Arhiv Značk: bančništvo

finance in trg

Varčevanje za pokojnino, finančna in osebna varnost

Varčevanje za pokojnino je zagotovljena finančna varnost , kot tudi osebna varnost.

Finančna varnost je mogoča, če varčevanje za pokojnino izvedemo kot naložbo. Lahko pa varčevanje za pokojnino namenimo osebni varnosti. Za mnoge je varčevanje za pokojnino ena najboljši naložb. Gre za klasične varčevalce, ki jim varčevanje za pokojnino predstavlja zelo dober cilj. Predvsem, ker jim varčevanje za pokojnino predstavlja jasen cilj. Tega pa v primerih, ki so različni kot varčevanje za pokojnino, zanje ni. Dobra naložba je od primera do primera različno prepoznana in ustvarjena. Nekaterim mora naložba predstavljati pridobitev, ki je vredna odrekanja. Drugim pa je naložba predvsem pa dober način preusmeritve odvečnih sredstev. Ker ta sredstva ne bo potreboval oziroma ne pričakuje izdatkov, jih bo preusmeril v naložb. Preprosto zato, ker bodo tako naložena sredstva prinašala večje koristi. Kot bi bilo v primeru, da bi prosta sredstva ostala neizkoriščena. Oblikovanje prihrankov je možno na več načinov. Najbolj osnovna različica je odvajanje neporabljenih delov prihodka. Ti neporabljeni deli prihodka so lahko stalni, lahko pa so občasni. Stalni neporabljeni deli prihodka so predvsem tisti, ki predstavljajo višek sredstev po poplačanih vseh obveznostih varčevalca. Višek sredstev se lahko uporabi na različne načine. Lahko se jih potroši, v primeru, da se jih ne potroši pa govorimo o ne potrošnji, z drugo besedo o varčevanju. To je lahko izvedeno različno. Nekateri imajo radi sredstva prosta. Kar pomeni, da lahko vsak trenutek z njimi prosto razpolagajo. Obratno razmišljajo druge osebe, kateri so prepričani, da prosto razpolaganje sredstev ni modra odločitev. zavedajo se, da lahko prosta sredstva prinašajo tudi dobiček. Večji ali manjši, odvisno od odločitve. Obe odločitvi imata svoje dobre, kot tudi manj dobre lastnosti. Dobre lastnosti prostih sredstev je v likvidnosti. To pomeni, da lahko prinašajo koristi kadarkoli. Obratno je z naloženimi sredstvi. Likvidnost je v tem primeru omejena. Bolj ali manj odvisno od izbrane naložbe.

Varčevanje za pokojnino je pametna odločitev.

skladi in varčevanje

Skladi, naložbe po meri

Skladi so lahko odlična naložba .

