Organska kozmetika pripomore k varnejšemu življenju

Organska kozmetika postavlja pravi etični izziv vsem, ki jim je mar za okolje in lastno zdravje. Vsak dan pojemo prek hrane ogromne količine strupenih pesticidov, insekticidov, gnojil in ostalih sredstev, ki se porabljajo pri gojenju rastlin, čeprav se tega sploh ne zavedamo. Organska kozmetika pa prekinja s temi standardnimi načini pridelave in postavlja zahtevne ekološke in etične standarde. V tem oziru je organska kozmetika ogledalo družbi, ki ji ni mar za naravo. Sicer pa se že desetletja pojavlja gibanje sonaravnega razvoja, ki so se mu pridružili že milijoni posameznikov po celem svetu. Vsak posameznik začenja pri sebi in s svojim majhnim doprinosom predstavlja kamenček v globalnem mozaiku vseh, ki si prizadevajo za čisto okolje in zdravo življenje.

Organska kozmetika je izdelana na osnovi rastlin, ki so bile pridelane na ekološki način. Uporabljena so bili le biološka gnojila in sredstva, ki pospešujejo in pomagajo pri pridelavi. To, kar je iz narave prišlo, se v naravo tudi vrne. In če na to ne mislimo že danes, bomo izgubili stik z naravo in naravo samo že v bližnji prihodnosti. Organska kozmetika je tako ena izmed rešilnih bilk, ki se jih lahko oprimemo, če želimo prispevati k boljšemu življenju nas, naših bližnjih in naših prihodnih rodov. Organska kozmetika predstavlja enakovredne izdelke, kot jih predstavlja standardna kozmetika. Vendar s to ključno razliko, da ne ogroža našega zdravja, saj v telo z njo vnašamo naravne sestavine, ki so po izvoru iste, kot naše telo. Zato je organska kozmetika varna rešitev za nas in za naše otroke, ki jih želimo obvarovati.