Arhivi Kategorije: Zaposlitev

Cv ali curriculum vitae

Cv je ena izmed okrajšav za curriculum vitae. Druga okrajšava za curriculum vitae je vita. Z drugo besedo kratica cv ali okrajšava vita pomeni življenjepis.

Za pisanje življenjepisa se odločamo predvsem od kandidiranju za prosto delovno mesto. Redkejši so drugi primeri uporabe, namen pa je v vsakem primeru uradna predstavitev v pisni obliki. Pisati cv ali življenjepis ni zahtevno, zahtevno je napisati učinkovit življenjepis ali cv.

Razlika med življenjepisom in učinkovitim življenjepisom

Življenjepis ali cv je vsak zapis z obveznimi elementi. Obvezni elementi življenjepisa ali cv so osebni in kontaktni podatki, podatki o pridobljenih delovnih izkušnjah, podatki o formalni izobrazbi, podatki o pridobljenih ostalih znanjih, priznanja, nagrade, članstva, hobiji, priporočila.

cv ali curriculum vitae

Učinkovit življenjepis ali cv je tisti, ki delodajalca navduši. Avtor življenjepisa ali cv mora predvsem navesti tisto, kar bo delodajalca navdušilo.

Dejansko je težko ugotoviti, kaj delodajalca navduši. Pomagamo si lahko s tem, da zamenjamo vloge. Postavimo se v vlogo delodajalca, pred katerim je gora življenjepisov oziroma kandidatur za razpisano delovno mesto. Pogosto delodajalci naletijo na suhoparne in praktično enake življenjepise. Suhoparni in praktično enaki življenjepisi so tisti, ki temeljijo na isti osnovi. Spremenjeni so zgolj osebni podatki. Med goro suhoparnih in praktično enakih življenjepisov izstopajo unikatni življenjepisi, ki jih zapiše avtor po svojem navdihu. Pomembno je, da ima življenjepis ustrezno obliko ter ustrezne osnove besedila. Pri jedru besedila, pa si lahko kandidat dovoli več svobode.

Pomembno pri tem je, da gre za njegove izvirne in avtorske besede. Takšne besede si bo zlahka zapomnil ter jih bo znal pojasniti delodajalcu ob razgovoru za delovno mesto. Delodajalca takšni življenjepisi pritegnejo, zato je njihov interes po dodatnih informacijah praviloma velik.

Pri izvirnih in izstopajočih besedilih v življenjepisu je možnost za razgovor bistveno večji, kot v primeru odločitve za zapis življenjepisa v suhoparni ali ponavljajoči se obliki.
Izvirna oblika življenjepisa ali cv daje večje možnosti za uspešno kandidaturo.

 

Petrol zaposlitev, delo na področju dejavnosti bodočnosti

Petrol zaposlitev je delo na področju dejavnosti prihodnosti.V podjetju Petrol je zaposlitev zaradi trendov, na področju njegove poslovne dejavnosti. Področje energetike je vedno dinamično in spreminjajoče se.

Priložnost za ambiciozne

Energetske potrebe naraščajo ter so deležne nenehnih dinamičnih sprememb. Danes smo priča predvsem prizadevanjem za uveljavitev okolju prijaznih energentov ter na splošno povečani skrbi za čistejše okolje. Podjetje Petrol je na tem področju zelo aktivno, saj ne nudi zgolj zaposlitev pri trženju naftnih derivatov in drugih energentov, ampak tudi na področju ekologije. Ekološka dejavnost podjetja vključuje izgradnjo in upravljanje naprav za čiščenje komunalnih odpadnih voda. Po načinu in vsebini je ekološka dejavnost povsem v skladu z energetiko.

Petrol zaposlitev

Možnosti za zaposlitev pri podjetju Petrol so prikazane na več virih, najbolj nepošten je spletna stran podjetja. Področju zaposlovanja je namenjen poseben zavihek, kjer so objavljene tako aktualne možnosti za zaposlitev pri podjetju Petrol, kot druge koristne informacije in vsebine. Aktualna prosta delovna mesta omogočajo oddajo prijave preko spleta. Pred oddajo prijave dobi potencialni kandidat vse potrebne informacije za razpisano prosto delovno mesto. To so informacije o odgovornosti in zadolžitvah, zahtevanih veščinah in znanjih, zahtevanih izkušnjah ter kaj podjetje ponuja zaposlenim. Izpolnitev obrazca za prijavo je enostavna, zahteva nekaj osnovnega računalniškega znanja.

V prosta polja mora kandidat vnesti osebne podatke, kontaktne podatke, podatke o izobrazbi, znanju jezikov, računalniških znanjih, delovnih izkušnjah, kompetencah ter razne druge koristne podatke. To izpolni z vpisom ali z označevanjem ustreznih polj. K prijavi za zaposlitev na Petrolu je mogoče priložiti tudi datoteke ter izpolnjeno prijavo za prosto delovno mesto oddati. Kdor med prostimi delovnimi mesti ne najde svojemu znanju in izkušnjam primerno, se lahko vpiše v bazo kandidatov. S tem se preprosto povedano uvrstijo na seznam kandidatov, za zaposlitev pri podjetju Petrol ob kadrovskih potrebah v prihodnosti.

Za potencialne kandidate je zanimiva tudi kadrovska politika podjetja Petrol, ki ne nudi zgolj zaposlitev, ampak zagotavlja tudi konstantno usposabljanje in izobraževanje.

Prosta mesta za zaposlitev v Petrolu najdete tudi na www.mojazaposlitev.net.

Zakon o delovnih razmerjih, zagotavlja pravice in nalaga dolžnost

Zakon o delovnih razmerjih ureja razmerja med delodajalcem in delojemalcem, osnova je zaposlitvena pogodba .

Delodajalcu in delojemalcu zakon o delovnih razmerjih pomaga pri težavah, ki jih prinaša proces dela . Proces dela je dinamičen ter iz dneva v dan prinaša novosti in spremembe. Nanje se vsak od udeležencev v delovnem procesu odziva po svoje. Delodajalec podjetje ustanovi z namenom doseganja podjetniški ciljev, na trgu se srečuje z konkurenco, pri svojih poslovnih aktivnostih mora upoštevati obstoječi pravni red, moralna in etnična načela. Pravni red med drugim predstavlja zakon o delovnih razmerjih. Moralna in etnična načela poslovanja so nepisani zakoni, ki jih določeno okolje in družba sprejmejo. Med okolji obstajajo razlike, nanje mora biti pozoren podjetnik predvsem ob vstopu na novo tržišče. Slovenski zakon o delovnih razmerjih ima številne posebnosti, ki so v drugih okoljih drugače urejene. V osnovi pa gre vedno za razmerja med zaposlenim in delodajalcem, ki jih zakon o delovnih razmerjih določa. Obsega vsa razmerja od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, do prenehanja delovnega razmerja. Podpis pogodbe o zaposlitvi pomeni za zakon o delovnih razmerjih začetek veljave. Z podpisom pogodbe o zaposlitvi pridobi zaposleni pravice ter hkrati dolžnosti. Enako velja za delodajalca: s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi mu zakon o delovnih razmerjih nalaga dolžnosti, iz njega pa izhajajo tudi upravičenost do številnih pravic. Zaposleni z začetkom veljave pogodbe o zaposlitvi pridobi pravice o socialnem zavarovanju ter številne druge pravice. Hkrati pa dolžnosti, ko je opravljanje delovnih nalog skladno z zakoni in dogovorom. Navodila za opravljanje delovnih nalog so pravica delodajalca, njegova dolžnost pa je, da poskrbi za varno in urejeno delovno okolje ter delovni proces v skladu z zakoni, moralo in etiko. Zaposlena oseba ima z uspešno opravljenimi nalogami pravico do plačila, za delodajalca je to obveznost.

