Arhiv Značk: motivacijski faktor

iskanje delovnega mesta

Delo zaposlitev, motivacijski faktor

Delo zaposlitev zahteva motivacijski faktor .
Za delo zaposlitev značilen motivacijski faktor višina plače. Velika plača nudi večjo motivacijo, kot nižja ali nizka. Dobro pa je v vsakem primeru ostati na realnih tleh. Večja vsota lahko pomeni tudi vključene razne izjemne dodatke, ki so v preteklosti pomenili odhodke ali imajo razne podobne vzroke. Na samo višino plače je potrebno gledati v celoti, torej preko vseh postavk. Osnovo nam predstavlja naša urna postavka in število delovnih ur. Na tej osnovi je lahko izračun plače najbolj različen, oziroma prinaša največje razlike. Oseba z višjo urno postavko torej zasluži več ob enakem številu ur, oseba z večjim številom ur pa pridobi večjo plačo z večjo količino dela. Razlike se pojavljajo tudi v drugih postavkah, kot so delovna doba, razne olajšave in druge postavke. Vsekakor je plača pogosto vprašanje, ko iščemo delo zaposlitev kot tudi med trajanjem delovnega razmerja. Ko iščemo delo zaposlitev je to vprašanje ob prvem razgovoru velikokrat neprimerno, zato je bolje počakati z njim do naslednjega razgovora. Prvi razgovor je največkrat informativne narave, največkrat sledi razgovor ali več razgovorov v prihodnosti. V primeru, da ne pride do naslednjega razgovora je vprašanje plače konec koncev nepomemben. Drugi razgovor za delo zaposlitev velikokrat pomeni, da smo v ožjem izboru ali na pragu zaposlitve. Selekcije so od primera do primera različne, vprašanje višine osebnega dohodka je selekcija tudi s strani kandidata. Mnogim je informacija o višini osebnega dohodka ob drugem razgovoru za delo zaposlitev merilo, ali se bodo za ponujeno delovno mesto sploh potegovali ali bodo s kandidaturo odnehali. Imamo pa tudi nasprotne primere, ki kažejo na večjo zainteresiranost za pridobivanje znanja in izkušenj. Takšnim osebam je dovolj, da dobijo minimalno nagrado ter povrnjene vse z delom nastale stroške. Ker se pri delu potrudijo, si s tem pridobijo znanje in posledično konkurenčno prednost.

Delo zaposlitev v postopku kandidiranja želi izvedeti čim več koristnih informacij.