Peleti, biomasa v priročni obliki

Peleti so lesna biomasa v priročni obliki. S to lastnostjo se peleti približajo lastnostim tekočih goriv ter jih celo prekašajo. Tekoča goriva imamo pogosto shranjena v večjih posodah, kar pomeni prostornini primerno zasedenost prostora. Peleti so shranjeni v bistveno manjšem pakiranju, zasedenost prostora v primerjavi z tekočimi gorivi ter drugimi energenti je praktično zanemarljiva.

 

Učinkovitost na razne načine

Slovenska gospodinjstva ogrevajo prostore od šest do osem mesecev. Dodatno je potrebno pri stroških ogrevanja upoštevati potrebe po ogrevanju sanitarne vode. Večje ali manjše potrebe po ogrevanju so odvisne od nadmorske višine, dnevne potrebe po ogrevanju, mikrolokacija zgradbe in drugi dejavniki. Z naraščanjem nadmorske višine temperatura zraka pada, dnevno trajanje ogrevanja je od nekaj ur do praktično cel dan, lokacija zgradbe pa je lahko na območju tako imenovanih toplotnih otokov ali na območju tako imenovanih jezer hladnega zraka. Peleti so priročen način ogrevanja zaradi obilice gozdnatih območji. V Sloveniji je z gozdovi poraščeno preko polovica ozemlja, po gozdnatosti v Evropski uniji zaostaja zgolj za Švedsko in Finsko. Peleti so energent v obliki valjčkov, premera šest do osem milimetrov ter dolžine centimeter do tri centimetre. Izdelani so iz materialov, ki omogočajo stiskanje v kompaktno obliko. S tem omogočajo peleti avtomatsko doziranje po potrebi, odstrani se vlaga ter zmanjša potreben prostor za shranjevanje energenta. Vlaga oziroma vsebnost vode je eden od razlogov za slabši izkoristek energenta. Po predpisih je dovoljenih največ deset odstotkov vsebnosti vode, na trgu so večinoma peleti z nižjo vsebnostjo vode. O kakovosti energenta oziroma njegovi učinkovitosti govorijo tudi gostota nasutja ter mehanska obstojnost. Ljudem z izkušnjami dodatno ali celo brez teh lastnosti veliko pove blagovna znamka ali prodajalec. Dobre izkušnje iz preteklih sezon z določenim proizvajalcem ali prodajalcem jih prepričajo bolj kot razni standardi ali testi neodvisnih organizacij. Na podlagi izkušenj dobra blagovna znamka zanje pomeni zagotovilo, da bodo peleti dosegli pričakovano učinkovitost.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja