Nezgodno zavarovanje zagotavlja odgovornost do bližnjih

Nesreča nikoli ne počiva in prav to je razlog, zakaj je nezgodno zavarovanje ena izmed najboljših odločitev, ki jih lahko človek naredi. Pa ne gre le za zagotavljanje osebne varnosti, ampak lahko nezgodno zavarovanje predstavlja finančno varstvo tudi za naše bližnje, ki so od nas odvisni. Če se staršema kaj zgodi, je usoda otrok ogrožena in to je razlog, zakaj je modro poskrbeti, da bi v takšnih primerih ta ogroženost bila čim manjša. Obstaja seveda nezgodno zavarovanje za različne primere in običajno se zavarovanci odločajo za tip, ki je najbolj primeren za njihov slog življenja, ki ga predstavlja delo, športna aktivnost, hobiji in druge dejavnosti.

V primeru, da se zgodi nezgoda, bo upravičenec prejel določeno zavarovalno vsoto, ki je znana vnaprej in je zapisna v pogodbi. Najhujša oblika nesreče je nedvomno smrt zavarovanca. V tem primeru nezgodno zavarovanje poskrbi, da upravičenec, ki je oseba, ki je bila zavarovancu blizu, pridobi zavarovalno vsoto. Prav tak primer je zgleden za to, kako pomembno je, da nezgodno zavarovanje razumemo tudi kot etično dejanje za zagotavljanje varnosti tistih, ki so od nas odvisni. V primeru nastopa invalidnosti se ugotavlja najprej odstotek invalidnosti in se potem glede na ugotovitve izplača zavarovalno vsoto. Čimprej si uredite nezgodno zavarovanje tudi vi.

Nezgodno zavarovanje nas ščiti tudi pred izgubo sposobnosti za delo. Temu pravimo dnevne odškodnine, ko zavarovanec zaradi nezgode ne more opravljati svojega dnevnega dela. To lahko predstavlja resen izpad dohodka in nezgodno zavarovanje ščiti pred tem, da bi se življenjski standard zavarovanca in njegovih bližnjih zaradi tega preveč znižal ali celo vodil v revščino.