Iskanje zaposlitve, množica možnosti

Iskanje zaposlitve je množica možnosti .

Priložnosti, ki jih iskanje zaposlitve ponuja so mnoge in različne. Množica možnosti so vsa različna delovna mesta , ki se v ponujajo v času, ko je aktualno iskanje zaposlitve. Iskalci zaposlitve svoje priložnosti ocenjujejo na različne načine. Iskanje zaposlitve v veliki meri odraža osebni karakter, značaj in druge značilnosti osebe. Zaradi tega je iskanje zaposlitve tudi množica različnih kontrastov. Tako so nekateri pesimistično razpoloženi, drugi pa optimistično. Nekateri se držijo strogo ozkih meril, drugi so pripravljeni gledati priložnosti širše, preko svojih okvirjev. Pesimistično iskanje zaposlitve ni najboljša rešitev, saj se je potrebno zavedati, da se na ta način zmanjša krog potencialnih priložnosti. Optimistično iskanje zaposlitve je praktično prilagajanju vedno bolj različnim zahtevam, ki predvsem zahtevajo veliko prilagajanja in sklepanja kompromisov. Delovnih mest, ki so trajale od začetka delovne dobe do pokoja, bo vedno manj in so v izumiranju. Trg dela bo zahteval vedno več prilagoditev, sprememb in včasih sprejetje delovnega mesta, katero ne bo ponujalo čisto vseh zahtev iskalca zaposlitve. Slovenija je razmeroma mlada država, izkušenj z prakso trga dela iz razvitih držav Evrope je malo. V tem pogledu so z izkušnjami iz razvitih držav Evrope bolj bogate mlajše generacije. Informacijska tehnologija in razvoj prometnih povezav sta omogočala, da so se lahko na razne načine, preko različnih virov, seznanili z možnostmi, priložnostmi in lastnostmi trga dela preko meja. Zato gre pričakovati pomembne spremembe tudi na slovenskem trgu dela. Več kot bo oseb, ki se bodo hitreje in bolje prilagajale novo nastalim zahtevam na trgu dela, večje bodo zahteve po prilagodljivosti. Hočeš nočeš se bodo tudi vsi drugi iskalci zaposlitve morali sprijazniti z novimi razmerami na trgu dela in se temu primerno vesti. Spremembe so praktično neizogibne, njihov nastanek je vprašanje časa.

Iskanje zaposlitve bo v Sloveniji doživljalo spremembe, ki jih danes razumejo in zaznajo predvsem mlajši iskalci zaposlitve.

Več si preberite tukaj.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja