Arhivi Kategorije: Prevajanje

Kdo so sodni tolmači

Za prevajanje sodnih spisov potrebujemo sodne tolmače. Sodni tolmači so imenovani s strani Ministrstva za pravosodje. Prevajanje sodnih spisov je zelo specifična panoga, za to morajo biti sodni prevajalci ustrezno usposobljeni in izobraženi. Imenovani so po splošnem upravnem postopku v skladu z Zakonom o sodiščih. Zadolženi so za prevajanje in tolmačenje raznih dokumentov in listin za potrebe sodišč. Sodni tolmači zaprisežejo za določeno jezikovno kombinacijo, njihove usluge pa so potrebne v vseh postopkih sodišč, kjer se med udeleženci postopkov uporabljajo tuji jeziki.

Prevodi sodnih dokumentov so povezani s trakom in zavarovani pred neželenim odprtjem z žigom sodnega tolmača.  Z žigom zagotavljajo, da je prevod točen in natančen ter da se vsebinsko popolnoma ujema z besedilom v tujem jeziku. Najbolj iskani prevodi sodnih dokumentov so razna spričevala in diplome, dokazila in dovoljenja, poročni listi ter izpisi iz sodnih registrov.

Sodni tolmači so imenovani za nedoločen čas, pred tem pa morajo opraviti preizkus znanja. Ministrstvo za pravosodje organizira strokovne seminarje, na katerih kandidate seznanijo s temeljnimi pravnimi pojmi, ki jih sodni prevajalci največ srečujejo pri svojem delu. Seminarje organizirajo večkrat letno, zajemajo pa strokovna znanja iz področij vseh jezikov. Kandidati zatem vložijo pravilno izpolnjene vloge na Centru za izobraževanje ministrstva za pravosodje.

Vsi kandidati za sodnega prevajalca, ki uspešno prestanejo preizkus znanja, so imenovani in objavljeni v Uradnem listu, vpiše pa se jih tudi v imenik sodnih tolmačev. Boljše prevajalske agencije ponujajo usluge sodnega prevajanja v vseh jezikih, na voljo pa so vse dni v tednu, tako da lahko zadostijo potrebam in izpolnitvam zakonsko določenih rokov.

prevajanje in prevajalska agencija

Prevajalska agencija, jezikovni posrednik

Prevajalska agencija je jezikovni posrednik .

Jezikovni posrednik je potreben povsod tam, kjer sogovornika naletita na težave v komuniciranju. Seveda je jasno, da gre za težave v komuniciranju, ki so posledica neznanja jezikov. Prevajalska agencija lahko takšne težave razreši na različne načine. Danes so prisotni nekateri klasični načini, v prihodnosti pa bodo na pomenu in teži pridobivali tudi sodobni načini. Klasični načini so tisti, ki jih prevajalska agencija izvaja od nekdaj. Prevajalska agencija je bila v preteklosti drugačna kot danes. Povezave med kraji in ljudmi, ki govorijo tuje jezike so bile bistveno bolj oddaljene kot danes. Seveda so razdalje v fizičnem pomenu enake. Spremenil se je predvsem čas, ki je potrebe, da se določene cilje doseže. Prevajalska agencija so bili sprava osebe, ki so znale tuje jezike. Prevodi so se izvajali na razne načine. Postopoma se je prevajalska agencija skozi čas in potrebam primerno spreminjala. Z večanjem obsega prevajalskih zahtev je prevajalska agencija začela postajati vedno bolj podobna današnji obliki. Danes je prevajalska dejavnost v primerjavi s preteklostjo v marsičem drugačna. Drugačnost glede na preteklost ima mnoge prednosti. Prevajanje lahko danes poteka na različnih lokacijah. V veliko primerih tudi na poljubnih lokacijah. Poljubne lokacije so lahko določene glede na željo naročnika ali pa glede na izbiro prevajalca. Naročnik določi kraj prevajanja predvsem pri tolmačenju. Največkrat gre za tolmačenje pri raznih poslovnih in drugih podobnih aktivnostih. Sogovornika se brez tolmača ne bi mogla dobro sporazumevati. V osnovnih pojmih bi še nekako našla skupni jezik, pri podrobnostih se zaplete. Podrobnosti so v poslovnem svetu zelo pomembne, saj lahko predstavljajo razliko med uspešnostjo ter manjšo uspešnostjo. Predvsem pa je pomembno, da sta obe strani na eni stani seznanjeni, na drugi pa prepričani v točnost dogovorjenega oziroma sestavnih delov dogovora.

Prevajalska agencija se bo v prihodnosti spreminjala v mnogih značilnosti, tako kot se je do današnjih dni v marsičem spremenila.

prevodi besedil

Prevajanje besedil, doživlja spremembe

Prevajanje besedil danes doživlja spremembe .

Spremembe prevajanje besedil doživlja na mnogi področjih. Prevajanje besedil se spreminja v vseh značilnostih prevajalske aktivnosti. Tako imamo danes prisotne drugačne pripomočke in tehniko, spreminja se nabor jezikov, drugačna je splošna prevajalska sposobnost in zmožnost. Danes prevajanje besedil poteka s pomočjo informacijske tehnologije. Predhodne tehnike, ki jih je pred desetletji uporabljalo za prevajanje besedil so sila redek pojav, domena redkih. S pomočjo sodobne tehnologije lahko hitreje prevajamo, imamo možnost večjih pojavnih oblik prevajanja, pri prevajalski aktivnost imamo lahko na voljo bistveno večji obseg informacij. Nabor jezikov, ki ga prevajanje besedil obsega, se je spremenil. Prevajanje besedil se je spremenilo v naboru jezikov zaradi zahtev naročnikov, kot tudi zaradi možnosti prevajanja. Zahteve naročnikov se spreminjajo zaradi družbenih, zakonskih, državnih, političnih in drugih sprememb v družbi in širši regiji. S tem, ko smo Slovenci vstopili v Evropsko unijo, smo dobili na doseg roke veliko širšo regijo z množico bolj dosegljivih jezikov, hkrati so se na enak način začeli za našo domovino zanimati tujci. Slovenski jezik je posebnost, ki ga govori majhna peščica ljudi, v primerjavi z večjimi narodi. Naš jezik je posebnost, v marsičem je edinstven oziroma spada med edinstvene jezike. Sodobna tehnologija nam je tudi omogočala dostopnost do bistveno večjega nabora jezikov. Tehnologija je omogočila večji nabor, kar pa zahteva primerno večje znanje in vedenje. Pisana beseda se lahko prevaja, če dobro razumemo tako ciljni kot izvirni jezik. Zahteva je toliko večja, kolikor bolj zahtevno obliko prevajamo. Splošna besedila so najmanj zahtevna za prevajanje. Sledijo strokovna besedila, ki zahtevajo strokovno znanje, poleg prevajalskih spretnosti. Najtežje je prevajanje književnih del. Prevajanje književnih del lahko zaupamo le prevajalcem, ki so največkrat sami mojstri pisane besede. Mojstri pisane besede morajo biti zaradi prenosa pomena, ki je bolj obsežen.

Prevajanje besedil je sposobnost, ki jo je danes možno izpopolniti na mnoge sodobne načine.

http://prevodialkemist.si/prevajanje/prevajanje-besedil

 

Prevod iz angleščine združuje ljudi

Prevod iz angleščine lahko združuje ljudi .

Sodobna komunikacija velikokrat zajema prevod iz angleščine. Na ta način prevod iz angleščine združuje v komunikaciji ljudi, ki sicer govorijo drug materin jezik. Prevod iz angleščine je danes iskan, v prihodnosti bo postal praktično obvezno znanje. Področja, kjer se in se bo v prihodnosti toliko bolj uporabljal prevod iz angleščine, so zelo različna. V grobem gre za prevod iz angleščine, ki ga uporabljamo v poslovne in pridobitne namene ter prevod iz angleščine, kateri služi komunikaciji v vse druge namene. Razumevanje sogovornika je posebej pomembno pri pridobitni oziroma profesionalni dejavnosti. Na ta način kažemo svojo sposobnost in znanje. Bolj, kot je komunikacija specifična in strokovna, več znanja potrebujemo in več energije moramo vlagati v stalno izpopolnjevanje. Znanost in tehnologija iz dneva v dan napredujeta. Zato je pomembno, da nove izraze najprej razumemo, nato jih uvrstimo v svoj besednjak ter seveda čim pogosteje uporabljamo. Razumevanje je včasih težavno in potrebuje dodatne vire ter kar nekaj ukvarjanja. Včasih potrebujemo ure in nešteto virov, da spoznamo eno samo besedo ali prgišče besed. Več energije, truda in časa, kot smo vložili, večja je verjetnost, da si bomo to besedo zapomnili za daljši čas. Uvrstitev neznane besede v svoj besednjak je pomembna zato, da si besedo zapomnimo. Gre za učne navade, proces, ki ni nič drugačen kot pri vseh procesih, začenši s tistimi, katere smo počeli v otroštvu. Za veliko sposobnosti odrasle dobe lahko brez zadrege lahko rečemo, da smo se jih naučili na praktično enak način, kot smo se naučili voziti kolo v otroških letih. Enako velja za besede in besedni zaklad. Če ga ne uporabljamo, če ne komuniciramo, je ves trud zaman, saj se v naboru drugih dnevno uporabljenih besed, slednje oziroma slednja preprosto izgubi.

Prevod iz angleščine je veščina, ki jo moramo uporabljati, sicer zatone v pozabo.

Več si preberite tukaj.

Prevod iz angleščine, vir informacij

Prevod iz angleščine je vir informacij na mnogih področjih.

Naša dežela na sončni strani Alp je majhen, lep kos sveta. Majhnost je hkrati prednost in slabost. Prednost je dejstvo, da se od malih nog učimo jezik, ki se ga tujci bistveno težje naučijo, kot se mi naučimo njihovega jezika. Slabost je majhnost zaradi majhne količine splošnih informacij. Zato je iskanje splošnih informacij velikokrat uspešno z iskanjem dodatnih razlag preko virov v tujih jezikih. Prevod iz angleščine je pri tem zelo uspešno orodje. Vsi svetovno znani mediji namreč svoje informacije največkrat zapišejo v jeziku, kateri bo po njihovem prepričanju dosegel največ občinstva. Angleščina je poleg še nekaterih drugih jezikov v tem pogledu najbolj učinkovita. Zato tudi ne preseneča dejstvo, da imamo na mnogih virih informacije poleg lokalnega jezika, tudi možnost informacij v angleškem jeziku. Posebej je to opazno pri jezikih, ki so manj razumljivih, manj množični, ali pa so zapisani v drugačnih znakih, kot jih sami uporabljamo. Prevod iz angleščine je tako postal že orodje v sodobni komunikaciji. Sami lahko prevod iz angleščine uporabljamo tudi v primeru, ko želijo svoje informacije obogatiti in oplemeniti. Danes je formalno ali neformalno početje na praktično vseh področjih velikokrat obsojeno na neuspeh, če nimamo potrebnega znanja angleščine. Pri neformalnih aktivnostih je sicer prag tolerance bistveno večji, velikost tolerance pa je v vsakem primeru odvisna od sogovornika. Največkrat je toleranca sogovornika odvisna od njegovega interesa. Prevod iz angleščine je danes dobrina, ki se jo učimo že v zgodnjih šolskih letih. Na žalost pridobljeno znanje v kasnejših obdobji zanemarimo. Na ta način prevod iz angleščine postane kazen za naše zmanjšane aktivnosti učenja in obnavljanja znanja. Prevod iz angleščine je s tega vidika tudi zelo uporaben učni pripomoček, ki nam pomaga ohranjati osvojeno znanje.

