Arhiv Značk: izračun zavarovanja

Izračun zavarovanja naj temelji na osebni oceni

Izračun zavarovanja je dobra osebna ocena vseh pravic in dolžnosti tako zavarovanca kot zavarovalnice. Nepopoln izračun zavarovanja je tisti, ki upošteva zgolj pravice zavarovanca. Pravice zavarovanec pridobi, ko izpolni ves dolžnosti navedene v zavarovalni pogodbi.

Izračun zavarovanja naj temelji na osebni oceni

Hitro, pošteno in učinkovito reševanje primera je znak dobre zavarovalnice

Učinkovito reševanje primera je zelo dobra osnova za dober izračun zavarovanja. Težav z zavarovalnicami ni malo, zato koristi prisluhniti kateri izmed njih. Najdemo jih v raznih oddajah, svetovalnih servisih ter povsod tam, kjer lahko zavarovanci svoje težave z zavarovalnico opisujejo preko medija. Pri tem nam bo koristil manjši ali večji del informacij. Pomembno pri tem je, da si zapomnimo bistvo ter ga znajo pojasniti. Najbolj zanimive in omembe vredne težave lahko predstavniku zavarovalnice v taki ali drugačni obliki sporočimo, ko se odločimo za sklenitev zavarovanja, nas zanima izračun zavarovanja, pogoji zavarovanja, dolžnosti zavarovanca in podobno. Zaupanja vreden predstavnik zavarovalnice ne bo ponudil zgolj izračun zavarovanja ter vse potrebne informacije, ampak bo znal tudi zagotoviti, da težave drugih oseb ne bodo njegova izkušnja. Nič ni narobe, če izračun zavarovanja, zaznane težave drugih zavarovancev ter druge informacije poizkuša pridobit tudi pri drugi zavarovalnici ali čim več zavarovalnicah. Na razlike lahko računamo, saj bomo težko našli predstavnike zavarovalnic, ki bodo na ista vprašanja odgovorili z povsem enakimi besedami. Odgovore velja dobro poslušati, saj lahko predstavnik zavarovalnice v želji pridobiti novega zavarovanca ponudi več ugodnosti oziroma več pravic ob enakih ali primerljivih dolžnostih. Zavarovalnice namreč na trgu tekmujejo, vsaka zavarovalnica se bori za čim večji tržni delež. Več interesa imajo največkrat zavarovalnice, ki vstopajo na trg, se na trgu prvič predstavljajo z novimi produkti in podobna. Večji tržni delež želijo pridobiti na razne načine, pogosto so to razne večje ugodnosti za zavarovance. Dejanske ugodnosti nam sicer ne bo pokazal izračun zavarovanja ter druge informacije, ampak uveljavljene pravice iz zavarovalne pogodbe.

Zavarovanje strošek

Izračun zavarovanja kot informacijski vir

Informativni izračun zavarovanja, ki ga lahko izdela uporabnik sam kar prek spletne strani zavarovalnice, je izjemno uporabno orodje, saj omogoča zelo dober pregled nad tem, kako se oblikuje cena zavarovanja. V sodobnem svetu zavarovalništva je možnost za samostojen izračun zavarovanja postala standard. Posameznikom ni več potrebno čakati na zavarovalniške agente, ki bi jih obiskali na domu, da bi jim predstavili zavarovalniške storitve, prav tako jim ni potrebno več obiskovati izpostav zavarovalnic, ampak lahko vse informacije pridobijo sami. Običajno je postopek za izračun zavarovanja izjemno enostaven. Dostopen je kar prek spletne strani zavarovalnice, vsak korak, ki ga je potrebno narediti za končni izračun zavarovanja, pa je izdatno obrazložen z razumljivimi navodili.

Za posameznika je zelo pomembno, da razume, kako se oblikuje cena zavarovanja. Ta je določena z višino premije. Kadar izdelujemo izračun zavarovanja, je najprej potrebno izbrati področje zavarovanja. Informativni izračun zavarovanja lahko izdelamo za avtomobilsko zavarovanje, turistično zavarovanje, zdravstveno zavarovanje za tujino, dodatno pokojninsko zavarovanje itn. Sam izračun zavarovanja pa se izkaže kot zelo koristen tudi pri izračunu investicijskega zavarovanja.

Investicijsko zavarovanje se običajno oblikuje kot paket, ki vključuje različne zavarovalniške storitve, ki se kombinirajo z investicijami v različne sklade. Nekatere zavarovalnice omogočajo samostojno sestavljanje. Tako lahko izračun zavarovanja vključi izbrane sklade, ki jih posameznik izbira v skladu z njegovo želeno investicijsko strategijo. Ta je najbolj odvisna od tega, koliko je pripravljen tvegati s svojimi naložbami v sklade. Skladi imajo namreč različne investicijske politike: delniški so denimo bolj tvegani od obvezniških, najmanj pa so tvegani denarni skladi.

Izračun zavarovanja je izjemno koristno orodje, s katerim lahko posameznik organizira svoje zavarovalniške in investicijske preference. Največja pridobitev, ki jo ponuja izračun zavarovanja je prav nadzor nad informacijami. Za pametne dolgoročne odločitve je najbolj pomembno to, da smo seznanjeni z vsemi podrobnostmi, ki vplivajo na to, koliko koristi bomo imeli od zavarovalniških storitev, ki jih naročimo.

http://www.vzajemna.si/

Informativni izračun zdravstvenega zavarovanja lahko naredimo tudi sami

Informativni izračun zdravstvenega zavarovanja je lahko v današnjem času, ko večina slovenskih gospodinjstev dostopa do svetovnega spleta dokaj enostavna zadeva. Vsak zase najbolj ve katero izmed zdravstvenih zavarovanj potrebuje. V prvi vrsti moramo vedeti vrsto zavarovanja, nato sledi še podatek ali se bomo zavarovali zgolj mi ali bomo v zavarovanje vključili še koga izmed družinskih članov ali sorodnikov. Drug zelo pomemben podatek je ta ali sklepamo le osnovno zavarovanje ali morda želimo zase vse kar nam svet ponuja, torej nadstandardno zavarovanje. Pomembno je tudi, da imamo v mislih kakšen paket bomo sklenili, saj to dejstvo pomembno vpliva na izračun zdravstvenega zavarovanja, ter seveda kasneje na plačevanje premije. Izračun zdravstvenega zavarovanja je močno odvisen tudi od tega koliko časa bo naše zavarovanje, ki ga sklepamo trajalo, saj veste, lahko traja le en sam dan, lahko pa tudi eno leto.

Morda je, če sklepate zavarovanje za družino ali za skupino dobro vedeti, če je med vami še športnik ali oseba, ki je starejša kakor 65. let. Tu se bo seveda potrebno zavarovati še na kakšen dodatni način, ki bo močno vplival na končni izračun zdravstvenega zavarovanja. Seveda je izračun močno odvisen tudi od vrste medicinskih storitev, ki jo želimo vključiti v zdravstveno zavarovanje. Kakorkoli že, četudi od doma ali pa v zavarovalnici, naj bo prijazen do vas in do vašega žepa izračun zdravstvenega zavarovanja. Konkretne izračune lahko opravite preko e-poslovalnice na tej povezavi.