Izračun zavarovanja naj temelji na osebni oceni

Izračun zavarovanja je dobra osebna ocena vseh pravic in dolžnosti tako zavarovanca kot zavarovalnice. Nepopoln izračun zavarovanja je tisti, ki upošteva zgolj pravice zavarovanca. Pravice zavarovanec pridobi, ko izpolni ves dolžnosti navedene v zavarovalni pogodbi.

Izračun zavarovanja naj temelji na osebni oceni

Hitro, pošteno in učinkovito reševanje primera je znak dobre zavarovalnice

Učinkovito reševanje primera je zelo dobra osnova za dober izračun zavarovanja. Težav z zavarovalnicami ni malo, zato koristi prisluhniti kateri izmed njih. Najdemo jih v raznih oddajah, svetovalnih servisih ter povsod tam, kjer lahko zavarovanci svoje težave z zavarovalnico opisujejo preko medija. Pri tem nam bo koristil manjši ali večji del informacij. Pomembno pri tem je, da si zapomnimo bistvo ter ga znajo pojasniti. Najbolj zanimive in omembe vredne težave lahko predstavniku zavarovalnice v taki ali drugačni obliki sporočimo, ko se odločimo za sklenitev zavarovanja, nas zanima izračun zavarovanja, pogoji zavarovanja, dolžnosti zavarovanca in podobno. Zaupanja vreden predstavnik zavarovalnice ne bo ponudil zgolj izračun zavarovanja ter vse potrebne informacije, ampak bo znal tudi zagotoviti, da težave drugih oseb ne bodo njegova izkušnja. Nič ni narobe, če izračun zavarovanja, zaznane težave drugih zavarovancev ter druge informacije poizkuša pridobit tudi pri drugi zavarovalnici ali čim več zavarovalnicah. Na razlike lahko računamo, saj bomo težko našli predstavnike zavarovalnic, ki bodo na ista vprašanja odgovorili z povsem enakimi besedami. Odgovore velja dobro poslušati, saj lahko predstavnik zavarovalnice v želji pridobiti novega zavarovanca ponudi več ugodnosti oziroma več pravic ob enakih ali primerljivih dolžnostih. Zavarovalnice namreč na trgu tekmujejo, vsaka zavarovalnica se bori za čim večji tržni delež. Več interesa imajo največkrat zavarovalnice, ki vstopajo na trg, se na trgu prvič predstavljajo z novimi produkti in podobna. Večji tržni delež želijo pridobiti na razne načine, pogosto so to razne večje ugodnosti za zavarovance. Dejanske ugodnosti nam sicer ne bo pokazal izračun zavarovanja ter druge informacije, ampak uveljavljene pravice iz zavarovalne pogodbe.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.