Arhiv Značk: nezgodno zavarovanje

počutje in imunski sistem

Nezgodno zavarovanje, svoboda življenja

Nezgodno zavarovanje omogoča, da je svoboda življenja mogoča.

Svoboda življenja, ki jo nezgodno zavarovanje omogoča, je možna takrat, ko je človek varen. Občutek varnosti je skozi vsa stoletja obstoja človeka zelo pomembna dobrina. Človek je za zagotavljanje te dobrine storil marsikaj. Do današnjih dni so se ohranili mnogi ostanki starodavnih zavarovanj. Značilnost starodavnih zavarovanja je predvsem ta, da so bile metode in načini varovanja dostopni predvsem bogatejšim slojem prebivalstva. Danes je zavarovanje dostopno tudi vsem ostalim slojem prebivalstva. Nezgodno zavarovanje je lep primer dostopnega zavarovanja. Zavarovanec, ki sklene nezgodno zavarovanje je lahko varovan na različne načine. Nezgodno zavarovanje mu omogoča zavarovanje njegovega početja v času, ko služi kruh, kot tudi v času, ko počne vse drugo. Dobro nezgodno zavarovanje se poleg tega prilagaja vsem drugim zahtevam. Nezgodno zavarovanje je tako lahko individualno drugačno od primera do primera. Zavarovanci se med seboj pomembno razlikujejo. Nekaterim določen predmet zavarovanja pomeni več, drugi ga manj cenijo. Temu primerno bodo izbrali premijo, ki ocenjuje vrednost po lastnih načelih ocenjevanja. Zavarovanci, ki predmet zavarovanja bolj cenijo bodo izbrali zavarovanje, ki nudi temu primerno višjo zaščito. Na drugi strani bodo zavarovanci, ki manj cenijo predmet zavarovanja izbrali temu primerno nižjo zaščito zavarovanja. Med seboj se zavarovanja razlikujejo tudi po drugih lastnostih. Nekatere so splošnega značaja. Poleg višine zavarovalne premije je tu še čas zavarovanja ter vse druge podobne značilnosti osnovnega značaja. Dobro zavarovanje bo zavarovanec sklenil takrat, ko bo prepričan v pravilnost sovje odločitve. To pomeni tako dobre obete za prihodnost, kot tudi uresničevanje teh obetov v prihodnosti. Zavarovanec mora biti ob sklenitvi prepričan, da ob deležen vseh v zavarovalni pogodbi zapisanih pravic. Največkrat je prepričan predvsem na podlagi dobrih izkušenj. Dobre izkušnje ima lahko s točno določeno zavarovalnico ter njenimi zavarovalniškimi produkti. Lahko pa se odloči za zavarovalnico na podlagi priporočil.

Nezgodno zavarovanje je odločitev za varnost v prihodnosti.

Nezgodno zavarovanje zagotavlja odgovornost do bližnjih

Nesreča nikoli ne počiva in prav to je razlog, zakaj je nezgodno zavarovanje ena izmed najboljših odločitev, ki jih lahko človek naredi. Pa ne gre le za zagotavljanje osebne varnosti, ampak lahko nezgodno zavarovanje predstavlja finančno varstvo tudi za naše bližnje, ki so od nas odvisni. Če se staršema kaj zgodi, je usoda otrok ogrožena in to je razlog, zakaj je modro poskrbeti, da bi v takšnih primerih ta ogroženost bila čim manjša. Obstaja seveda nezgodno zavarovanje za različne primere in običajno se zavarovanci odločajo za tip, ki je najbolj primeren za njihov slog življenja, ki ga predstavlja delo, športna aktivnost, hobiji in druge dejavnosti.

V primeru, da se zgodi nezgoda, bo upravičenec prejel določeno zavarovalno vsoto, ki je znana vnaprej in je zapisna v pogodbi. Najhujša oblika nesreče je nedvomno smrt zavarovanca. V tem primeru nezgodno zavarovanje poskrbi, da upravičenec, ki je oseba, ki je bila zavarovancu blizu, pridobi zavarovalno vsoto. Prav tak primer je zgleden za to, kako pomembno je, da nezgodno zavarovanje razumemo tudi kot etično dejanje za zagotavljanje varnosti tistih, ki so od nas odvisni. V primeru nastopa invalidnosti se ugotavlja najprej odstotek invalidnosti in se potem glede na ugotovitve izplača zavarovalno vsoto. Čimprej si uredite nezgodno zavarovanje tudi vi.

