Arhiv Značk: cv

Cv ali curriculum vitae

Cv je ena izmed okrajšav za curriculum vitae. Druga okrajšava za curriculum vitae je vita. Z drugo besedo kratica cv ali okrajšava vita pomeni življenjepis.

Za pisanje življenjepisa se odločamo predvsem od kandidiranju za prosto delovno mesto. Redkejši so drugi primeri uporabe, namen pa je v vsakem primeru uradna predstavitev v pisni obliki. Pisati cv ali življenjepis ni zahtevno, zahtevno je napisati učinkovit življenjepis ali cv.

Razlika med življenjepisom in učinkovitim življenjepisom

Življenjepis ali cv je vsak zapis z obveznimi elementi. Obvezni elementi življenjepisa ali cv so osebni in kontaktni podatki, podatki o pridobljenih delovnih izkušnjah, podatki o formalni izobrazbi, podatki o pridobljenih ostalih znanjih, priznanja, nagrade, članstva, hobiji, priporočila.

cv ali curriculum vitae

Učinkovit življenjepis ali cv je tisti, ki delodajalca navduši. Avtor življenjepisa ali cv mora predvsem navesti tisto, kar bo delodajalca navdušilo.

Dejansko je težko ugotoviti, kaj delodajalca navduši. Pomagamo si lahko s tem, da zamenjamo vloge. Postavimo se v vlogo delodajalca, pred katerim je gora življenjepisov oziroma kandidatur za razpisano delovno mesto. Pogosto delodajalci naletijo na suhoparne in praktično enake življenjepise. Suhoparni in praktično enaki življenjepisi so tisti, ki temeljijo na isti osnovi. Spremenjeni so zgolj osebni podatki. Med goro suhoparnih in praktično enakih življenjepisov izstopajo unikatni življenjepisi, ki jih zapiše avtor po svojem navdihu. Pomembno je, da ima življenjepis ustrezno obliko ter ustrezne osnove besedila. Pri jedru besedila, pa si lahko kandidat dovoli več svobode.

Pomembno pri tem je, da gre za njegove izvirne in avtorske besede. Takšne besede si bo zlahka zapomnil ter jih bo znal pojasniti delodajalcu ob razgovoru za delovno mesto. Delodajalca takšni življenjepisi pritegnejo, zato je njihov interes po dodatnih informacijah praviloma velik.

Pri izvirnih in izstopajočih besedilih v življenjepisu je možnost za razgovor bistveno večji, kot v primeru odločitve za zapis življenjepisa v suhoparni ali ponavljajoči se obliki.
Izvirna oblika življenjepisa ali cv daje večje možnosti za uspešno kandidaturo.

 

pravna pisarna

Intervju, življenjski izziv

Intervju potrjuje in zahteva, da je prošnja za delo, ki je napisana na pošten način, dejanski prikaz delovne sposobnosti . Delovna sposobnost zaposlenih je zelo različna. Intervju tako kot vsako druga podobna aktivnost ima točno določene zahteve. Gre za kompleksnost lastnosti, katere mora imeti oseba na katero se intervju nanaša.

Delo je lahko razumljeno na različne načine s strani osebe, katero predstavlja intervju. Nekatere osebe se držijo klasičnih načel, druge pa so veliko bolj izvirne. Klasična načela so tista, katera so značilna za širšo množico dejanskih kot potencialnih zaposlenih. Prednost upoštevanja takih načel je sicer dobrodošla, saj se na ta način najbolje prilagaja zahtevam, ki jih ima delo. V času povpraševanja pa so velikokrat za delo dobrodošle tudi posebne, izvirne in individualne sposobnosti osebe na katero se nanaša intervju. Z njimi oseba, ki išče delo izstopa iz povprečja. To pomeni, da bo v primeru, ko je za delo večje število kandidatov, lahko bolj zanimiv za delodajalca. Vsak delodajalec išče na trgu konkurenčne prednosti iz dneva v dan, poslovna priložnost se velikokrat nepričakovano pojavi na raznih mestih in v raznih okoliščinah. Zato je za delodajalca koristno, če ima med zaposlenimi osebe, katere so sposobne zagotoviti izdelke ali storitve, katere zahtevajo razne poslovne priložnosti. Tudi sicer je prilagodljivost zalo zaželena lastnost.

Danes se bolj kot kdaj koli prej zavedamo, da rutinska dela, ki se ne bodo spreminjala od začetka do konca delovne dobe, praktično ne obstajajo več. Zato bo potrebno biti pripravljen na spremembe. Lahko jih jemljemo kot življenjski izziv. Intervju lahko vsebuje nekaj besed o tem, da je kandidat pripravljen na nove izzive in priložnosti. Takšen intervju bo za delodajalca zelo zanimiv, velikokrat tudi izstopa iz množice drugih predstavitev. Z njim bo delodajalec dobil vtis, da gre za osebo, katera bo dala temu primerne rezultate. Intervju zahteva predstavitev lastnosti, katere v pisni obliki predstavlja prošnja za delo.

 

Kaj je kronološki CV, vprašanje, ki zahteva dober odgovor

Kaj je kronološki CV je dobro vprašanje.

Na vprašaje, kaj je kronološki CV, mnogi ne znajo odgovoriti ali pa za premislek potrebujejo nekoliko več časa. Odgovor na vprašanje, kaj je kronološki CV, se skriva v vprašanju. Za odgovor na vprašanje, kaj je kronološki CV, je potrebno le nekaj osnovne razgledanosti. Ko odgovarjamo na vprašanje, kaj je kronološki CV, je potrebno dobro prebrati vprašanje. Odgovor na vprašanje, kaj je kronološki CV, je sestavljen iz besed kronološki in CV. Pomen besed CV in kronološki je odgovor na vprašanje, kaj je kronološki CV. Kronološki CV je verjetno najbolj pogosta oblika življenjepisa. Vsak življenjepisa podaja pomembne dogodke iz življenja osebe, ki se želi predstaviti. Običajno se življenjepis napiše, ko želi oseba, na katero se življenjepis nanaša, postati član nove skupine oseb z enakimi ali podobnimi interesi. Vsebina življenjepisa nudi osebi, ki odloča ali sodeluje v procesu odločanja. Proces odločanja je za različne namene lahko drugačen. Zahteve v veliki meri pogojujejo proces odločanja. Tudi število oseb, ki se želi vključiti v novo skupino ljudi s podobnimi ali enakimi interesi, vpliva na proces odločanja. Bolj kot je velika skupina zainteresiranih ljudi za vključitev v novo skupino ljudi z enakimi ali podobnimi interesi, bolj je pomembno kako dobro je napisan življenjepis. Življenjepis mora imeti določene sestavne elemente. Osnovnim elementom, so glede na predmet predstavitve, lahko dodane druge podrobnosti iz življenja osebe, ki se želi vključiti v novo skupino ljudi s podobnimi ali enakimi interesi. Največkrat gre pri vključitvi v novo skupino ljudi z enakimi ali podobnimi interesi, zaposlitev. Delo, ki ga oseba išče, je lahko različno. Temu primerno bo življenjepis lahko različen. Osnovni elementi, ki jih mora vsak življenjepis vsebovati so osebni podatki. Pri zaposlitvi se temu dodajajo morebitne dosedanje zaposlitve, izobrazba, sposobnosti, reference ter druge formalne informacije. Formalnim informacijam se lahko doda tudi neformalne informacije.

Kaj je kronološki CV je zanimivo vprašanje.

Več si preberite tukaj.