Kdo so sodni tolmači

Za prevajanje sodnih spisov potrebujemo sodne tolmače. Sodni tolmači so imenovani s strani Ministrstva za pravosodje. Prevajanje sodnih spisov je zelo specifična panoga, za to morajo biti sodni prevajalci ustrezno usposobljeni in izobraženi. Imenovani so po splošnem upravnem postopku v skladu z Zakonom o sodiščih. Zadolženi so za prevajanje in tolmačenje raznih dokumentov in listin za potrebe sodišč. Sodni tolmači zaprisežejo za določeno jezikovno kombinacijo, njihove usluge pa so potrebne v vseh postopkih sodišč, kjer se med udeleženci postopkov uporabljajo tuji jeziki.

Prevodi sodnih dokumentov so povezani s trakom in zavarovani pred neželenim odprtjem z žigom sodnega tolmača.  Z žigom zagotavljajo, da je prevod točen in natančen ter da se vsebinsko popolnoma ujema z besedilom v tujem jeziku. Najbolj iskani prevodi sodnih dokumentov so razna spričevala in diplome, dokazila in dovoljenja, poročni listi ter izpisi iz sodnih registrov.

Sodni tolmači so imenovani za nedoločen čas, pred tem pa morajo opraviti preizkus znanja. Ministrstvo za pravosodje organizira strokovne seminarje, na katerih kandidate seznanijo s temeljnimi pravnimi pojmi, ki jih sodni prevajalci največ srečujejo pri svojem delu. Seminarje organizirajo večkrat letno, zajemajo pa strokovna znanja iz področij vseh jezikov. Kandidati zatem vložijo pravilno izpolnjene vloge na Centru za izobraževanje ministrstva za pravosodje.

Vsi kandidati za sodnega prevajalca, ki uspešno prestanejo preizkus znanja, so imenovani in objavljeni v Uradnem listu, vpiše pa se jih tudi v imenik sodnih tolmačev. Boljše prevajalske agencije ponujajo usluge sodnega prevajanja v vseh jezikih, na voljo pa so vse dni v tednu, tako da lahko zadostijo potrebam in izpolnitvam zakonsko določenih rokov.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.