Odlična naložba so skladi, ko omogočajo možnost investicije ter dosegajo cilje. Na trgu skladi predstavljajo raznolikost in kreativnost. Druge naložbe raznolikosti kot skladi ne ponujajo. Saj so druge naložbe bolj osredotočene na točno določene namene. Obratno pa so skladi lahko zasnovani z upoštevanjem raznolikosti. Tako lahko v eni naložbi skladi lahko združijo več možnih načinov. Poglavitna lastnost teh raznolikosti je v različnih lastnostih. Skozi čas se naložbe spreminjajo preko dejavnikov, ki vlivajo na rezultate naložbe. Najpomembnejši rezultat naložbe je donos. Ta je načeloma določen individualno. Lahko pa ga prepoznamo in ocenjujemo tudi drugače. Pomembno pri tem je, da je omogočen donos skupaj z njegovo verjetnostjo. To je mogoče le tako, da je zagotovljena varnost. Kot v drugih podobnih primerih je varnost dosežena z razpršitvijo. Kar pomeni, da je zmanjšana možnost tveganja izgube ali doseganja manjšega donosa, kot je značilen za najbolj varne naložbe. Razpršitev naložbe omogoča, da se v danem trenutku dinamično gibanje na trgu v vsakem primeru izkaže kot donos. V primeru, da razpršitve naložbe ni, je naložbenik odvisen od zgolj točno določenih dejavnikov. Ki so lahko bodisi negativni ali pozitivni. Z razpršitvijo dobimo več dejavnikov. Kar pomeni, da imamo več možnosti pozitivnih kot negativnih. S tem imamo pridobljeno možnost donosa. Saj je manj verjetnost, da bodo prevladovali negativni dejavniki. Dodatno te možnosti obrnemo na pozitivno stran z dobrim predvidevanjem. Oblikovanje skladov je lahko različno. V primeru, da gre za sklade, ki temeljijo na panogah ali področjih, katera poznamo, lahko predvidevamo dobro. Vemo kakšna so gibanja, znamo predvidevati dogodke kot tudi lastnosti in dejavnike, ki vplivajo na našo naložbo. Pri tem je pomembno izbrati pravi čas naložbe. V tem pogledu imamo več možnosti. Enostavna možnost pomeni slediti najboljšim. To pomeni, da se bolj kot na teorijo, naslonimo na prakso.

Skladi bodo v prihodnosti pridobivali na pomenu.

varčevanje kot darilo

Varčevanje kot darilo, življenjska priložnost

Varčevanje kot darilo je življenjska priložnost varčevalca.

Življenjske priložnosti so največkrat redke dobrine v življenju posameznika. Med drugim življenje posameznika sestavljajo bližnji ljudje. To so lahko sorodniki ali prijatelji. Njihovo življenje je ravno tako edinstveno, kot je naše. Skozi življenje se spreminjajo, veliko stvari v prihodnosti jim je neznanka, tako kot nam. Vendar se da nekatere dogodke v prihodnosti predvideti z veliko verjetnostjo. Tako z določenimi leti postanemo vsi polnoletni, kar pomeni določene odgovornosti zase in svoje bližnje. Varčevanje kot darilo, lahko v polnoletnosti spozna svoje motive in namene. S polnoletnostjo se človeku odprejo nekatere nove možnosti, hkrati pa nove zahteve in pričakovanja. Varčevanje kot darilo lahko pomaga uresničevati zahteve in pričakovanja. Zahteve so lahko oblikovane individualno, lahko pa na njih oseba nima velikega vpliva. Varčevanje kot darilo je predvsem priložnost, ki omogoča, da se pridobi različne dobrine na lažji način. Polnoletnost, ki ga spremlja varčevanje kot darilo, je zato lažja, hkrati pa bolj odgovorna. Varčevanje kot darilo je bilo oblikovano z odrekanji . Zato upravičenec, ki varčevanje kot darilo prejme in lahko koristi dosežke varčevanja, mora ravnati predvsem modro in gospodarno. Prepuščene so mu sicer tudi vse druge možnosti, ki pa niso nujno modre in gospodarne. Gospodarno ravnanje je predvsem tisto ravnanje, ki iz dane situacije povleče največ pozitivnih lastnosti. V primeru imetja privarčevanih sredstev to pomeni, da prinese največ dobrin, ki imajo trajno vrednost ali njihov učinek seže čim dlje v prihodnost. Trajna vrednost so lastnosti, ki trajajo skozi daljše življenjsko obdobje. Lahko tudi več časa, kot je dano prejemniku živeti. Prejemnik privarčevanih sredstev ima vsekakor tudi druge možnosti. Privarčevana sredstva lahko investira v pridobivanje dobrin, ki lahko izgubijo svojo vrednost in učinek v trenutku.

Kako modro in gospodarno je bilo v tem primeru porabljeno varčevanje kot darilo ve le sam, vsi ostali si o tem lahko ustvarijo predvsem svoje mnenje.

http://varcevalnica.alta.si/produkt/alta-varcevalni–nacrti