Arhiv Značk: odpoved

odpoved iz poslovnega razloga

Odpoved iz poslovnega razloga, pravice in dolžnosti

Odpoved iz poslovnega razloga je posledica profesionalne dolžnosti , ki zahteva izpolnjevanje ciljev.

V primeru, da cilji niso izpolnjene v skladu z navodili in zahtevami, lahko sledi odpoved iz poslovnega razloga. V poslovnem odnosu odpoved iz poslovnega razloga ni redkost, navodila in zahteve so dorečene pred začetkom izvajanja. Profesionalnost zahteva izpolnjevanje nalog, sicer lahko sledi odpoved iz poslovnega razloga. Del zahtev, katerim neizpolnjevanje se lahko nadaljuje v odpoved iz poslovnega razloga se nanaša na vse, kar je zapisano, drugi del pa se zahteva na podlagi splošno znanih zahtev. Te lahko določita obe strani, lahko pa tudi okolje. Pomembno je, da je ravnanje usklajeno z tem, kar prepozna kot dobro in pravilno okolica. Profesionalen odnos ene ali druge strani bo okolje slej ali prej zaznalo. Ter ustrezno reagiralo, ko se zgodi odpoved iz poslovnega razloga ali kakšna podobna aktivnost. Navodila in zahteve se lahko spreminjajo tudi med samim izvajanjem. Pri tem gre spremembe, ki so lahko posledice delovanja različnih dejavnikov. Ti dejavniki so lahko posledica aktivnosti ene ali druge strani, lahko pa tudi okolice. Pri tem je pomembno, da se posledice prenesejo v skladu z določili, ki imajo kot posledice dolžnosti in pravic. Pravice in dolžnosti so večinoma znane in veljajo v celotnem obdobju trajanja poslovnega odnosa. Obstajajo pa tudi primeri, ko se pravice in dolžnosti spreminjajo skladu z novo nastalimi razmerami. Poslovni odnos poleg tega praviloma zahteva upoštevanje nepisanih pravil, delno pa tudi etike in morale. Sicer je pri tem vsaka oseba svobodna in ravna kot hoče. Vendar izkušnje kažejo, da se vsako pretiravanje, predvsem v škodo druge osebe, slej ko prej izkaže kot negativno za povzročitelja. Kot rezultati velikokrat niso vidni na prvi pogled. Zahtevajo čas, v nekaterih primerih tudi drugi zorni kot. Stvari so včasih boljše, če jih le znamo pogledati z druge strani.

Odpoved iz poslovnega razloga mora delodajalec podati v predvidenem roku.