Nezgodno zavarovanje nas ščiti tudi pred izgubo sposobnosti za delo. Temu pravimo dnevne odškodnine, ko zavarovanec zaradi nezgode ne more opravljati svojega dnevnega dela. To lahko predstavlja resen izpad dohodka in nezgodno zavarovanje ščiti pred tem, da bi se življenjski standard zavarovanca in njegovih bližnjih zaradi tega preveč znižal ali celo vodil v revščino.

Kaj je dobro vedeti preden sklenemo nezgodno zavarovanje?

Nezgodno zavarovanje je namenjeno predvsem večji finančni varnosti, v primeru, ko doživimo nezgodo ali še huje, ostanemo trajni invalid. Ali se bomo nezgodno zavarovali je predvsem naša odločitev, torej odločitev vsakega posameznika posebej, preden se za to odločimo pa je potrebno vedeti kar nekaj odločujočih dejstev. Nesreča nikoli ne počiva, ko pride do nje pa smo pogosto nemočni in za povrh brez finančnih sredstev, zato je dobro, da za nezgodno zavarovanje poskrbimo prej, dokler še ni prepozno. Najbolje je, da se za začetek odpravimo na spletno stran zavarovalnice, ki ima v svoji ponudbi nezgodno zavarovanje. Na podlagi videnega in prebranega izbiramo najprej vsoto premije, ki jo bomo plačevali. Slednja je odvisna predvsem od tega kakšen paket bomo izbrali in kaj ta paket sploh vključuje. Naslednji še kako pomemben podatek je za, kakšen poklic opravljamo, poklici so namreč razvrščeni po ustreznih varnostnih razredih. In zakaj tako, zato, ker je dejstvo, da obstajajo bolj in manj tvegani poklici. Naslednji podatek, ki vpliva na višino plačevanja premije je povišano tveganje, kar velja predvsem za ljudi, ki se nekoliko bolj intenzivno in zagrizeno ukvarjajo s športom. Nezgodno zavarovanje je namenjeno vsem generacijam, tudi otrokom in mladostnikom.

Nezgodno zavarovanje, ker nikoli ne veš kaj te čaka

Nezgodno zavarovanje je v prvi vrsti namenjeno ustvarjanju lastne in pa seveda družinske varnosti. Namenjeno je predvsem, da pokrijemo finančno vrzel ali bolje rečeno pokrpamo svoj žep, po tem, ko se nam je zgodila poškodba. Sreča nikoli ne počiva zato je za nas in za tiste, ki jih imamo najraje zelo pomembno, da uredimo nezgodno zavarovanje. Ker nezgodna zavarovanja niso določena z zakonom so lahko razlike od ene pa do druge zavarovalnice, kar se premije tiče zelo visoke. Seveda pa je velikost premije odvisna tudi od tega, ali smo zavarovani sami ali je z nami zavarovan še kdo izmed družinskih članov. Na višino premije, ki plačujemo za nezgodno zavarovanje pa seveda vpliva tudi višina dnevnega nadomestila.

Sicer pa na ceno zavarovanja vpliva tudi starost, podvrženost poškodbam in pa način dela, ki ga opravljamo. Tako je nezgodno zavarovanje s dnevno odškodnino najbolj primerno za samostojne podjetnike ali samostojne poklice. V tem primeru je dobro, da dnevna odškodnina krije izpad prihodkov, ki smo jih imeli v času, ko smo bili iz dela odsotni zaradi bolniške. Ker so naši otroci in mladostniki naš zaklad in, ker dobro vemo kako rado se jim kaj nehote pripeti je pomembno, da tudi njim uredimo nezgodno zavarovanje. Nezgodno zavarovanje otrok in mladostnikov omogoča, da zagotovimo celovito zaščito, seveda glede na izbrane kombinacije. Ker nesreča nikoli ne počiva, nezgodno zavarovanje.

Komu je namenjeno nezgodno zavarovanje?

