Cirkulane, spremembe skozi čas

Cirkulane so imele pestro zgodovino, predno so postale samostojna občina .

Grad Borl je bil zgrajen pred dvanajstim stoletje, v zgodovinskih virih je prvič omenjen leta tisoč dvesto petinpetdeset. Borlska gospoščina je imela svoje posesti na območju Haloz sredi šestnajstega stoletja razdeljene na tri dele : Zavrč, Bela ter Leskovec. Pod Belo so spadale naselbine Dolane, Paradiž, Pristava in Medribnik. Na tem delu posesti borlske gospoščine so prebivali zgolj Slovenci. Sredi devetnajstega stoletja je cesarsko namestništvo v Gradcu izdalo odlok o imenovanju novih občin. Območje Cirkulane je bilo razdeljeno na pet sosesk. Sestavljali so ga soseska Gračišče z istoimenskim naseljem, soseska Gruškovec z naselji Gruškovec, Medribnik in Meje, sosesko Slatina z naseljema Slatina in Pristava, sosesko sveta Barbara v Halozah z naselji Cirkulane, Brezovec in Dolane ter na sosesko sveta Elizabeta v Halozah z naseljema Pohorje in Paradiž. V tridesetih letih dvajsetega stoletja je Kraljevina Jugoslavija vse naštete soseske združila v občino Sveta Barbara v Halozah ter ji priključili še Veliki Vrh in del Malega Okiča. Leta tisoč devetsto šestintrideset je občina Sveta Barbara v Halozah obsegala del naselja Belski Vrh ter del naselja Veliki Okič in Brezovec, Cirkulane, Dolane, Gradišča, Gruškovec, Mali Okič, Medribnik, Paradiž, Pohorje, Pristavo, Slatino, in Veliki Vrh. Med drugo svetovno vojno večjih sprememb ni bilo, zgolj del naselja Meje je nemški okupator odstopil Nezavisni državi Hrvaški. Po drugi svetovni vojni so se leta tisoč devetsto dvainpetdeset vsi ljudski odbori združili v novo občino Cirkulane. Tri leta kasneje se občina Cirkulane združi z občino Zavrč v občino Borl. Čez tri leta pride do spremembe, območje preide pod večjo občino Ptuj. Leta tisoč devetsto šestinpetdeset je občina Ptuj ustanovila petindvajset krajevnih skupnosti, ena izmed njih je bila krajevna skupnost Cirkulane.

Po osamosvojitveni vojn je območje najprej spadalo v občino Gorišnica, samostojna občina Cirkulane pa je postala po referendumu januarja dva tisoč šest.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja