Dopolnilno zavarovanje in čakalna doba

Tako kot pri mnogih drugih vrstah zavarovanja tudi dopolnilno zavarovanje za zdravstvene storitve zahteva čakalno dobo. Čakalna doba je obdobje, ki začne teči ob plačilu prve premije za dopolnilno zavarovanje  in se konča takrat, ko dopolnilno zavarovanje stopi v veljavo. Greg torej za obdobje, ko zavarovanec že ima sklenjeno dopolnilno zavarovanje, kljub temu pa še ni zavarovan. To obdobje je zakonsko določeno in traja 3 mesece. Če se želimo dodatno zavarovati, moramo upoštevati, da bo od naše odločitve za zavarovanje do trenutka, ko bomo lahko uveljavljali pravice iz dopolnilnega zavarovanja, moralo preteči obdobje 3 mesecev čakalne dobe. Zato se je o sklenitvi dopolnilnega zavarovanja smiselno pozanimati pravočasno. To lahko storite, na primer na spletnem naslovu Vzajemne.

Razlog, zakaj dopolnilno zavarovanje potrebuje čakalno dobo, je jasen. Če temu ne bi bilo tako, bi se lahko vsakdo dodatno zdravstveno zavaroval šele takrat, ko bi občutil prve simptome zdravstvenih težav oz. ko bi vedel, da ga čaka zdravstveni pregled ali oskrba, ki jo krije dopolnilno zavarovanje. Po oskrbi bi se iz dopolnilnega sistema odjavil ter nato zopet sklenil dopolnilno zavarovanje šele takrat, ko bi spet potreboval oskrbo. Zato je uveljavljena čakalna doba za dopolnilno zavarovanje 3 mesece.

V določenih primerih pa dopolnilno zavarovanje za uveljavitev pravic ne terja čakalne dobe. To je v primerih, ko je bil zavarovanec v preteklosti zavarovan na nek drugi način; naprimer kot šolar prek staršev, kot študent do dopolnitve 26. leta starosti ali pa je bil zavarovan pri kakšni drugi zavarovalnici. V tem primeru začne dopolnilno zavarovanje veljati takoj ob sklenitvi (TUKAJ) oz. ob plačilu prve premije, če od predhodnega načina zavarovanja ni pretekel več kot en mesec časa.