Mobing na delovnem mestu je rešljiv problem

Mobing na delovnem mestu je rešljiv problem .

Bolj kot je družba razvita, lažje je mobing na delovnem mestu preprečevati in odpravljati . Zato je mobing na delovnem mestu tudi odraz slabe razvitosti družbe, predvsem v smislu medčloveških odnosov. Mobing na delovnem mestu je v naši družbi prisoten že lep čas, prvič pa so besedo mobing na delovnem mestu začeli uporabljati pred tremi desetletji. Že sama časovna oddaljenost od uveljavljanja pojma mobing na delovnem mestu kaže na določene družbene skupnosti. Družbene skupnosti, ki si aktivno prizadevajo za kakovost življenja, na mobing na delovnem mestu gledajo kritično in ga želijo aktivno odpravljati. Vsako delovno mesto in pridobitna delovna aktivnost, je povezana z željo po dosežku. Želja po dosežku je lahko različno ovrednotena. Nekateri strmijo za čim večjim zaslužkom, drugim je poleg tega mar za kakovost dela, tretji kakovost delovnega okolja in podobno. Ker so zelo različna pojmovanja dosežkov prisotna, je tudi razumevanje pritiskov in nasilja zelo različno. V dobrih delovnih okoljih zaposleni sami razumejo povečan obseg dela, razumejo, da je potrebno kdaj postoriti več, ker vedo, da je od tega med drugim odvisno njihovo delovno mesto. V dobrih delovnih okolji je med različnimi udeleženci na trgu dela vedno možno vzpostaviti dialog, ter se dogovoriti o aktualnih zahtevah ene ali druge strani. Obratno se v slabih delovnih okoljih dialog med udeleženci na trgu dela težje vzpostavi, aktualne probleme se velikokrat rešuje na bolj ali manj radikalne načine. Pogoj za dobro delovno okolje in trg dela, kjer je mogoče vedo vzpostaviti normalen dialog je urejena in spoštovana zakonodaja. Obe strani poznata svoje pravice in dolžnosti. Obratno neurejeno in nekakovostno delovno okolje ter trg dela, zaznamuje neurejena zakonodaja in njeno uveljavljanje v praksi, neurejeni odnosi med udeleženci na trgu dela in podobno. V Sloveniji je mobing razmeroma nova pridobitev, izraziteje se je začel pojavljat z uveljavljanjem procesa lastninjenja. Tudi razni mediji problem mobinga preveč mlačno obravnavajo.

Mobing na delovnem mestu je oblika psihičnega nasilja, ki je že lep čas prisotno tudi pri nas.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja