Arhiv Značk: dodatno zavarovanje

Dodatno ali dopolnilno zavarovanje

Dodatno ali dopolnilno zavarovanje

Ste že večkrat slišali za dopolnilno in pa za dodatno zdravstveno zavarovanje, pa vas nekoliko bega kaj je kaj? No, naj vas potolažimo, da gre za eno in isto stvar. Dopolnilno ali dodatno zdravstveno zavarovanje je tisto, ki krije razliko med celotno vrednostjo zdravstvene storitve in vrednostjo, ki gre v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. To pomeni, da tisti zavarovanci, ki imajo sklenjeno dodatno oziroma dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne potrebujejo doplačati razlike za zdravstvene storitve, zdravila in druge medicinsko-tehnične pripomočke, seveda dokler vrednost le teh ne preseže najvišje priznane vrednosti. Skratka, dopolnilno oziroma dodatno zdravstveno zavarovanje je nekaj kar nujno potrebuje prav vsak! Dodatno zavarovanje pa lahko sedaj sklenite tudi preko spleta in sicer preko spletne strani www.e-zavarovanja.com, kjer lahko najdete še več informacij o samem dodatnem zavarovanju.

Kdaj pa potrebujete dodatno zdravstveno zavarovanje? To zavarovanje potrebujemo vsi, razen otrok, šolske mladine, študentov in oseb, ki so po zakonu oproščene doplačil. Ob izgubi statusa dijaka ali študenta, ob prvi zaposlitvi ali po dopolnjenem 26.letu starosti pa je priporočljivo poskrbeti za dodatno zdravstveno zavarovanje. Torej dodatno ali dopolnilno zdravstveno zavarovanje je potrebno skleniti takrat, ko postanete zavezanec za doplačila, saj samo tako ne bo potrebno doplačevati za zdravstvene storitve. Na zgoraj dani spletni strani si lahko preberete pogosta vprašanja o dodatnem zdravstvenem zavarovanju, prav tako pa lahko preverite tudi kaj je obvezno zavarovanje. V primeru dodatnih vprašanj, vam je ekipa podjetja na voljo preko kontaktne številke, ki je prav tako dana na spletu. Poleg dodatnega zavarovanja pa si lahko preko te strani zagotovite tudi avtomobilsko zavarovanje ali pa poskrbite za varčevanje.

Vzajemna zavarovanje

Deleži, ki jih krije prostovoljno zavarovanje

Prostovoljno zavarovanje predstavlja zavarovane za različne stroške, ki nastanejo med zdravstveno oskrbo. Med te stroške spadajo različne zdravstvene storitve zdravstvenih dejavnosti. Med njih štejemo tudi nastanitev v bolnišnicah, zdraviliščih in tudi prehrano, ki jo zavarovanec tam dobi. Poleg zdravstvenih storitev pa prostovoljno zavarovanje pokriva tudi zdravila na recept. Sem spadajo vsa zdravila, ki so uvrščena na pozitivno in na vmesno listo. Vendar pa prostovoljno zavarovanje pokriva le tista zdravila, ki so izdana na recept, druga zdravila mora v celoti plačati oseba sama.

Med storitve, ki jih krije prostovoljno zavarovanje spadajo tudi reševalni prevozi, ki niso nujni, to pomeni, da oseba ni bila življenjsko ogrožena. Med pokritja je potrebno prištevati tudi vse zdravstvene pripomočke, kot so vozički, bergle, ortopedski pripomočki, slušni in očesni pripomočki in zobno protetični pripomočki. Vendar so pri vseh teh pripomočkih vnaprej določene priznane vrednosti, ki jih krije prostovoljno zavarovanje, ostalo mora pokriti oseba sama.

Večina zdravstvenih storitev in pripomočkov se krije delno iz obveznega in delno iz prostovoljnega zavarovanja. Vendar pa so nekateri deleži, ki jih krije prostovoljno zavarovanje izjemno visoki. Kar 90 odstotkov celotnega deleža krije prostovoljno zavarovanje v primeru zobne protetike, očesnih pripomočkov, ne nujnih reševalnih prevozov in zdravil, ki se nahajajo na vmesni listi. Pomembno je, da opozorimo tudi na to, saj se v primeru, ko oseba ni prostovoljno zavarovana, breme doplačila prevali nanjo. Plačati 90 odstotkov pripomočka za zobno protetiko pa lahko predstavlja kar visok denarni znesek, ki si ga marsikdo ne more privoščiti.

