Arhiv Značk: mirna peč

Mirna Peč, naravne lepote

Mirna Peč je območje, kjer so si naravne lepote dale duška in se predstavile v najrazličnejših možnih pojavnih oblikah.

Tu najdemo kraške jame, reko ponikalnico, ki spreminja svojo naravo na vsem svojem toku, griče in doline, strme gozdne površine in obdelane kmetijske površine. Območje občine Mirna Peč ima vse značilnosti pokrajine, ki popotniku vzame sapo, vsakemu človeku, ki tu biva dlje časa pa se vtisne globoko v dušo. O tem so najbolj zgovorne stvaritve Toneta Pavčka in Lojzeta Slaka. Oba sta skupaj s svojimi deli med Slovenci dobro znana, zato je pokrajina občine Mirna Peč vsakemu Slovencu veliko bolj blizu. Zgodovina območja je bogata tako v bolj oddaljenih, kot tudi v novejših obdobjih. V novejšem obdobju je bogastvo sprememb prinesla predvsem sodobna prometnica, ki je območju Mirna Peč dala povsem nove značilnosti. Življenje na tem območju je pridobilo nove kakovosti in značilnosti bolj naravnega ter človeku prijaznega okolja. Prihod na območje Mirna Peč iz sodobne prometnice je več kot veličasten. Od pustega in enoličnega premagovanja poti po sodobni prometnici, se kmalu po vstopu na območje občine Mirna Peč odpre pogledu tipičen dolenjski svet. Prav takšnega kot ga človek, ki pozna pokrajino iz številnih slik in podob, pričakuje in želi videti. Furmanske poti , predhodnice sodobnih prometnic, pričajo o strateški lokaciji. Ta je bila usmerjena v povezovanje osrednje Slovenije z Suho Krajino ter obmejnimi območji na prehodu med iz dinarskega v panonski svet oziroma povezovalnih poti med obalo Jadrana in deželami Srednje Evrope. Občina meri obsega površino oseminštirideset kvadratnih kilometrov, vanjo spada osemindvajset naselji v njih živi okrog tri tisoč prebivalcev. Pokrajino zaznamujejo obdelovalne površine, ki so v manjšem delu v ravninskem svetu, večina pa na višje ležečih terasah. Kontrast obdelovalnim površinam dajejo mešani gozdovi, živahnost pa vodotoki, s svojimi tipičnimi, vendar ne vsakdanjimi ponikalniškimi značilnostmi.

Mirna Peč je dolenjska občina.

http://www.mojaobcina.si/mirna-pec/

Mirna Peč, dežela znanih Slovencev

Mirna Peč je občina na ozemlju katere sta se rodila Lojze Slak in Tone Pavček.

Središče občine Mirna Peč je istoimensko naselje, ki je zraslo ob nekdanji cesti med prestolnicama Slovenije in Hrvaške, zaznamuje jo dolina Temenice in slikovita gričevnata pokrajina. Prometne povezave so bile tod živahne že v preteklosti. V srednjem veku so povezovale Ljubljano z Suho Krajino, Karlovec in Zagreb. Poti pa so zagotovo pomembno zaznamovale območje že v času Rimljanov, ki so na Sveti Ani zgradili vojaško postojanko. V sodobnem času je prometni napredek predstavljala železniška povezava ob koncu devetnajstega stoletja, po drugi svetovni vojni pa prometnica med Ljubljano iz Zagrebom, z nastankom države Slovenije pa njena sodobna naslednica. Za izvor imena Mirna Peč obstaja več razlag. Večina se nagiba k izrazu medna peč, ki izhaja iz nemškega Hönigstein. Ponazarjalo pa naj bi medno barvo skalovja v Zijalu. Nahajajo se severno od naselja in predstavljajo izvir reke Temenice. Poselitev v zgodnjih obdobjih zgodovine je pogojeval ugoden zemljepisni položaj, zemlja in podnebje. Najstarejša najdišča na območju občine Mirna Peč sodijo v prazgodovinsko in antično obdobje, prva ohranjena pisna omemba pa nosi letnico tisoč sto petintrideset. Skoraj stoletje kasneje pa je današnja Mirna Peč omenjena kot prafara. Zanimivo iz zgodovine je, da je po cerkveni jurisdikciji današnja dolenjska prestolnica Novo mesto spadala pod prafaro Mirna Peč. Občino danes sestavljajo naselja Biška vas, Čemše, Dolenja vas pri Mirni Peči, Dolenji Globodol, Dolenji Podboršt, Globočdol, Golobinjek, Gorenji Globodol, Gorenji Podboršt, Goriška vas, Grč Vrh, Hmeljčič, Hrastje pri Mirni Peči, Jablan, Jelše, Jordankal, Malenska vas, Mali Kal, Mali Vrh, Mirna Peč, Orkljevec, Poljane pri Mirni Peči, Selo pri Zagorici, Srednji Globodol, Šentjurij na Dolenjskem, Veliki Kal, Vrhovo pri Mirni Peči, Vrhpeč, v katerih živi skoraj tri tisoč prebivalcev.

Mirna Peč je vredna obiska zaradi slikovite pokrajine, bogate kulturne dediščine in pregovorne prijaznosti občanov.