pravna pisarna

Motivacija za iskanje službe, soglasje z željami in potrebami

Motivacija za iskanje službe je soglasje z željami in potrebami

Vsaka motivacija za iskanje službe je predvsem odvisna od želja in potreb kandidata. Služba za katero kandidira ni nujno vezana na njegovo gmotno stanje oziroma ga bo v bodočnosti pogojevalo. Mnogi imajo gmotno stanje dovolj dobro, da jim motivacija za iskanje službe ne pomeni nič v zvezi z boljšim gmotnim stanjem. Pri takih ljudeh je motivacija za iskanje službe lahko dobro in uspešno delovno okolje . Ljudem je naravno prirojena želja po doseganju uspehov, napredovanju med sebi enakimi ter dobrem opravljanju zadanih nalog. Motivacija za iskanje službe je v takem primeru vezana predvsem na preseganje dosedanjih rezultatov dela. Ker so mnogi od takšnih rezultatov težko merljivi, je motivacija za iskanje službe v mnogih ne merljivih dejavnikih. Sreča in zadovoljstvo na delovnem mestu se težko izmeri oziroma veliko težje kot količino proizvodov proizvedenih v določeni časovni enoti. Enako velja za dobro poslovno klimo. V obeh in mnogih podobnih primerih so pozitivni učinki vidni na daljši rok. Urejeno življenje, dobri odnosi na delovnem mestu, v družini, med prijatelji je porok za med drugim tudi zdravje. Mnoge bolezni in obolenja izvirajo iz težavnih in neurejenih odnosov v družbi. Zato ne preseneča dejstvo, da je mnogim motivacija za iskanje službe naravnana na izogibanje slabim odnosom na delovnem mestu oziroma v delovni skupini. Mnogim je motiv za določen službo tudi prosti čas in kvalitetno preživljanje le tega. Tako so pripravljeni sprejeti slabše plačano delovno mesto ter se odpovedati drugim gmotnim prednostim, v zamenjavo pa želijo dobiti več prostega časa, ki si ga po potrebi lahko v največji možni meri prilagodijo svojim željam in potrebam. Dobro preživet prosti čas in čas namenjen počitku, bo med drugim koristil tudi doseganju boljših delovnih rezultatov na delovnem mestu.

Motivacija za iskanje službe je vrednota, ki ima včasih cilje v različnih stvareh.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.