Prostovoljno zavarovanje in doplačila za zdravstvene storitve

Za prostovoljno zavarovanje v Sloveniji skrbijo tri zavarovalnice: AdriaticSlovenica, Triglav in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica. Vse naštete zavarovalnice ponujajo zelo podobne pogoje za zavarovanje, tako da je stvar osebnih preferenc, katero izberete. Tisto, kar je zares pomembno je to, da ugodnosti, ki jih ponuja prostovoljno zavarovanje, razumete. S tem se boste prepričali, da je zares pomembno, da ga tudi sklenete in redno plačujete premije.

Najprej je potrebno razjasniti to, da prostovoljno zavarovanje ni potrebno plačevati otrokom in pa dijakom ter študentom, ki so mlajši od 26. let. Vsi ostali, ki ne spadajo v te skupine prebivalstva, morajo imeti sklenjeno prostovoljno zavarovanje, če se želijo izogniti neposrednim plačilom nekaterih zdravstvenih storitev. Gre za stroške, ki nastanejo kot doplačila med zdravniškimi obravnavami, ki jih ne krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Prostovoljno zavarovanje se preveri prek kartice, ki jo je izdalo ZZZS v vsaki ambulanti. V primeru veljavnega prostovoljnega zavarovanja se stroški samodejno krijejo iz zdravstvene blagajne, v primeru, da to ni sklenjeno, pa stroški neposredno bremenijo pacienta.

Torej vsi tisti, ki spadajo v prej naštete skupine prebivalstva, morajo izbrati eno zdravstveno zavarovalnico in pri njej skleniti prostovoljno zavarovanje. Socialno ogroženi prebivalci se lahko zglasijo na lokalnem Centru za socialno delo in če uspešno dokažejo, da živijo v socialnem položaju, ki ogroža njihov obstoj in obstoj družine, bo njihovo prostovoljno zavarovanje krito iz države. Paziti morajo tudi vsi tisti, ki so status študenta ali dijaka izgubili, saj imajo le en mesec časa, da sklenejo prostovoljno zavarovanje sami, drugače jim grozi čakalna doba treh mesecev, ko ne bodo upravičeni do ugodnosti.