Mirna Peč, dežela znanih Slovencev

Mirna Peč je občina na ozemlju katere sta se rodila Lojze Slak in Tone Pavček.

Središče občine Mirna Peč je istoimensko naselje, ki je zraslo ob nekdanji cesti med prestolnicama Slovenije in Hrvaške, zaznamuje jo dolina Temenice in slikovita gričevnata pokrajina. Prometne povezave so bile tod živahne že v preteklosti. V srednjem veku so povezovale Ljubljano z Suho Krajino, Karlovec in Zagreb. Poti pa so zagotovo pomembno zaznamovale območje že v času Rimljanov, ki so na Sveti Ani zgradili vojaško postojanko. V sodobnem času je prometni napredek predstavljala železniška povezava ob koncu devetnajstega stoletja, po drugi svetovni vojni pa prometnica med Ljubljano iz Zagrebom, z nastankom države Slovenije pa njena sodobna naslednica. Za izvor imena Mirna Peč obstaja več razlag. Večina se nagiba k izrazu medna peč, ki izhaja iz nemškega Hönigstein. Ponazarjalo pa naj bi medno barvo skalovja v Zijalu. Nahajajo se severno od naselja in predstavljajo izvir reke Temenice. Poselitev v zgodnjih obdobjih zgodovine je pogojeval ugoden zemljepisni položaj, zemlja in podnebje. Najstarejša najdišča na območju občine Mirna Peč sodijo v prazgodovinsko in antično obdobje, prva ohranjena pisna omemba pa nosi letnico tisoč sto petintrideset. Skoraj stoletje kasneje pa je današnja Mirna Peč omenjena kot prafara. Zanimivo iz zgodovine je, da je po cerkveni jurisdikciji današnja dolenjska prestolnica Novo mesto spadala pod prafaro Mirna Peč. Občino danes sestavljajo naselja Biška vas, Čemše, Dolenja vas pri Mirni Peči, Dolenji Globodol, Dolenji Podboršt, Globočdol, Golobinjek, Gorenji Globodol, Gorenji Podboršt, Goriška vas, Grč Vrh, Hmeljčič, Hrastje pri Mirni Peči, Jablan, Jelše, Jordankal, Malenska vas, Mali Kal, Mali Vrh, Mirna Peč, Orkljevec, Poljane pri Mirni Peči, Selo pri Zagorici, Srednji Globodol, Šentjurij na Dolenjskem, Veliki Kal, Vrhovo pri Mirni Peči, Vrhpeč, v katerih živi skoraj tri tisoč prebivalcev.

Mirna Peč je vredna obiska zaradi slikovite pokrajine, bogate kulturne dediščine in pregovorne prijaznosti občanov.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja