?

V življenju nam včasih kaj spodleti ali pa česa ne opravimo ob pravem času. Toda, prav nikoli ne smemo obupati. Prvi neuspehi so ponavadi povezani s šolo. Najbolj smo zaskrbljeni, ko imamo pred vrati še neopravljeno splošno maturo. Vemo pa, da obstaja t. i. maturitetni tečaj, ki je najboljša možna rešitev, ki jo lahko sploh imamo v tistem trenutku.

Maturetetni tečaj je rešitev

Maturitetni tečaj je splošno izobraževanje, ki nam prinese peto stopnjo izobrazbe. Traja eno šolsko leto in nam omogoča vpis na študij na univerzah oziroma na vse visoke srednje strokovne šole. Način šolanja pa je povsem odvisen. Večina šol še vedno ponuja klasično izvedbo s poukom, nekatere pa že klasične pristope, ki se imenujejo online šolanje.

Ciljev, ki nam jih prinaša maturitetni tečaj, je več. V prvi vrsti bomo zaključili srednjo šolo. Prav tako bomo pripravljeni na nadaljevanje izobraževanja. Tako bomo lahko razvijali nova znanja, spretnosti in tudi svoje osebnostne lastnosti, ki jih bomo potrebovali nekoč, ko bomo z veseljem opravljali svoj poklic. Maturitetni tečaj nas bo seznanjal tudi s sodobnimi tehnologijami, kjer bomo lahko razvijali še inovativnost in ustvarjalnost ter še marsikaj drugega.

Program, ki ga nosi maturitetni tečaj, je torej namenjen pridobivanju, dopolnjevanju ter tudi razširjanju našega znanja, ki ga bomo potrebovali v nadaljnjem izobraževanju ali pa v življenju na sploh.

Uspešen zaključek maturitetnega tečaja pomeni, da uspešno opravimo vse obveznosti, ki jih imamo pri pouku ter zaključimo vseh pet maturitetnih predmetov. Ko je ta za nami, imamo pravico do opravljanja splošne mature.

Organizacija konference

Organizacija konference Hrvaška

Če so vas v podjetju zadolžili za pripravo poslovnega srečanja, potem pomislite na možnosti, ki jih imajo konference Hrvaška. Ni prav vsak kraji ali hotel primeren za izvajanje poslovnega turizma, še posebej če gre za kakšne pomembne konference Hrvaška, pa po drugi strani ponuja veliko opcij, kjer lahko ta dogodek izvedete na profesionalen način.

Zelo pomembno je, da izberete kapaciteto, ki ima primerno opremljene konferenčne dvorane. Kar nekaj hotelov za konference Hrvaška ima konferenčne dvorane, ki so opremljene z vrhunsko opremo. Najprej morate preveriti, koliko sedež premorejo. To je seveda najbolj pomembna informacija, saj konference Hrvaška s premalo sedežev ne morejo uspeti, ker bodo gosti ostali brez primerne namestitve. Naslednja pomembna lastnost konferenčne dvorane je akustika. Dandanes je postal že standard, da so konferenčne dvorane opremljene z odličnim ozvočenjem, tako da imajo govorci mikrofon, ki je bodisi pripet na njihovi obleki bodisi stoji na mizi.

Na vsaki vrhunski konferenci mora biti poskrbljeno tudi za primerno namestitev v času odmorov. Če planirate konference Hrvaška, preverite v hotelu, kjer želite, da dogodek poteka, kakšni so in kako so opremljeni vmesni prostori, če je dostopen zimski vrt, kako je z dostopom do bara in podobno.

Zagotovo pa je zelo pomembna tudi gostinska ponudba. Nobene konference Hrvaška ne morejo uspeti, če ni poskrbljeno za vrhunsko kulinarično ponudbo. Običajno so gosti na konferencah precej izbirčni in kritični, vendar pa na Hrvaškem znajo poskrbeti s primerno hrano in pijačo. Tradicionalne jedi s pršutom, ribami in raznimi pitami niso še nikdar nikogar razočarale. Tudi lokalno pridelano vino vrhunske kakovosti ni pustilo nikoli nikogar žejnega. Če se torej namenjate pripraviti konferenco, so izkušnje za konference Hrvaška pokazale, da tam vedo, kako se na vrhunskih dogodkih streže. Najpomembnejša stvar konference je nedvomno vsebina, vendar pa je forma, v kateri je ta vsebina zavita, nujna za dobro recepcijo in vaš ugled.

http://www.maistra.si/Kongresi/F_B_ponudbe

Inštrukcije nemščine in angleščine

Inštrukcije nemščine in angleščine

Komu so namenjene inštrukcije in zakaj bi se sploh odločili za inštrukcije? Gre za dejavnost oziroma storitev, ki je namenjena prav vsem, ki si želijo doseči minimalni ali pa zahtevnejši standard znanja na poti svojega izobraževanja. Torej je namenjena tistim, ki imajo učne težave ter tudi tistim, ki si želijo snov še bolje razumeti in jo obvladati. Usposobljeni inštruktorji centra za inštrukcije Horizont snov podajajo razumljivo in se tudi prilagodijo posameznemu tipu učenca ter tako upoštevajo zmogljivosti in interese posameznika na posameznem področju.

Učni center Horizont ponuja inštrukcije za več različnih področij oziroma šolskih predmetov, med katerimi pa boste našli tudi inštrukcije za nemščino in angleščino. Angleščina in nemščina sta tuja jezika, ki zasedata prvi mesti lestvice svetovnih jezikov, zato je znanje teh dveh jezikov še toliko pomembnejše. Z obema jezikoma se srečujemo tako v šoli, kot tudi na delovnem mestu ali pa med prostim časom. Vendar pa angleščina in nemščina kot šolska predmeta marsikomu povzročata nevšečnosti in težave.

Če se zanimate za inštrukcije angleščine ali pa inštrukcije nemščine, vam torej priporočamo, da obiščete spletno stran učnega centra Horizont, kjer boste našli še več informacij o vsebinah učenja, ceni inštrukcij in kjer se boste lahko preko kratkega spletnega obrazca tudi naročili na inštrukcije. Priporočljivo pa je, da na inštrukcije prinesete vse zvezke, učbenike, delovne liste in podobno, kar ste uporabljali pri pouku ter dodaten zvezek, katerega boste uporabljali na inštrukcijah. Poleg inštrukcij pa je seveda zelo pomembno tudi delanje domačih nalog in samostojno ponavljanje ter utrjevanje snovi. Zagotovite si inštrukcije angleščine ali nemščine še danes in izboljšajte svoje znanje ter si pridobite samozavest.