Arhiv Značk: konsekutivno prevajanje

Ustno prevajanje oziroma tolmačenje je zelo stresno

Ko posameznik spozna, da ima velik posluh za jezik, se odloči, da bo postal prevajalec. Prevajalec se lahko odloči za prevode pisnega besedila ali pa za direktno ustno prevajanje, čemur v pogovornem jeziku pravimo kar tolmačenje. Pri tolmačenju mora biti tolmač zelo komunikativen in ne sme imeti težave z govorjeno besedo. Govor tolmača mora biti jasen, odločen in tekoč.
Ustnega prevajanja se potrebuje vedno več. Vrsta ustrnega prevajanje je konsekutivno prevajanje. Veliko se ga uporablja na poslovnih srečanjih in mednarodnih konferencah. Tu se sproti prevaja govorjeno besedilo z določenim zamikom. Prevajalec mora zelo dobro poznati oba jezika. Med govorjenjem govorca ima tolmač čas, da si zapisuje pomembne besede, nato mora besedilo samostojno prevesti in nima časa prevod popravljati ali pa si pomagati z določenimi slovarji. Oba jezika je potrebno zelo dobro poznati in prevajalec mora imeti široko izobrazbo, biti mora zelo razgledan.

Tolmačenje je stresno delo.

Tolmač opravlja zelo odgovorno delo pred pomembnim občinstvom in prevajati mora pomembna in strokovna besedila. Lahko ga opravlja samo izkušen in razgledan tolmač. Tolmači so vam na voljo tudi na spletni strani spletni-slovar.com. Nima časa za popravke in napak si ne sme dovoliti. Neprestano se mora izobraževati na različnih področjih. Izobraževati in izpopolnjevati se mora na jezikovnem področju in tudi na strokovnem področju. Pisno in ustno prevajanje zahtevata neprestano izpopolnjevanje, zato je tudi strošek, ki ga bomo imeli zaradi prevajanja dokaj visok.