Prevod iz angleščine nam poleg tega pomaga v naš lasten besednjak vnašati vse novosti.

Balkanski jeziki, znana neznanka

Balkanski jeziki so jezikovne skupne na področju Balkana. Jezikovne skupine na področju Balkana so govorica več milijonske množice prebivalcev. Med seboj se ločijo po več posebnostih in razlikah, v nekaterih primerih pa imajo tudi skupne izraze, v drugih pa podobne izraze. Za tujca so izrazi, ki se ločijo po zgolj eni črki, večkrat enaki oziroma jih ločijo med seboj sila redki tujci.

Področje Balkana v pisnem in govornem komuniciranju ne zastopajo zgolj balkanski jeziki, ampak so zastopane tudi druge govorne skupine. Z znanjem več jezikov večjih govornih skupin jih je moč tudi prepoznati. Na Balkanu je govorno sporočanje enako pomembo kot povsod drugod. Razlikuje se predvsem po kulturi in običajih, ki so jih ljudje ustvarili in prikrojili po svojem okusu v toku zgodovine. Balkanski jeziki se ne govorijo izključno na Balkanu, ampak jih najdemo na praktično vseh delih sveta. Na eni strani je k temu pripomoglo izseljevanje ljudi s področja Balkana, na drugi strani pa globalizacija in trend sodobnih navad, katere so vedno bolj prisotne tudi na Balkanu. Balkanski jeziki so prisotni naslednjih državah : Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Črna Gora, Grčija, Kosovo, Makedonija, Srbija, Hrvaška, Italija, Romunija, Turčija in Slovenija ter drugod po svetu. Razlika med temi državami je, da so balkanski jeziki na njenem področju prisotni v večin, v nekaterih državah pa so balkanski jeziki jezikovna manjšina. Glede na večjo ali manjšo prisotnost so balkanski jeziki na bolj ali manj nujni za dobro komuniciranje. Balkanski jeziki v sodobnem, globalnem svetu vedno bolj pridobivajo na pomenu. Poslovni interesi tujcev na področju Balkana imajo trend naraščanja. K trendu naraščanja v največji meri pripomore tradicija ter naravne danosti. Za Balkan in investicije na področju Balkana se zanimajo tako industrija kot storitveni sektor. Kmetijska področja so tudi zanimiva.

Balkanski jeziki bodo z večanjem tujih interesov na področju Balkana pridobivali na veljavi.

agencijsko prevajanje

Prednosti, ki jih zagotavlja prevajalska agencija

Pri iskanju najboljših prevajalcev vam bo v veliko pomoč prevajalska agencija. Na področju ponudbe prevajalskih storitev imamo danes precej veliko konkurenco, kar predstavlja veliko prednost za naročnike, saj je cena na tem področju precej konkurenčna. Vendar pa se ne smete pustiti zapeljati prenizkim cenam, saj za njimi mnogokrat stoji prevajalska agencija, ki ne ponuja vrhunskih prevajalskih storitev, njeni prevodi so najbrž zato precej pod povprečjem.

Največjo težavo pri iskanju dobre ponudbe imajo tisti naročniki, ki imajo veliko besedil, ki jih želijo prevesti. Kakšna prevajalska agencija je pripravljena ponuditi količinski popust, kakšna druga pa ni. To je velikokrat odvisno predvsem od tega, koliko dela ima prevajalska agencija trenutno pred seboj, zato nepripravljenost spuščati ceno ni nujno kazalec tega, da je prevajalska agencija na visokem nivoju kakovosti.

Prevajalska agencija je vsekakor najboljši naslov, na katerega se lahko obrnete, če potrebujete prevod iz kakšnega bolj eksotičnega jezika. Nekaterih prevajalci so zelo redki in jih je praktično nemogoče kontaktirati prek osebnega kanala. Običajno pa ima prevajalska agencija veliko bazo prevajalcev iz domačih in tujih krajev. Poleg tega pa razpolaga tudi z informacijami o tem, kakšna področja prevajanja obvladajo določeni prevajalci. Nekateri prevajalci so specializirani za prevajanje navodil za uporabo, drugi za literarna dela, tretji za strokovne in znanstvene članke iz določene stroke itn. Če pa bi želeli sami najeti prevajalca, bi nikakor ne mogli vedeti, če je ta strokovnjak za prevajanje določenih zvrsti besedil. Takšne in podobne zadrege vam na najbolj učinkovit način lahko reši prevajalska agencija.

Mnogokrat je lahko prevajalska agencija še bolj ugodna od kakšnega samostojnega prevajalca, čeprav običajno ni tako. Vendar pa izkušnje kažejo, da bo prevajalska agencija prej pripravljena sprejeti reklamacijo kot pa samostojni prevajalec. Tudi sami lahko testirate kakovost, ki jo zagotavlja prevajalska agencija tako, da ji pošljete testni prevod. Nato pa izvedete naročilo le v primeru, da ste bili s kakovostjo tudi zadovoljni.

http://www.prevodialkemist.si/

Prevajanje besedil

Kje in kdaj se najpogosteje potrebuje prevajanje?

Prevajanje je prenos pomena beseda iz enega jezika v nek drug tuj jezik. Veda, ki se ukvarja s prevajanjem, se imenuje prevodoslovje in, čeprav je prevajanje veda, ki se je uporabljala že vse od antike naprej, je poklic prevajalca nastal šele v začetku 20. stoletja. Prevajanje je ustvarjalna dejavnost, saj ni le enolično delo, ampak zahteva odličen posluh, predvsem pa izvrsten občutek za jezik. Zato je prevajanje delo, ki zahteva veliko znanja, predvsem pa dolgoletnih izkušenj, da je končni rezultat takšen, kot si ga prevajalec želi in, da je stranka, ki prevod potrebuje na koncu popolnoma zadovoljna. S tujim jezikom se v današnjem času srečujemo praktično vsak dan, na skoraj vsakem koraku; na televiziji, radiu, na svetovnem spletu, na potovanjih, na ulici, zaradi službenih obveznosti, pa nenazadnje tudi na ulici. Še posebej poslovni svet je tisti, ko znanje zgolj enega jezika skoraj več ne zadostuje.

Prevajanje je potrebno predvsem takrat, ko se naenkrat pojavi potreba po komunikaciji z različnimi poslovnimi partnerji v pisni obliki, ko tisto osnovno znanje tujega jezika več ne zadostuje. Za pravilno razumevanje najrazličnejših pogodb, marketinškega materiala, spletnih strani in številnih drugih besedil, je zato najbolje naročiti pravo prevajanje, kar lahko storimo tako pri samostojnih prevajalcih, kot tudi pri zanesljivi prevajalski agenciji, ki razume naše potrebe, predvsem pa, ki zaposluje prevajalce, ki poznajo poslovni jezik. V današnjem globalnem svetu je prevajalstvo neizbežna strokovna prvina, ki povezuje ljudi različnih kultur in jezikov, ki v procesu sporazumevanja kot temeljnemu dejavniku razvoja človeka želijo med seboj izmenjati različna znanja in informacije. Za kakovostno prevajanje si je treba vzeti dovolj časa, saj preko besedila, ki se prevaja, prevajalec vstopa v stik z drugimi ljudmi. Že ena sama napaka v prevodu je lahko v poslovnem svetu usodnega pomena, zato je kakovostno prevajanje nekaj, kar ni samoumevno.

Več informacij najdete tukaj

Prevajanje filmov

Napotki za prevajanje filmov

Prevajanje filmov, nanizank, oddaj in dokumentarnih oddaj ter drugih filmskih in televizijskih vsebin je precej težavno, če prevajalec nima izkušenj iz tega področja. Zavedati se je potrebno, da za prevajanje filmov in drugih sorodnih vsebin potrebuje prevajalec precej iznajdljivosti. Nikoli namreč nima dovolj prostora, da bi na ekran spravil vse besede, ki so potrebne, da v celoti povzame vse izrečene besede igralcev. Vendar pa je ključnega pomena to, da prevajanje filmov ustvari dovolj pomena, da gledalec razume sporočilo filma v celoti. Kadar prevajalec prevaja film, si mora s tem pomagati tudi z drugimi prijemi, kot je nebesedna komunikacija. Kadar pride v filmu do situacije, ko je govorjenja veliko, vendar pa tudi igra samih igralcev, gestikulacija, obrazna mimika in drugi nosilci pomena ustvarijo dovolj jasen kontekst, lahko prevajalec da besedni poudarek na tisto, kar nebesedna komunikacija ne izraža.

Upoštevanju prostorske omejitve na zaslonu pa je potrebno dodati še časovno omejitev. Besedilo ne sme ostati na zaslonu predolgo, saj se mora ujemati s tem, kar se dogaja v samem filmu, kar je še en faktor, ki vpliva na to, da mora biti besedilo čim krajše.

Iz vsega tega je videti, da je prevajanje filmov lahko precej zahtevno in da lahko v določenih primerih tudi nekoliko okrni vsebino filma, če ni izvedeno na visokem nivoju. Zato je pomembno, da prevajanje filmov poteka kot timsko delo več prevajalcev, tako da se upoštevajo najboljše rešitve. Res pa je, da je prevajanje filmov veliko cenejše od sinhronizacije. Pri sinhornizaciji se originalni glas igralcev zamenja z glasom domačih igralcev v domačem prevodu. V Sloveniji sinhronizacija filmov ni ravno ustaljena praksa, razen ko gre za otroške filme in risanke. Kar je razumljivo, saj otroci še ne znajo brati ali pa ne znajo brati tako hitro, zato je sinhornizacija v tem primeru edina možna rešitev in prevajanje filmov z tekstom preprosto ne pride v poštev.

Kako najti prevajalca za prevod iz angleščine?

Iščete zanesljivega prevajalca, ki bi mu brez skrbi zaupali prevod iz angleščine? Pri izbiri je glavni faktor vrsta besedila, ki bi ga radi prevedli. Manj zahtevna besedila kot so časopisni članki, članki na blog straneh in podobno, ne potrebujejo pretirano izkušenega prevajalca. Vendar pa morate vseeno paziti, saj danes misli že vsak, ki zna srednješolsko angleščino, da je sposoben narediti odličen prevod iz angleščine. Nekaj let učenja angleščine na srednji šoli in gledanje filmov v angleškem jeziku iz človeka še ne naredi dobrega prevajalca. Visoko kakovost boste zagotovili predvsem, če se boste obrnili na kakšno prevajalsko agencijo.

Mnoga podjetja, ko rabijo prevod iz angleščine, naredijo to napako, da naložijo prevajanje na kakšnega od svojih zaposlenih. To se je v praksi skoraj vedno izkazalo kot slaba odločitev. Zaposleni niso prevajalci, nimajo slovarjev, tehničnih orodij in znanja, da bi lahko naredili kakovosten prevod iz angleščine. Poleg vsega tega pa nestrokovni prevajalci porabijo veliko več časa za izdelavo prevoda kot profesionalni prevajalci, ki jih lahko najamete. Praksa torej kaže, da se za podjetje precej bolj izplača, da za prevod iz angleščine najame zunanjega sodelavca. Še manj smiselno je zaposliti profesionalnega prevajalca. Če podjetje nima res veliko besedil, za katere potrebuje prevod iz angleščine, potem se zaposlitev prevajalca ne splača, ker stroški dela zanj ne bodo odtehtali cene, ki bi jo plačali zunanjemu prevajalcu.