Nekaterim se zdi, da je prostovoljno zavarovanje, ki ga plačujejo vsak mesec, denar vržen proč, saj si mislijo, da so vedno zdravi in nikoli ne koristijo zdravstvenih storitev. Vendar pa prav temu je namenjeno prostovoljno zavarovanje – namreč za primer, da bi jih morali koristiti. Daljša zdravstvena oskrba s posegi in drugimi storitvami lahko stane nekaj deset tisoč evrov za nekoga, ki ni prostovoljno zavarovan, za nekoga, ki je, pa nič.

Vse informacije iz spletne strani

Kdaj se prekine zavarovanje za študente?

Zavarovanje za študente, ki niso starejši od 26 let, poteka prek enega izmed staršev. Takšna oblika zdravstvenega zavarovanja pomeni, da je študent zavarovan kot družinski član. Dokler ima torej veljaven status študenta, kar pomeni, da še ni diplomiral ali pa da ne pavzira, mu za dodatno in obvezno zavarovanje za študente ni potrebno plačevati, dejansko pa ima vse zdravstvene storitve v celoti finančno pokrite. V primeru pavziranja ali pa dopolnitve 26. leta pa mora študent, ne glede na to ali ima veljavni status študenta ali ne, pričeti plačevati za dodatno in obvezno zavarovanje za študente.

 

Mnogi študenti se soočajo z dilemo, ali bi plačevali za dodatno zavarovanje ali pa bi se mu raje odpovedali. Razlog za takšno razmišljanje je seveda mesečni prihranek. Običajno zdrave osebe, ki niso še imeli večjih nesreč, vidijo v zdravstvenem zavarovanju odvečen strošek. Vendar je potrebno izpostaviti, da zavarovanje za študente, ki krije celotno zdravstveno storitev, lahko osebo reši pred finančnim in socialnim zlomom. Ali ste vedeli, da če nimate dodatnega zdravstvenega zavarovanja, morate doplačati iz lastnega žepa za praktično vsako zdravstveno storitev? Pregled pri osebnem zdravniku, prevoz v bolnišnico, celo za zdravila na recept mora plačati tisti delež, ki ga ne pokrije obvezno zdravstveno zavarovanje. Dodatno zavarovanje za študente, ki niso več upravičeni do tega, da bi bili zavarovani kot družinski člani, je zelo pomembno prav iz vidika, da lahko študenta močno finančno onesposobi, če nenadoma potrebuje zdravniške storitve, ki jih obvezno zavarovanje krije le v majhnem deležu. Tak primer so recimo očala. Obvezno zdravstveno zavarovanje krije le 10 odstotkov vrednosti, ostalih 90 odstotkov pa pokrije dodatno zavarovanje za študente in druge osebe.

 

Tako kot za zaposlene je dodatno zavarovanje za študente izjemno pomemben finančni varnostni garant. Kdor ima ga ima sklenjenega lahko spi povsem brez skrbi, saj mu zdravstveni računi nikoli ne bodo pobrali težko zasluženega premoženja.

 

Več si preberite tukaj.

Prostovoljno zavarovanje, ko nam osnovno ne zadostuje

Prostovoljno zavarovanje je tisto zavarovanje, ki ga nujno potrebujemo v primerih, ko nam osnovno ali obvezno ne krije določenih zdravstvenih storitev. Prostovoljna zavarovanja se delijo na dopolnilno zdravstveno zavarovanje, to je prostovoljno zavarovanje za razliko od polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zavarovanje v celoti ne krije. Poleg teh so tu še dodatna ali tudi drugače povedano nadstandardna zavarovanja, ki pa so prostovoljna zavarovanja, katera nosijo v sebi večji obseg pravic, višji standard opravljenih storitev, kot je to določeno v osnovnem zavarovanju ali pa za pravice, ki sploh niso zajete v obvezno zavarovanje.

Prostovoljno zavarovanje je odločitev vsakega posameznika, je pa res, da otroka do 15. let starosti, oziroma do 18. leta v primeru, če se še šola, pa tudi študenta dokler ne dopolni 26. leta v to zavarovanje ni potrebno vključiti. Prostovoljno zavarovanje svojim zavarovancem krijejo stroške zdravstvenih in drugih storitev, ki so s tem neposredno povezani. Storitve kot so oskrbe z zdravili in medicinsko tehničnimi pripomočki, izplačila dogovorjenih denarnih nadomestil v primeru izpada dohodka zaradi bolezni, poškodbe ali kakšnega drugega specifičnega zdravstvenega stanja se krijejo iz prostovoljnega zavarovanja. Adriatic Slovenica, Triglav zavarovalnica in Vzajemna so tiste zavarovalnice, ki omogočajo prostovoljno dodatno zavarovanje.