Zakon o delovnih razmerjih omogoča nemoteno doseganje poslovnih ciljev zaposlenega in delodajalca.

https://www.mojazaposlitev.si/delodajalci/hr-nasveti/4-koraki-za-zaposlitev-delavca/

Želite postati Sherlock Holmes? Poklic detektiva bo pravi za vas

Kot otrok sem izjemno rad gledal detektivske nanizanke, saj so bile skoraj vse kvalitetne, privlačila pa me je njihova metoda držanja suspenza do konca epizode. Čeprav ima zasebni detektiv (http://www.detektivtomic.si/za-posameznika/) v resničnem življenju precej drugačne naloge, pa verjetno v svoji službi doživlja precej razburjenja. Kako sploh zgleda delo detektivov v resničnem življenju?

Detektivi lahko opravljajo celo vrsto nalog in ne samo tistih, kjer zasledujejo nevarne ljudi, kjer je polno akcije in streljanja ter lepih žensk, ki se kar lepijo nate. Pa si poglejmo nekaj nalog, ki jih lahko, kot detektiv srečate na dnevni bazi. Detektivi lahko delujejo tako za posameznike, kot tudi za podjetja.

Za slednje opravljajo naloge, kot so vročanje pisemskih pošiljk, opravljajo tudi preizkus alkoholiziranosti na delovnem mestu, zbirajo informacije o nahajališču določene osebe, opravljajo notranje kontrole in še kaj bi se našlo. Da prav ste slišali, če sumite katerega od delavcev, da v službenem času pije alkohol, lahko za to pokličete katero izmed detektivskih agencij, le-ta pa bo v vaše podjetje poslala usposobljenega detektiva, ki bo ta test opravil. Detektivi pa se ne ukvarjajo samo s podjetji, temveč svoje storitve opravljajo tudi za posameznike, a kaj več o tem v katerem drugem članku.

Če želite postati detektiv, boste morali opraviti kar nekaj šole in izpitov, opraviti pa boste morali tudi izpit na ministerstvu za pravosodje. V primeru, da vas ta poklic zanima, pojdite za njim. Kaj več pa vam bo lahko povedal tudi kateri izmed detektivov, če ga boste povprašali.

plača

Izračun plače, pomembna informacija

Izračun plače je koristna informacija .

Pomembna je tako za zaposlene, kot iskalce zaposlitve. Izračun plače poteka na različne načine. Danes marsikatera spletna stran ponuja možnost izračuna z vnosom ustreznih podatkov. Oseba, ki želi informacijo mora najprej pridobiti možnost iskanja. Ker danes to možnost ima veliko ljudi težav ne gre pričakovati. Za pridobivanje informacij uporabimo izbrani iskalnik, ter vnesemo pojem izračun plače. Rezultati iskanja nam ponudijo več zadetkov, izberemo si najbolj primernega. Razlike med zadetki so v sami vsebin, zahtevanih informacijah za izračun, dodatnih informacijah ter drugih podrobnostih. Kdor področje pozna in ga zanima zgolj izračun plače, naj izbere čim bolj enostavno obliko izračuna. Z vnosom ustreznih zahtevanih informacij je želena informacija hitro na dlani. Potrebno je pri tem upoštevati t.i. droben tisk. Nekatere oblike izračuna so informativne narave. Kar pomeni, da ne gre za povsem natančen izračun plače. Z drugo besedo : ne bomo izvedeli višino nagrade do centa natančno. Bomo pa pridobili informacijo, ki ne bo zavajajoča. Po njej se lahko orientiramo, ko imamo na primer dve različni ponudbi in se med njima nikakor ne moremo odločiti. Obe ponudbi imata približno enako oddaljenost, primerljive pogoje dela, možnost napredovanja in podobno. Manjka nam izračun plače. Z njim pridobimo informacijo informativne narave in smo korak bliže dobri odločitvi. Več informacij nudijo specializirane spletne strani. Sam obračun je natančnejši, saj ima možnost vnosa več informacij. Poleg tega pa je obračunu dodana vsebina z več dodatnimi informacijami. Te so bodisi uradne, bodisi praktične narave. Uradne so statične z drugo besedo dejstvo. Pri informacijah praktične narave pa je več spremenljivk. Vsaka oseba ima drugačne izkušnje, drugačna izhodišča ter na splošno v osnovi isto stvar predstavi izkušnjam primerno različno. Informacije v tem primeru niso nujno dejstvo, kot je to značilno za uradne informacije.