In kako izbrati prevajalsko agencijo, ki ji boste zaupali prevod iz angleščine? To je odvisno predvsem od količine in zahtevnosti besedila oziroma besedil, če jih je več. Manjša kot je količina, manj se vam splača iskati najcenejšega ponudnika, saj boste s tem zapravili veliko časa za komunikacijo in pogajanja za ceno, ki bi ga bolj učinkovito porabili za izvedbo vašega osnovnega posla. Proces pogajanja z več ponudniki se splača, kadar je prevod iz angleščine dolg in lahko z nekaj evri na avtorsko polo nižjo ceno ustvarite velike prihranke.

Več na spletni strani.

Ustno prevajanje oziroma tolmačenje je zelo stresno

Ko posameznik spozna, da ima velik posluh za jezik, se odloči, da bo postal prevajalec. Prevajalec se lahko odloči za prevode pisnega besedila ali pa za direktno ustno prevajanje, čemur v pogovornem jeziku pravimo kar tolmačenje. Pri tolmačenju mora biti tolmač zelo komunikativen in ne sme imeti težave z govorjeno besedo. Govor tolmača mora biti jasen, odločen in tekoč.
Ustnega prevajanja se potrebuje vedno več. Vrsta ustrnega prevajanje je konsekutivno prevajanje. Veliko se ga uporablja na poslovnih srečanjih in mednarodnih konferencah. Tu se sproti prevaja govorjeno besedilo z določenim zamikom. Prevajalec mora zelo dobro poznati oba jezika. Med govorjenjem govorca ima tolmač čas, da si zapisuje pomembne besede, nato mora besedilo samostojno prevesti in nima časa prevod popravljati ali pa si pomagati z določenimi slovarji. Oba jezika je potrebno zelo dobro poznati in prevajalec mora imeti široko izobrazbo, biti mora zelo razgledan.

Tolmačenje je stresno delo.

Tolmač opravlja zelo odgovorno delo pred pomembnim občinstvom in prevajati mora pomembna in strokovna besedila. Lahko ga opravlja samo izkušen in razgledan tolmač. Tolmači so vam na voljo tudi na spletni strani spletni-slovar.com. Nima časa za popravke in napak si ne sme dovoliti. Neprestano se mora izobraževati na različnih področjih. Izobraževati in izpopolnjevati se mora na jezikovnem področju in tudi na strokovnem področju. Pisno in ustno prevajanje zahtevata neprestano izpopolnjevanje, zato je tudi strošek, ki ga bomo imeli zaradi prevajanja dokaj visok.

prevajanje in prevajalska agencija

Zakaj se uporablja prevajanje iz angleščine?

angleščina-prevodiPrevajanje iz angleščine je zaradi globalnega povezovanje v današnjem času najpogostejša storitev tistih, ki potrebujejo prevajanje ali pa se s prevajanjem ukvarjajo. In za kaj se najpogosteje uporablja prevajanje iz angleščine se vprašate? Angleščina je postala ena izmed glavne, če ne celo glavni jezik tako poslovne, kot tudi vsakodnevne komunikacije. Potrebe po tovrstnem prevajanju se pojavlja tako rekoč vsakodnevno, zato je pomembno, da si za tovrstne potrebe izberemo kakovostnega prevajalca ali prevajalsko agencijo. Prevajanje v angleščino se najpogosteje uporablja pri strokovnih testih, leposlovju, člankih, esejih, najrazličnejši dokumentaciji, poslovnih pismih, poslovnih dokumentih, povzetkih diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog in še mnogo kje. Prav tako se prevajanje iz angleščine potrebuje na številnih gospodarskih področjih in na področju trgovine. Verjetno veste, da mora biti prav vsak izdelek, ki se iz tujine znajde na policah slovenskih trgovin imeti navodila in garancijski list v slovenskem jeziku. Prevajanje iz angleščine v slovenščino je prav iz vseh navedenih razlogov najpogosteje uporabljena kombinacija. Največ prevajanja iz angleščine v slovenščino se izvaja za raznovrstna navodila, za opise izdelkov in za najrazličnejša promocijska gradiva. Ker so prevodi iz angleščine ogledalo vsakega podjetja oziroma vsakega posameznika, je še kako pomembno, da izberete zanesljivo prevajalsko rešitev, torej prevajalca, ki je izkušen jezikoslovec in ima za seboj že nekaj let kvalitetnega prevajanja. Verjemite, da si tako ljudje, kakor tudi tisti, ki z vami sodelujejo zapomnijo prevode, ki so slabi in nekvalitetni, zato se izognite posmehu in se zanesite na prevajalca oziroma na prevajalsko agencijo, ki jo krasijo dobre reference predhodnih naročnikov. Prevajanje iz angleščine mora biti hitro, natančno in seveda kar se da kakovostno saj je lahko le takšno opravljeno na najboljši možni način. Žal je vse preveč ljudi takšnih, ki mislijo, da znajo jezik dovolj dobro za prevajanje iz angleščine, kar pa lahko privede do težav.

Prevajanje je potrebno vsakodnevno

Prevajanje je dejavnost, ki jo uporabljamo in potrebujemo vsak dan in na vsakem koraku. Živimo v EU, meje so se med državami za določene dejavnosti izbrisale. Poslovni svet ne pozna meja.
Podjetnik, ki želi biti uspešen, mora sodelovati tudi z drugimi državami. Prevajanje je v tem primeru neizogibno. Zelo pomembno je, s katero dejavnostjo se podjetje ukvarja. Če izdeluje določene izdelke in jih želi izvažati, morajo vsi izdelki imeti napisana navodila v različnih jezikih. Zato podjetnik potrebuje prevajalca. Kako poiskati kvalitetnega prevajalca? Danes je vedno več izšolanih prevajalcev. Lahko ga poiščemo s pomočjo prevajalske agencije. Ker je prevajanje nujno potrebno na vsakem koraku, je prevajalskih agencij vedno več. Paziti moramo katero prevajalsko agencijo bomo izbrali. Kriterij za kvalitetno prevajalsko agencijo je tudi ta, koliko let določena prevajalska agencija obstaja. Če deluje že veliko let, je prevajanje v prevajalski agenciji kvalitetno. Resna prevajalska agencija si ne bo dovolila nekvalitetno prevajanje. Zato so tudi prevajalci zelo strokovni.

Kateremu prevajalcu lahko zaupamo?

Prevajalec mora imeti nekaj let izkušenj na področju prevajanja. Prevajanje je lahko zelo splošno in v tem primeru ni potrebno, da ima prevajalec posebne izkušnje. Če pa želimo, da nam prevajalec prevede strokovno besedilo, moramo paziti, da se odločimo za strokovnega prevajalca. Stroka si ne sme dovoliti strokovnih napak. Prevajalske agencije velikokrat sodelujejo s strokovnimi prevajalci ali pa imajo tudi zaposlene strokovne prevajalce. Prevajalec se specializira za posamezno stroko in strokovno prevajanje je tako kvalitetno in kakovostno.

Če se podjetnik odloči za delovanje tudi na tujih trgih je priporočljivo, da ima svojo spletno stran zapisano v več jezikih. Zato je potrebno tudi prevajanje določenih poglavij na spletni strani. Če se odločimo za prevod spletne strani, pokažemo spoštovanje do vseh strank, tudi do strank v tujini. Za podjetje je to velik plus in lahko se mu zelo hitro poveča trg in stranke lahko pridejo iz različnih držav.

Če ste bili s člankom zadovoljni si lahko ogledate ponudbo na sledeči spletni strani.