Komu je namenjeno nezgodno zavarovanje?

Ker nikoli ne moremo vedeti kdaj bo prišlo do nesreče, je nezgodno zavarovanje odlična izbira s katero bomo poskrbeli za finančno in socialno varnost v primeru nezgod. Nezgodno zavarovanje je namenjeno vsem med 14. in 75. letom starosti in je v primeru različnih poškodb kot so zlomi, zvini in vrezenine, opekline ali različna vnetja in okužbe, lahko zelo dobrodošlo. Nezgodno zavarovanje lahko sklenemo v eni izmed zavarovalnic in izberemo samostojno zavarovanje, družinsko zavarovanje ali nezgodno zavarovanje v okviru podjetja, v katerega lahko vključimo tudi najožje družinske člane in ki je tudi najcenejša opcija za zavarovanca. Vsako od teh nezgodnih zavarovanj ima svoje prednosti in slabosti. Najdražje je samostojno zavarovanje, ki je odvisno od poklica, ki ga nekdo opravlja. Bolj je delo tvegano, dražja je premija. Glavne prednosti zavarovanja so, da smo zavarovani 24 ur na dan in vse dni v tednu ne glede na to kje se nahajamo. Druga prednost je zagotovo ta, da zavarovanje lahko sklenemo za nedoločen čas in ga s pisno izjavo kadarkoli lahko prekinemo, zavarovalno premijo pa je treba plačevati mesečno. V primeru, da je prišlo do nezgode mora zavarovalnica upravičencu izplačati zavarovalno vsoto, ki pa je odvisna od izbrane kombinacije. Zavarujemo se namreč lahko za primer nezgodne smrti, smrti zaradi bolezni, za invalidnost, dnevno odškodnino, stoške pogrebnine, bolnišnični dan, itd. Oblike nezgodnega zavarovanja se med zavarovalnicami razlikujejo, saj je premija med njimi različna in o njeni višini je potrebno dobro razmisliti. Treba se je odločiti ali želimo kritje v primeru invalidnosti, ko je treba spremeniti življenjski stil in prilagoditi bivalno okolje. Poleg zavarovanja za invalidnost zavarovanec sklene tudi zavarovanje za nezgodno smrt. Če bi zavarovanec želel večji poudarek na zavarovanju za smrt, je primerneje urediti riziko življenjsko zavarovanje s katerim lahko dobimo precej visoke zavarovalne vsote za sorazmerno nizke mesečne premije. Vsak zavarovanec izbira zavarovalno vsoto glede na svoje potrebe v določenem trenutku in sposobnost plačila premije.