Izračun plače nam prinaša koristno informacijo v procesu odločanja med dvema ali več ponudbami.

europass cv

Europass, enostavna kandidatura

Europass je enostavna kandidatura namenjena pridobitvi zaposlitve .

To omogoča za Europass uveljavljena in dogovorjena oblika. S tem je postopek preverjanja in analiziranja poenostavljen, dodatno bi zanj lahko rekli, da ne pozna meja. Kar je v sodobni evropski stvarnosti velika prednost. Meje so se v minulem desetletju zelo odprle, priložnosti je bistveno več, na žalost pa se moramo zavedati, da ovire kljub temu ostajajo. Na svoj način jih Europass odpravlja, vendar le delno. Ko kandidiramo bodo informacije delodajalcu, ki sicer ne zna naš jezik sporočile našo primernost. Zavedati pa se moramo, da bomo morali to tudi sami izvesti preko komunikacije. Pri tem nam Europass ne bo mogel pomagati, potrebno bo znati ustrezen tuj jezik. V tem primeru nam pomaga predvsem naše znanje, praksa in izobraževanje. Na področju jezikov v tem primeru. Nekaj olajševalnih okoliščin nam Europass ponuja takrat, ko je pomembna delovna sposobnost, komunikacijo pa izvedemo s pomočjo alternativ. Če želi delodajalec našo sposobnost izkoristiti pri doseganju poslovnih ciljev kot konkurenčno prednost, bo tudi sam poenostavil komuniciranje. Pomembna je sposobnost, ko bo prinesla dodano vrednost, bomo lahko postopoma našli najboljši način komuniciranja. Europass je dodatno tudi realnost evropskega zaposlovanja. Zavedati se moramo, da pomeni poenostavljen postopek, poenostavljen pa je zaradi morebitnega izogiba napakam v veliki množici kandidatur. To pomeni, da bomo lahko kandidirali v veliki množici, iz katere bodo izbrani maloštevilni v prvem preverjanju, na koncu pa bo ostal le en kandidat ali mogoče nekaj kandidatov. Zato je potrebno iskati priložnosti v vsemu, kar takšen način predstavitve oziroma način življenjepisa ponuja. Predhodno si lahko ustvarimo dobro ime, če ga ustvarimo na določenem področju oziroma v panogi bo to konkurenčna prednost. Uveljavljeno ime nihče ne spregleda oziroma ne bo spregledal, vsak si ga bo želel v svojem delovnem okolju.

Europass je prednost, ki jo moramo razumeti in izkoristiti sebi v prid .

iskanje prve službe

Intervju, dejavnik trga dela

Intervju je lahko dobra zaposlitev , če je predstavitev bila učinkovita.

Trg dela se danes uravnava po mnogih zakonitosti. Na eni strani trg dela urejajo zakoni in predpisi, na drugi strani trg dela uravnavajo udeleženci. Delo mora biti vsem tem zakonitostim ustrezno. Na trgu dela je intervju osnova, s katero izrazimo svojo željo po zaposlitvi. Delo lahko pridobimo v primeru, da intervju nudi delodajalcu izziv. Delo ima nekatere značilnosti, katere mora intervju upoštevati. Predvsem gre za nekatere formalnosti, ki so enake za vsako delo. Poleg formalisti pa je dobro, da intervju vsebuje tudi neformalne sestavine. Za delo bo prosilec zaposlitve bolj zanimiv, potem ko intervju doseže svoj namen. Delo velikokrat išče kreativne ljudi, ki se izogibajo rutini. Ker se take osebe izogibajo rutini, pomeni, da so sposobni še kaj več, kot je to pričakovati po nekih klasičnih zahtevah. Taki zaposleni lahko ponudijo delodajalcu pomembno dodano vrednost. Ljudje, ki imajo bogato domišljijo, sposobnost prilagajanja ter mnogo drugega, so vedno iskani na trgu dela. Bogata domišljija pomeni, da so sposobni v kratkem času prinašati koristne spremembe v okolju dela. Slednje lahko kot konkurenčne prednosti s pridom izkoristi delodajalec v sovjem konkurenčnem okolju na trgu. Sposobnost prilagajanja je danes na splošno iskalna lastnost delodajalcev. V konkurenčnem okolju je danes zahtevana velika prilagodljivost. Kdor je sposoben prilagoditve učinkovito uvesti in vnovčiti je največkrat tudi zmagovalec na konkurenčnem trgu. Spremembe največkrat narekujejo naročniki. Slednje so lahko večje ali manjše, vsekakor pa so odmik od klasičnih želja. Z izpolnjevanjem zahtev se lahko pridobi pomembnega kupca. Ta je lahko nova priložnost in izziv v delovnem okolju, hkrati pa tudi na trgu med ostalimi udeleženci. Konkurenca zagotovo ne bo stala križem rok, ko se bo pojavila uspešnost konkurence. Poiskala in izrabila bo vse možnosti, da si konkurenčno prednost tudi sama zagotovi.

Intervju se pridobi tako, da prošnja za delo nudi delodajalcu izziv.

iskanje prve službe

Zaposlitveni portal, prilagajanje spremembam

Zaposlitveni portal zahteva prilagajanje spremembam . Spremembe na trgu dela so vedno bile prisotne, so prisotne ter bodo prisotne tudi v prihodnosti. Trg dela omogoča spremembe, hkrati pa jih tudi narekuje. Na trgu dela se srečuje povpraševanje in ponudba, urejanje pa poteka preko države. Delo doživlja v zadnjem obdobju zanimanje. Za delo je v mnogih primerih več povpraševanja, kot pa je ponudb.

Delo ima številne prednosti. Brez teh delo ne bi bilo tako povpraševano. Delo prednosti nudi predvsem osebam, ki so za opravljanje zahtevanih aktivnosti sposobni in primerni. Osebe lahko kandidirajo za delo, ko imajo s strani delodajalca zahtevane ustrezne lastnosti. Pridobitev je mogoča preko ustaljenih načinov pridobitve. Največkrat imamo delovno mesto ponujeno na razne načine. Spletni zaposlitveni portal ali zavod sta najpogostejši izbiri iskanja informacij. Zavod je klasičen način. Največkrat gre za ustanovo, ki na določenem območju predstavlja najboljši naslov za iskanje zaposlitve. Spletni zaposlitveni portal ima tudi zavod, zato je potrebno izbrati način, ki osebi najbolj ustreza. Zavod lahko obiščejo na klasičen način. Lahko pa obiščejo tudi spletni zaposlitveni portal, ki predstavlja zavod na sodoben način. Spletni zaposlitveni portal je lahko tudi ponudba drugih ponudnikov na trgu dela. predvsem je spletni zaposlitveni portal priljubljen pri mlajših generacijah. Med drugim lahko ponudi pomoč, ko je potrebno zapisati življenjepis, ko se piše prošnja ali se oseba pripravlja na intervju. Življenjepis in prošnja sta klasični orodji za pridobitev zaposlitve. Vsak življenjepis in prošnja prestavlja kandidata posebej. Zelo pomembno je zavedanje možnosti, ki jih življenjepis in prošnja predstavljata.

Življenjepis in prošnja nista le formalnost. Lahko sta življenjepis in prošnja tudi priložnost. Intervju je lahko na tak način možen oziroma obstaja večja verjetnost, da se bo intervju sploh zgodil. V primerih, ko je kandidatov več, se med mnogimi izbere najbolj izvirne oziroma primere. Intervju je z drugo besedo potrebno zaslužiti, ter si izboriti udeležbo na njem. Zaposlitveni portal priložnost na trgu dela.

pravna pisarna

Intervju, življenjski izziv

Intervju potrjuje in zahteva, da je prošnja za delo, ki je napisana na pošten način, dejanski prikaz delovne sposobnosti . Delovna sposobnost zaposlenih je zelo različna. Intervju tako kot vsako druga podobna aktivnost ima točno določene zahteve. Gre za kompleksnost lastnosti, katere mora imeti oseba na katero se intervju nanaša.