Ker nikoli ne moremo vedeti kdaj bo prišlo do nesreče, je nezgodno zavarovanje odlična izbira s katero bomo poskrbeli za finančno in socialno varnost v primeru nezgod. Nezgodno zavarovanje je namenjeno vsem med 14. in 75. letom starosti in je v primeru različnih poškodb kot so zlomi, zvini in vrezenine, opekline ali različna vnetja in okužbe, lahko zelo dobrodošlo. Nezgodno zavarovanje lahko sklenemo v eni izmed zavarovalnic in izberemo samostojno zavarovanje, družinsko zavarovanje ali nezgodno zavarovanje v okviru podjetja, v katerega lahko vključimo tudi najožje družinske člane in ki je tudi najcenejša opcija za zavarovanca. Vsako od teh nezgodnih zavarovanj ima svoje prednosti in slabosti. Najdražje je samostojno zavarovanje, ki je odvisno od poklica, ki ga nekdo opravlja. Bolj je delo tvegano, dražja je premija. Glavne prednosti zavarovanja so, da smo zavarovani 24 ur na dan in vse dni v tednu ne glede na to kje se nahajamo. Druga prednost je zagotovo ta, da zavarovanje lahko sklenemo za nedoločen čas in ga s pisno izjavo kadarkoli lahko prekinemo, zavarovalno premijo pa je treba plačevati mesečno. V primeru, da je prišlo do nezgode mora zavarovalnica upravičencu izplačati zavarovalno vsoto, ki pa je odvisna od izbrane kombinacije. Zavarujemo se namreč lahko za primer nezgodne smrti, smrti zaradi bolezni, za invalidnost, dnevno odškodnino, stoške pogrebnine, bolnišnični dan, itd. Oblike nezgodnega zavarovanja se med zavarovalnicami razlikujejo, saj je premija med njimi različna in o njeni višini je potrebno dobro razmisliti. Treba se je odločiti ali želimo kritje v primeru invalidnosti, ko je treba spremeniti življenjski stil in prilagoditi bivalno okolje. Poleg zavarovanja za invalidnost zavarovanec sklene tudi zavarovanje za nezgodno smrt. Če bi zavarovanec želel večji poudarek na zavarovanju za smrt, je primerneje urediti riziko življenjsko zavarovanje s katerim lahko dobimo precej visoke zavarovalne vsote za sorazmerno nizke mesečne premije. Vsak zavarovanec izbira zavarovalno vsoto glede na svoje potrebe v določenem trenutku in sposobnost plačila premije.

Zakaj skleniti nezgodno zavarovanje?

Sreča nikoli ne počiva in zato je zelo pomembno, da si uredimo dobro nezgodno zavarovanje, ki bo krilo stroške, ki so v primeru nesreče in poškodbe lahko zelo visoki. Nezgodna zavarovanja niso zakonsko določena in tako so razlike med posameznimi zavarovalnicami velike, premija pa ni odvisna le od zavarovalne vsote, temveč tudi od tega ali smo zavarovanje sklenili sami, v krogu družine ali v okviru podjetja. Na samo višino premije, ki jo bomo morali plačevati, pa vplivajo tudi drugi dejavniki kot je na primer dnevno nadomestilo za poškodbe kot je zlomljena noga, opeklina ali vreznina. Do poškodbe lahko pride kjerkoli in kadarkoli in najbolj pogosti primer, ki jih zavarovanci prijavijo, so zlomi, izpahi, udarnine ali zvini, opekline, pretrgane mišice in vreznine. Odškodnino si boste v teh primerih prislužili le, če imate sklenjeno še katero od dodatnih zavarovanj, kot je dnevno nadomestilo ali bolnišnično nadomestilo, saj zavarovanji za invalidnost in nezgodno smrt, ki sta osnovni komponenti nezgodnega zavarovanja, tega ne pokrivata. Obstaja več vrst nezgodnega zavarovanja in ena izmed njih je samostojno zavarovanje, ki je pogojeno z dejavniki kot je starost, zaposlenost in odvisno od dohodka ter podvrežnosti poškodbam in boleznim. Sicer pa na ceno zavarovanja najbolj vpliva delo, ki ga nekdo opravlja. Bolj je to tvegano, višja je cena zavarovanja. Precej cenejše je družinsko zavarovanje, ki ga lahko sklenejo gospodinjstva z dve ali več člani, ki stanujejo pod isto streho in skupno porabljajo svoje dohodke. V nasprotju z drugimi oblikami nezgodnih zavarovanj pri družinskem zavarovanju poklic ne vpliva na višino premije. Tretja možnost, ki je za zavarovanca tudi najcenejša, je tako imenovano kolektivno zavarovanje oziroma zavarovanje v okviru podjetja, v katerega se lahko vključi tudi najožje družinske člane. Cena zavarovanja je odvisna od dejavnosti podjetja, od števila vključenih zaposlenih v kolektivno zavarovanje in podobno.