Arhiv Značk: financiranje

delnica

Skladi, racionalna izbira

Skladi so racionalna izbira , ki temelji na osebnih ali tujih vzorcih odločanja.

Racionalna izbira so skladi, ker imamo tej zahtevi primerno izbran naložbeni način in cilj. Naložbe so med seboj zelo različne, izbiramo jih po svoji lastni presoji. V izbrani naložbi se odseva tudi značaj osebe, ki jo je izbrala. Delniški vzajemni skladi so drugačna odločitev kot obvezniški ali denarni. Delnice so same po sebi tvegane odločitve, ter kažejo na osebo, ki želi več in je pripravljena tvegati za doseganje cilja. Racionalna odločitev kaže na osebo, ki prav tako želi dobiti več, vendar tveganje ublaži s preudarnim odločanjem. V tem primeru se predvsem zaveda vseh možnih negativnih scenarijev, ter se jim na veliko izogiba. Obvezniški vzajemni skladi omogočajo zmerno rast ter manjša nihanja vrednosti naloženega. Uresničitev bo zato temu primerno lahko drugačna, zgodila se bo lahko kasneje, drugačen bo učinek ter druge lastnosti. Vendar bo cilj varčevanja dosežen. Kar je pri tvegani naložbi lastnost enega izmed možnih scenarijev. Racionalnemu vlagatelju je ta možnost znana, zaveda pa se tudi drugega scenarija. Zaradi tega pa izbira po racionalni logiki. Denarni vzajemni skladi so zanimivi predvsem za vse, ki želijo imeti zmerno last ter varno naložbo. Sredstva so v tem primeru investirana v vrednostne papirje in depozite. Za njih je značilnost, da gre za visoko likvidne naložbe z majhnim tveganjem. Za vse, ki želijo mešanico različnih lastnosti so zanimivi mešani skladi. Sestavljeni so iz različnega deleža delniških, denarnih, obveznikih in drugih finančnih naložb. S tem pridobimo tudi lastnosti razpršenosti naložbe. Takšna naložba temelji na dejstvu, da več različnih naložb zmanjša tveganje, prinaša pa tudi dober donos. Ta način se uporablja pri portfeljih, ki želijo imeti v skupnem seštevku tako boljši donos od povprečja na trgu, hkrati pa varnost naložbe.

Skladi so svoboda odločanja, temelji lahko na osebnih značilnostih preteklih investicij ali aktualnih značilnostih.

delnica

Tečajnica vzajemnih skladov, osmisli odločitve

Tečajnica vzajemnih skladov nam lahko osmisli odločitve .

Odločitve tečajnica vzajemnih skladov osmisli preko informacij in dejstev. Koristne informacije tečajnica vzajemnih skladov lahko prikazuje direktno. Lahko pa tečajnica vzajemnih skladov koristne informacije prenaša posredno. Vsak si seveda želi, da bi mu tečajnica vzajemnih skladov sporočala le dobre informacije. Vendar to ni mogoče, saj sicer tečajnica vzajemnih skladov ne bi bila koristna za poslovanje. Na račun dobrih ali slabih informacij, katere sporoča tečajnica vzajemnih skladov je mogoče ustvariti dobre rezultate naložbe. Vsak dan se nam ponujajo priložnosti, katere od primera do primera različno izkoristimo. Naložbe so v veliki meri odvisne od same osebe. Nekatere osebe se dobro počutijo, če je njihova naložba varna. Njihovo nasprotje so osebe, ki željo večji dobiček. Z drugo besedo, veljajo za osebe, ki rade tvegajo. Odnos dobiček tveganje je osnova za vsako ekonomsko situacije. Brez tveganja ni dobička. Velja pa tudi obratno. Manjše tveganje prinaša manjši dobiček. V realnosti in vsakdanjiku seveda poznamo številne različne situacije, ki pa temeljijo na enaki osnovi. Večji dobiček je lahko tudi nižji od varne naložbe. Tvegane naložbe lahko namreč ponujajo tako večji dobiček kot tudi veliko izgubo. Velika izguba je lahko tolikšna, da je donos manjši kot v primeru, dobička varne naložbe. Tega se zavedajo predvsem vsi, ki imajo radi varne naložbe. V večje tveganje jih je težko prepričati, ker se zavedajo možnosti izgube. Za njih so najbolj pomembne varne naložbe, le izjemoma se odločajo za manj varne naložbe. Odločitev je seveda značilna za del trga. Drugi del se zaveda, da je tveganje pač potrebno za doseganje večjih donosov. Sposobnost tveganja je od primera do primera različna. Kdor je sposoben prenesti manjše tveganje, bo tveganim naložbam namenil le del vseh sredstev. Večji del vseh sredstev pa tisti, ki je pripravljen prenesti večje tveganje.

Tečajnica vzajemnih skladov nam lahko prinaša dobre ali manj dobre novice o naših naložbah.

varčevanje kot darilo

Varčevanje kot darilo, življenjska priložnost

Varčevanje kot darilo je življenjska priložnost varčevalca.

Življenjske priložnosti so največkrat redke dobrine v življenju posameznika. Med drugim življenje posameznika sestavljajo bližnji ljudje. To so lahko sorodniki ali prijatelji. Njihovo življenje je ravno tako edinstveno, kot je naše. Skozi življenje se spreminjajo, veliko stvari v prihodnosti jim je neznanka, tako kot nam. Vendar se da nekatere dogodke v prihodnosti predvideti z veliko verjetnostjo. Tako z določenimi leti postanemo vsi polnoletni, kar pomeni določene odgovornosti zase in svoje bližnje. Varčevanje kot darilo, lahko v polnoletnosti spozna svoje motive in namene. S polnoletnostjo se človeku odprejo nekatere nove možnosti, hkrati pa nove zahteve in pričakovanja. Varčevanje kot darilo lahko pomaga uresničevati zahteve in pričakovanja. Zahteve so lahko oblikovane individualno, lahko pa na njih oseba nima velikega vpliva. Varčevanje kot darilo je predvsem priložnost, ki omogoča, da se pridobi različne dobrine na lažji način. Polnoletnost, ki ga spremlja varčevanje kot darilo, je zato lažja, hkrati pa bolj odgovorna. Varčevanje kot darilo je bilo oblikovano z odrekanji . Zato upravičenec, ki varčevanje kot darilo prejme in lahko koristi dosežke varčevanja, mora ravnati predvsem modro in gospodarno. Prepuščene so mu sicer tudi vse druge možnosti, ki pa niso nujno modre in gospodarne. Gospodarno ravnanje je predvsem tisto ravnanje, ki iz dane situacije povleče največ pozitivnih lastnosti. V primeru imetja privarčevanih sredstev to pomeni, da prinese največ dobrin, ki imajo trajno vrednost ali njihov učinek seže čim dlje v prihodnost. Trajna vrednost so lastnosti, ki trajajo skozi daljše življenjsko obdobje. Lahko tudi več časa, kot je dano prejemniku živeti. Prejemnik privarčevanih sredstev ima vsekakor tudi druge možnosti. Privarčevana sredstva lahko investira v pridobivanje dobrin, ki lahko izgubijo svojo vrednost in učinek v trenutku.

Kako modro in gospodarno je bilo v tem primeru porabljeno varčevanje kot darilo ve le sam, vsi ostali si o tem lahko ustvarijo predvsem svoje mnenje.

http://varcevalnica.alta.si/produkt/alta-varcevalni–nacrti