Delo je lahko razumljeno na različne načine s strani osebe, katero predstavlja intervju. Nekatere osebe se držijo klasičnih načel, druge pa so veliko bolj izvirne. Klasična načela so tista, katera so značilna za širšo množico dejanskih kot potencialnih zaposlenih. Prednost upoštevanja takih načel je sicer dobrodošla, saj se na ta način najbolje prilagaja zahtevam, ki jih ima delo. V času povpraševanja pa so velikokrat za delo dobrodošle tudi posebne, izvirne in individualne sposobnosti osebe na katero se nanaša intervju. Z njimi oseba, ki išče delo izstopa iz povprečja. To pomeni, da bo v primeru, ko je za delo večje število kandidatov, lahko bolj zanimiv za delodajalca. Vsak delodajalec išče na trgu konkurenčne prednosti iz dneva v dan, poslovna priložnost se velikokrat nepričakovano pojavi na raznih mestih in v raznih okoliščinah. Zato je za delodajalca koristno, če ima med zaposlenimi osebe, katere so sposobne zagotoviti izdelke ali storitve, katere zahtevajo razne poslovne priložnosti. Tudi sicer je prilagodljivost zalo zaželena lastnost.

Danes se bolj kot kdaj koli prej zavedamo, da rutinska dela, ki se ne bodo spreminjala od začetka do konca delovne dobe, praktično ne obstajajo več. Zato bo potrebno biti pripravljen na spremembe. Lahko jih jemljemo kot življenjski izziv. Intervju lahko vsebuje nekaj besed o tem, da je kandidat pripravljen na nove izzive in priložnosti. Takšen intervju bo za delodajalca zelo zanimiv, velikokrat tudi izstopa iz množice drugih predstavitev. Z njim bo delodajalec dobil vtis, da gre za osebo, katera bo dala temu primerne rezultate. Intervju zahteva predstavitev lastnosti, katere v pisni obliki predstavlja prošnja za delo.

 

počutje in imunski sistem

Delo v Avstriji, urejenost okolja

Delo v Avstriji zaznamuje kakovostna zaposlitev v vseh pomenih besede. Kakovostna zaposlitev je za delo v Avstriji značilno zaradi urejenosti vsega, kar se dotika področja dela. Področje dela je urejeno tako, da imajo vsi deležniki omogočene najboljše dosežke, ki jih na svojem področju pričakujejo. Delo v Avstriji se zato razlikuje od del na drugih področjih in v drugih regijah. Zato je delo v Avstriji tudi cenjeno in iskano med brezposelnimi osebami.

Delo v Avstriji je lahko temu primerno velik izziv za brezposelne osebe iz bližnje in daljne okolice. Zanimanje za v Avstriji bo po pričakovanjih zanimivo tudi v prihodnosti. Delo v Avstriji je zato priložnost za prihodnost velikega števila brezposelnih oseb. Seveda se mora brezposelna oseba zavedati, da ima delovno mesto zagotovljeno takrat, ko ga dobro in kakovostno opravlja. V primeru, da ne dosega zastavljenih ciljev, si sam sebi ustvarja možnost za brezposelnost oziroma izgubo tega delovnega mesta. Ker gre za delo v urejenem okolju je oseb, ki ga bodo nadomestilo veliko. Tako velika je hkrati možnost za njegovo zamenjavo. Podjetnik tudi ne bo veliko razmišljal, ko se doseženi rezultati ne bodo ujemali s pričakovanimi. Največkrat so pričakovani rezultati zastavljeni že pred pričetkom. Zato služijo kot vodilo vsem osebam, ki želijo delovno mesto ne le obdržati, ampak tudi napredovati. Dobro delovno mesto je tudi tisto, ki omogoča napredek. Napredek je mogoč v vseh urejenih delovnih okoljih.

