delnica

Skladi, racionalna izbira

Skladi so racionalna izbira , ki temelji na osebnih ali tujih vzorcih odločanja.

Racionalna izbira so skladi, ker imamo tej zahtevi primerno izbran naložbeni način in cilj. Naložbe so med seboj zelo različne, izbiramo jih po svoji lastni presoji. V izbrani naložbi se odseva tudi značaj osebe, ki jo je izbrala. Delniški vzajemni skladi so drugačna odločitev kot obvezniški ali denarni. Delnice so same po sebi tvegane odločitve, ter kažejo na osebo, ki želi več in je pripravljena tvegati za doseganje cilja. Racionalna odločitev kaže na osebo, ki prav tako želi dobiti več, vendar tveganje ublaži s preudarnim odločanjem. V tem primeru se predvsem zaveda vseh možnih negativnih scenarijev, ter se jim na veliko izogiba. Obvezniški vzajemni skladi omogočajo zmerno rast ter manjša nihanja vrednosti naloženega. Uresničitev bo zato temu primerno lahko drugačna, zgodila se bo lahko kasneje, drugačen bo učinek ter druge lastnosti. Vendar bo cilj varčevanja dosežen. Kar je pri tvegani naložbi lastnost enega izmed možnih scenarijev. Racionalnemu vlagatelju je ta možnost znana, zaveda pa se tudi drugega scenarija. Zaradi tega pa izbira po racionalni logiki. Denarni vzajemni skladi so zanimivi predvsem za vse, ki želijo imeti zmerno last ter varno naložbo. Sredstva so v tem primeru investirana v vrednostne papirje in depozite. Za njih je značilnost, da gre za visoko likvidne naložbe z majhnim tveganjem. Za vse, ki želijo mešanico različnih lastnosti so zanimivi mešani skladi. Sestavljeni so iz različnega deleža delniških, denarnih, obveznikih in drugih finančnih naložb. S tem pridobimo tudi lastnosti razpršenosti naložbe. Takšna naložba temelji na dejstvu, da več različnih naložb zmanjša tveganje, prinaša pa tudi dober donos. Ta način se uporablja pri portfeljih, ki želijo imeti v skupnem seštevku tako boljši donos od povprečja na trgu, hkrati pa varnost naložbe.

Skladi so svoboda odločanja, temelji lahko na osebnih značilnostih preteklih investicij ali aktualnih značilnostih.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja