Arhiv Značk: dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zavarovanje in čakalna doba

Tako kot pri mnogih drugih vrstah zavarovanja tudi dopolnilno zavarovanje za zdravstvene storitve zahteva čakalno dobo. Čakalna doba je obdobje, ki začne teči ob plačilu prve premije za dopolnilno zavarovanje  in se konča takrat, ko dopolnilno zavarovanje stopi v veljavo. Greg torej za obdobje, ko zavarovanec že ima sklenjeno dopolnilno zavarovanje, kljub temu pa še ni zavarovan. To obdobje je zakonsko določeno in traja 3 mesece. Če se želimo dodatno zavarovati, moramo upoštevati, da bo od naše odločitve za zavarovanje do trenutka, ko bomo lahko uveljavljali pravice iz dopolnilnega zavarovanja, moralo preteči obdobje 3 mesecev čakalne dobe. Zato se je o sklenitvi dopolnilnega zavarovanja smiselno pozanimati pravočasno. To lahko storite, na primer na spletnem naslovu Vzajemne.

Razlog, zakaj dopolnilno zavarovanje potrebuje čakalno dobo, je jasen. Če temu ne bi bilo tako, bi se lahko vsakdo dodatno zdravstveno zavaroval šele takrat, ko bi občutil prve simptome zdravstvenih težav oz. ko bi vedel, da ga čaka zdravstveni pregled ali oskrba, ki jo krije dopolnilno zavarovanje. Po oskrbi bi se iz dopolnilnega sistema odjavil ter nato zopet sklenil dopolnilno zavarovanje šele takrat, ko bi spet potreboval oskrbo. Zato je uveljavljena čakalna doba za dopolnilno zavarovanje 3 mesece.

V določenih primerih pa dopolnilno zavarovanje za uveljavitev pravic ne terja čakalne dobe. To je v primerih, ko je bil zavarovanec v preteklosti zavarovan na nek drugi način; naprimer kot šolar prek staršev, kot študent do dopolnitve 26. leta starosti ali pa je bil zavarovan pri kakšni drugi zavarovalnici. V tem primeru začne dopolnilno zavarovanje veljati takoj ob sklenitvi (TUKAJ) oz. ob plačilu prve premije, če od predhodnega načina zavarovanja ni pretekel več kot en mesec časa.

Zakaj je dobro, da sklenemo dopolnilno zavarovanje?

Dopolnilno zavarovanje potrebujemo zato, ker osnovno zavarovanje ne krije vseh finančnih stroškov, ki nastanejo ob morebitnem zdravljenju. Sklenemo ga lahko pri kateri izmed zdravstvenih zavarovalnic, v kateri izmed poslovalnic ali pa še enostavneje in hitreje, s sklenitvijo na njihovi spletni strani. Sklenejo ga lahko tisti, ki še prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja nimajo, pa tudi tisti, ki ga že imajo, pa želijo samo zamenjati zavarovalnico. Zakaj skleniti prostovoljno zavarovanje, če je le to neobvezno, se vpraša marsikdo, a dejstvo je, da si lahko v današnjih časih samoplačništvo za plačilo zdravstvenih storitev privošči le malokdo. Tako postaja prostovoljno zavarovanje skoraj obvezen del zavarovanja, saj se stroški, ki jih krije obvezno zavarovanje vedno bolj povečujejo. Za vse odrasle osebe je dopolnilno zavarovanje skoraj nujno potrebno, prav tako pa naj na sklenitev le tega nikar ne pozabijo študentje, ki jim je po 26. letu starosti potekel status študenta. Dopolnilnega zavarovanja ne potrebujejo otroci, šolarji, mladostniki, invalidi, ljudje s nekaterimi specifičnimi boleznimi, otroci s duševnimi in telesnimi motnjami, vojni invalidi in nekateri drugi. Prav tako so do neplačila dopolnilnega zavarovanja opravičeni ljudje, ki so na robu socialne lestvice, prejemniki socialne pomoči, ki jim prav slednje zavarovanje krijejo Centri za socialno delo. Če sklenemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje smo upravičeni do zdravstvenih storitev vključno s prehrano v bolnišnici ali v zdravilišču, prevoza z rešilnim vozilom, če tudi prevoz ni nujno potreben, zdravila, ki nam jih zdravnik napiše na recept, pa so slednje na pozitivni ali na vmesni listi ter različnih zdravstvenih pripomočkov.