Arhiv Značk: mena

Mena, zdravstveni ali alternativni pristop

Mena kot mejnik življenjskega obdobja prinaša izzive, ki se kažejo v sprejemanju in dojemanju vseh nastalih posledic.

Kot vse druge spremembe človeškega telesa, mena nudi zdravstveni in alternativni pristop . Mena se razlikuje od posameznice do posameznice v mnogih znakih ter lastnostih. V prvi vrsti se pojavlja v različnih življenjskih obdobjih. Statistike govorijo o obdobjih med 40 in 55 let, povprečje pa 51 let. Z nekaj izjemami, ki so posledica naravnih dejavnikov ali pa posledic zdravniških posegov. Glede na različno življenjsko obdobje se da sklepati in razumeti različno dojemanje. Petnajst let razlike, ko mena nastopi pomeni bistveno drugačno dojemanje in sprejemanje pri bolj ali manj podobnih značajskih in drugih osebnostnih značilnostih. Za obdobje 40 let so v povprečju znane bistveno drugačne življenjske aktivnosti in razumevanja svoje osebnosti kot tudi okolja. V primerjavi z obdobjem 55 let lahko preprosto rečemo, da je vse bistveno drugače. Drugače se dojemajo ožji družinski člani in sorodniki, drugače prijatelji in znanci, drugače so aktivnosti na poklicnem področju in področju drugih aktivnosti. Mena bo povsem razumljivo drugače sprejeta, pri tako različnih starostnih obdobjih. Dojemanje je v veliki meri različno tudi po osebnostnih in drugih razlik. Vzorci se kažejo že pri dojemanju drugih podobno pomembnih sprememb v življenju. V grobem se, tako kot vsa svetovna populacija človeštva, delijo na pesimistične in optimistične osebe. Optimistični bodo iskali nove življenjske priložnosti, zaposlili se bodo z novimi aktivnostmi, poiskali bodo družbo s podobnimi lastnostmi in si tako ustvarili nov svet, prilagojen vsemu kar
mena prinaša. Pesimistične osebe bodo obratno svojo bolečino ohranili zase, izogibali se bodo družbi, tolažbo bodo iskali v čisto svojem svetu, ki je pogosto odmaknjen od ustaljenih življenjskih tokov.

Mena se lahko lajša na razne načine, predvsem zdrava prehrana, ki v tem primeru poseben poudarek namenja odsotnosti močnih začimb, alkoholnih pijač, kofeina v prehrani lahko prinese pozitivne učinke.

Mena, mejnik življenjskega obdobja

Mena je različno doživeta, predvsem je zelo različna sposobnost sprejemanja posledic .

Spremembe človeškega telesa, njegovih značilnosti in funkcij so del življenja. Mena je del teh sprememb. Posameznice mena različno zaznamuje. Veliko je odvisno od posameznice in vseh njenih lastnosti od samega karakterja in drugih značilnosti do vseh drugih dejavnikov vsakdanjika. Mena v vsakem primeru lahko prinaša spremembe, ki se jih lahko sprejema različno. V prvi vrsti se mena različno doživlja že glede na starost posameznice ob nastanku. Statistike govorijo, da mena lahko nastopi v obdobju od štirideset do petinpetdeset let. Glede na različna starostna obdobja je v splošnem povsem jasno, da mena različno doživeta. V obdobju starosti štirideset let se v splošnem vsakdanjik razlikuje od splošnega vsakdanjika pri starosti petinpetdeset let. Različnosti so seveda dodatno večje ali manjše glede na posameznico. Vpliv imajo morebitni družinski člani, sorodstvo, življenjsko okolje, življenjske aktivnosti, življenjski slog in splošne značilnosti. Podobno kot pri drugih težavah se lahko nanje odzove na pesimističen ali optimističen način. Različen je tudi odnos do okolja, enako različna je reakcija ob aktivnostih okolja. V splošnem pa velja, da se lahko veliko stori že z spremembami načina življenja. Koristna pri tem je samokontrola, saj le na tak način spremembe spoznamo kot dobre in slabe. Dobre spremembe jasno sprejmemo ali razumemo kot koristne. Slabe spremembe lahko ali zavržemo ali jih poizkušamo spremeniti v dobre. Fiziološki znaki, po katerih se prepoznava
mena so različni od posameznice do posameznice. Pri večini je prisotno nočno znojenje in vročinski oblivi. Drugi fiziološki znaki so utrujenost, izpadanje las, suha koža, nespečnost, vrtoglavice. Fiziološki znaki so lahko od posameznice do posameznice različno intenzivni. Spremembe se lahko kažejo tudi v povečani vrednost holesterola in maščob v krvi. Na to spremembo velja biti pozoren, saj so posledice lahko negativne. Priporočljiv je obisk zdravnika.

Mena je različno doživeta in sprejeta.

Več si preberite tukaj.

Mena sestavni del življenja

Mena ali menopavza je sestavni del življenja ženske. Doživljanje je zelo različno, mena se v vedenju, počutju in drugih znakih kaže zelo različno. Različno dojemanje, posledično vedenje, počutje, obnašanje, je posledica same človeške narave. Tako kot smo ljudje različni v vedenjskih, karakternih in drugih značilnostih, tako smo različni pri dojemanju sprememb, katere prinaša starost. Mena se pojavi v različnih življenjskih obdobjih. Že samo različno življenjsko obdobje, v katerem se mena pojavi je lahko vzrok za različno dojemanje. Časovno obdobje več kot desetletja razlike pomeni, da imamo zelo različne življenjske aktivnosti, naloge in cilje. Temu primerno se mena doživlja sila različno, saj so različna življenjska obdobja pri večini ljudeh bistveno drugače doživeta, zaznana in sprejeta.

Zdravstvene statistke, ki v zdravstvene in druge namene beležijo celo vrsto koristnih informacij sporočajo, da mena v poprečju nastopi pri 51. letu starosti. Povprečje seveda ne zabeleži velikih odklonov, zaradi katerih najverjetneje nastanejo različna dojemanja in sprejemanja. Veliki starostni odkloni v katerih se mena pojavlja znašajo 15 let. V letih izraženi veliki starostni odkloni pomenijo starosti med 40 in 55 let starosti. Seveda obstajajo tudi nekatere, sicer redke izjeme, katere označujejo različnost človeške narave posameznika.

Mena v telesu ženske prinese določene spremembe. Verjetno najpomembnejše je zmanjševanje količine spolnih hormonov. Jajčniki v obdobju ko nastopi mena prenehajo proizvajat jajčeca . Mena poleg tega prinaša izostajanje menstruacije. V končni fazi menstruacije povsem prenehajo.

Spremembe, ki jih mena prinaša se odražajo tudi na telesu. Spremembe na telesu so tanjši in redkejši lasje. Mena se v nekaterih primerih odraža tudi kot suha koža. Mnoge mena moti pri spanju, saj se pojavi problem nespečnosti. Spanec motijo tudi nočno znojenje in vročinski oblivi. Čustvene motnje so lahko prisotne, mena pa se v tem pogledu odraža kot razdražljivost, depresija ali tesnoba. mena je odvisna od ženske do ženske, nekatere imajo intenzivnejše druge manj intenzivne čustvene motnje.