Urejena delovna okolja se zavedajo, da je napredek lahko koristen ožjemu krogu oseb, pa tudi širšemu okolju. Ožji krog oseb so predvsem vsi zaposleni v podjetju ter osebe, ki sodelujejo s tem podjetjem na posloven ali kakšen drug način. Širša okolica pa so osebe, ki imajo posledično koristi od ožjega kroga. Načeloma niso tako obsegajoče ter nimajo tako intenzivnega in aktivnega učinka. Vseeno pa so učinki prisotni in koristni. Delo v Avstriji je želja mnogih oseb, ki želijo ne le delovno mesto, ampak tudi napredek.

Zavod za zaposlovanje pomaga najti zaposlitev

Zavod za zaposlovanje je ustanova na trgu dela .

Prvenstveno zavod za zaposlovanje pomaga brezposelnim najti zaposlitev . Zavod za zaposlovanje poleg tega nudi tudi druge storitve, ki so koristne za trg dela. Trg dela sestavljajo delodajalci in delojemalci. Pravila igre na trgu dela določa država s svojimi zakoni in predpisi. Zavod za zaposlovanje je ustanova, ki koristi vsem udeležencem na trgu dela. Brezposelnim nudi informacije o prostih delovnih mestih, hkrati pa jim omogoča, da čas, ko so brez zaposlitve čim bolje izkoristijo v prid iskanja zaposlitve. Zavod za zaposlovanje jim nudi razne možnosti dodatnega izobraževanja, koristni napotkov in nasvetov, ki pomagajo pri iskanju zaposlitve. Delodajalcem zavod za zaposlovanje omogoča najti nove sodelavce oziroma osebe, ki bodo opravljali delo. Zavod za zaposlovanje je koristen tudi za državo oziroma njeno politiko zaposlovanja. Vsaka država strmi k čim večjemu delovno aktivnih prebivalcev. Dobre in napredne države imajo majhno število brezposelnih delovno aktivnih prebivalcev. Doseganje tega cilja je naporno in zahtevno. Poleg same skrbi za brezposelne, mora država veliko storiti na področju regulacije dela vseh zaposlenih. Vsaka zaposlena oseba, ki dela prekomerno v bistvu odžira delo brezposelnim. Zato je pomembno, da država takšne zlorabe preprečuje, ter poskrbi, da ima čim več delovno aktivnih državljanov zaposlitev. Preko zaposlitve čim večjega števila delovno aktivnih državljanov država lahko ustvarja druge cilje. Zaposlenost čim večjega števila delovno aktivnih prebivalcev preko potrošnje in davkov ustvarja možnosti za doseganje dobrih življenjskih pogojev vseh državljanov. Najti zaposlitev je posebno težko v času krize. V času krize se zmanjša mnogo aktivnosti, kar pomeni, da se vse skupaj slej ali prej odrazi na trgu dela. V takih obdobjih je težje najti zaposlitev, saj se število prostih delovnih mest in povpraševanje po delovni sili zmanjšuje.

Zavod za zaposlovanje vsem brezposelnim pomaga najti zaposlitev, preko zaposlitve brezposelnim pa pomaga k boljšemu življenju vseh državljanov.

Mobing na delovnem mestu je rešljiv problem

Mobing na delovnem mestu je rešljiv problem .

