Arhiv Značk: naravne lepote

Mirna Peč, naravne lepote

Mirna Peč je območje, kjer so si naravne lepote dale duška in se predstavile v najrazličnejših možnih pojavnih oblikah.

Tu najdemo kraške jame, reko ponikalnico, ki spreminja svojo naravo na vsem svojem toku, griče in doline, strme gozdne površine in obdelane kmetijske površine. Območje občine Mirna Peč ima vse značilnosti pokrajine, ki popotniku vzame sapo, vsakemu človeku, ki tu biva dlje časa pa se vtisne globoko v dušo. O tem so najbolj zgovorne stvaritve Toneta Pavčka in Lojzeta Slaka. Oba sta skupaj s svojimi deli med Slovenci dobro znana, zato je pokrajina občine Mirna Peč vsakemu Slovencu veliko bolj blizu. Zgodovina območja je bogata tako v bolj oddaljenih, kot tudi v novejših obdobjih. V novejšem obdobju je bogastvo sprememb prinesla predvsem sodobna prometnica, ki je območju Mirna Peč dala povsem nove značilnosti. Življenje na tem območju je pridobilo nove kakovosti in značilnosti bolj naravnega ter človeku prijaznega okolja. Prihod na območje Mirna Peč iz sodobne prometnice je več kot veličasten. Od pustega in enoličnega premagovanja poti po sodobni prometnici, se kmalu po vstopu na območje občine Mirna Peč odpre pogledu tipičen dolenjski svet. Prav takšnega kot ga človek, ki pozna pokrajino iz številnih slik in podob, pričakuje in želi videti. Furmanske poti , predhodnice sodobnih prometnic, pričajo o strateški lokaciji. Ta je bila usmerjena v povezovanje osrednje Slovenije z Suho Krajino ter obmejnimi območji na prehodu med iz dinarskega v panonski svet oziroma povezovalnih poti med obalo Jadrana in deželami Srednje Evrope. Občina meri obsega površino oseminštirideset kvadratnih kilometrov, vanjo spada osemindvajset naselji v njih živi okrog tri tisoč prebivalcev. Pokrajino zaznamujejo obdelovalne površine, ki so v manjšem delu v ravninskem svetu, večina pa na višje ležečih terasah. Kontrast obdelovalnim površinam dajejo mešani gozdovi, živahnost pa vodotoki, s svojimi tipičnimi, vendar ne vsakdanjimi ponikalniškimi značilnostmi.

Mirna Peč je dolenjska občina.

http://www.mojaobcina.si/mirna-pec/