Arhiv Značk: meningitis

lymska borelioza

Klopni meningitis, virusna okužba

Klopni meningitis virusna okužba, ki ima lahko trajne posledice .

Te vplivajo na življenje posameznika. Kot posledica se klopni meningitis odraža v dolgotrajnem zdravljenju. Kot vsako dolgotrajno zdravljenje prinaša časovno daljšo nesposobnost prizadetega za opravljanje profesionalnih in prostočasnih aktivnosti ter na drugi strani povzroča stroške. Med boleznimi je klopni meningitis v naši deželi pogost. Pri tem velja omeniti, da je obolevnost v naši deželi različna. Dobre pogoje za razvoj ima klopni meningitis na območju Cerknice in Škofje Loke. Na tem območju so zabeležili največ primerov letne obolelosti. Sledi območje Mozirja in Ribnice, kjer je klopni meningitis prizadel med petintrideset in devetintrideset oseb na sto tisoč prebivalcev. Za njimi najdemo območja krajev Kamnik, Jesenice, Logatec, Postojna, Radlje ob Dravi in Slovenke Konjice. Na teh območjih je klopni meningitis prizadel od petindvajset do štiriintrideset oseb na sto tisoč prebivalcev. Najmanj oseb je klopni meningitis prizadel osebe na zahodnih in vzhodnih obmejnih območjih . Že po značilnostih območjih, ki veljajo za najbolj prizadete lahko ugotovimo nekatere značilnosti bolezni. Gre za območja z večjo vlago. Dokazano je, da klop potrebuje okrog osemdeset odstotno vlago za obstoj. V primeru, da se vlaga nenadoma zmanjša, se klop posuši in umre. To pomeni, da je pri gibanju na vlažnih območji večja. Obratno pa na območjih, kjer ni izrazite in dolgotrajne vlage, klop nima pogojev za preživetje. Med obolelimi na teh območjih najdemo tudi zanimivo lastnost bolezni. Čeprav načeloma velja, da so ta območja idealna za razvoj, to še zdaleč ne pomeni enake možnosti za okužbe. Med najmanj prizadete skupine spadajo lovci, gozdarji in vojaki. Kar napeljuje na ugotovitev, da je preventiva zelo pomembna. Na drugi strani so med najbolj obolelimi skupinami osebe, katere se bistveno manj gibajo v naravi kot lovci in gozdarji.

Klopni meningitis velja vzeti skrajno resno, ne glede na geografsko bolj ali manjšo verjetnost okužbe.