Bolj kot je družba razvita, lažje je mobing na delovnem mestu preprečevati in odpravljati . Zato je mobing na delovnem mestu tudi odraz slabe razvitosti družbe, predvsem v smislu medčloveških odnosov. Mobing na delovnem mestu je v naši družbi prisoten že lep čas, prvič pa so besedo mobing na delovnem mestu začeli uporabljati pred tremi desetletji. Že sama časovna oddaljenost od uveljavljanja pojma mobing na delovnem mestu kaže na določene družbene skupnosti. Družbene skupnosti, ki si aktivno prizadevajo za kakovost življenja, na mobing na delovnem mestu gledajo kritično in ga želijo aktivno odpravljati. Vsako delovno mesto in pridobitna delovna aktivnost, je povezana z željo po dosežku. Želja po dosežku je lahko različno ovrednotena. Nekateri strmijo za čim večjim zaslužkom, drugim je poleg tega mar za kakovost dela, tretji kakovost delovnega okolja in podobno. Ker so zelo različna pojmovanja dosežkov prisotna, je tudi razumevanje pritiskov in nasilja zelo različno. V dobrih delovnih okoljih zaposleni sami razumejo povečan obseg dela, razumejo, da je potrebno kdaj postoriti več, ker vedo, da je od tega med drugim odvisno njihovo delovno mesto. V dobrih delovnih okolji je med različnimi udeleženci na trgu dela vedno možno vzpostaviti dialog, ter se dogovoriti o aktualnih zahtevah ene ali druge strani. Obratno se v slabih delovnih okoljih dialog med udeleženci na trgu dela težje vzpostavi, aktualne probleme se velikokrat rešuje na bolj ali manj radikalne načine. Pogoj za dobro delovno okolje in trg dela, kjer je mogoče vedo vzpostaviti normalen dialog je urejena in spoštovana zakonodaja. Obe strani poznata svoje pravice in dolžnosti. Obratno neurejeno in nekakovostno delovno okolje ter trg dela, zaznamuje neurejena zakonodaja in njeno uveljavljanje v praksi, neurejeni odnosi med udeleženci na trgu dela in podobno. V Sloveniji je mobing razmeroma nova pridobitev, izraziteje se je začel pojavljat z uveljavljanjem procesa lastninjenja. Tudi razni mediji problem mobinga preveč mlačno obravnavajo.

Mobing na delovnem mestu je oblika psihičnega nasilja, ki je že lep čas prisotno tudi pri nas.

Iskanje zaposlitve, množica možnosti

Iskanje zaposlitve je množica možnosti .

Priložnosti, ki jih iskanje zaposlitve ponuja so mnoge in različne. Množica možnosti so vsa različna delovna mesta , ki se v ponujajo v času, ko je aktualno iskanje zaposlitve. Iskalci zaposlitve svoje priložnosti ocenjujejo na različne načine. Iskanje zaposlitve v veliki meri odraža osebni karakter, značaj in druge značilnosti osebe. Zaradi tega je iskanje zaposlitve tudi množica različnih kontrastov. Tako so nekateri pesimistično razpoloženi, drugi pa optimistično. Nekateri se držijo strogo ozkih meril, drugi so pripravljeni gledati priložnosti širše, preko svojih okvirjev. Pesimistično iskanje zaposlitve ni najboljša rešitev, saj se je potrebno zavedati, da se na ta način zmanjša krog potencialnih priložnosti. Optimistično iskanje zaposlitve je praktično prilagajanju vedno bolj različnim zahtevam, ki predvsem zahtevajo veliko prilagajanja in sklepanja kompromisov. Delovnih mest, ki so trajale od začetka delovne dobe do pokoja, bo vedno manj in so v izumiranju. Trg dela bo zahteval vedno več prilagoditev, sprememb in včasih sprejetje delovnega mesta, katero ne bo ponujalo čisto vseh zahtev iskalca zaposlitve. Slovenija je razmeroma mlada država, izkušenj z prakso trga dela iz razvitih držav Evrope je malo. V tem pogledu so z izkušnjami iz razvitih držav Evrope bolj bogate mlajše generacije. Informacijska tehnologija in razvoj prometnih povezav sta omogočala, da so se lahko na razne načine, preko različnih virov, seznanili z možnostmi, priložnostmi in lastnostmi trga dela preko meja. Zato gre pričakovati pomembne spremembe tudi na slovenskem trgu dela. Več kot bo oseb, ki se bodo hitreje in bolje prilagajale novo nastalim zahtevam na trgu dela, večje bodo zahteve po prilagodljivosti. Hočeš nočeš se bodo tudi vsi drugi iskalci zaposlitve morali sprijazniti z novimi razmerami na trgu dela in se temu primerno vesti. Spremembe so praktično neizogibne, njihov nastanek je vprašanje časa.

Iskanje zaposlitve bo v Sloveniji doživljalo spremembe, ki jih danes razumejo in zaznajo predvsem mlajši iskalci zaposlitve.

Več si preberite tukaj.