Arhiv Značk: namizne igre

Družabne igre kot lomilci ledu

Družabne igre, so odgovor na pogosto vprašanje: kaj bi pa danes lahko počeli? Način druženja, ki je prevečkrat zanemarjen, je namreč skupno igranje najrazličnejših iger. Ko se znajdemo v situaciji, da gostimo pestro druščino različnih ljudi, ki se morda med seboj tudi ne poznajo dobro, delujejo družabne igre kot odlični lomilci ledu. Prek igre se namreč ljudje sprostijo in so razbremenjeni nadležne situacije, ko ne vedno, kako drugega nagovoriti ali do njega pristopiti. Zato se družabne igre tudi pogosto uporabljajo na različnih srečanjih, katerih cilj je vzajemno sodelovanje posameznikov, ki pa se pred tem še ne poznajo.

Družabne igre namreč omogočijo, da v njih sodelujejo vsi udeleženci enakopravno. Velik izbor najdete na www.malibojevnik.si. Če se ljudje med seboj ne poznajo, je namreč mnogokrat sprva težko odpreti komunikacijski kanal, prek katerega bi se začeli pogovarjati. Družabne igre pa nam podajo skupen okvir pravil komunikacije znotraj igre ter omogočajo enako udeležbo vseh prisotnih, ki ni odvisna od njihove siceršnje komunikativnosti. Prek igranja družabne igre se implicitno razkazujejo psihološke lastnosti vseh igralcev ter njihova karakterna narava. Najpomembnejše pa je, da družabne igre omogočajo enakopravno udeležbo posameznikov, zaradi česar pridejo do besede tudi posamezniki, ki po naravni niso najbolj zgovorni.

bojevnik55

Prednosti družabne igre je, da stimulirajo sposobnosti, ki jih v običajnem življenju nismo tako vajeni uporabljati na takšne način, kar nam prinaša mnogo zadovoljstva. Bistvo igre je v vsakem primeru zabava, zato so igre pripravljene in strukturirane na ta način, da nam prinašajo zadovoljstvo ob doseganju ciljev igre. Taktične družabne igre, ki jih najdete na tem naslovu,  lahko zahtevajo tudi sodelovanje udeležencev med seboj in ustvarjanje timskih ekip. Iz tovrstnih igre je prav tako mogoče razbrati karakteristike posameznikov, ki so pomembne za timsko delo.

Ne glede na namen druženja so tako družabne igre odlični lomilci ledu in so najboljša izbira za sproščeno medsebojno spoznavanje ljudi, ki se sicer še ne poznajo. Pogled zabave namreč ponujajo tudi sproščene mehanizme medsebojne komunikacije.