Arhiv Značk: oglaševanje

Oglaševanje na iskalnikih, sodobno trženje

Oglaševanje na iskalnikih je sodobno trženje .

V osnovi je oglaševanje na iskalnikih enako vsem aktivnostim, ki jih je poznal že klasični marketing . Klasični marketing lahko razumemo na številne načne, vedno pa gre za soočenje povpraševanja in prodaje na trgu. Da do tega pride, mora biti predhodno izvedenih cel niz aktivnosti. Ponudba mora izdelek ali storitev najprej oblikovati. Pri tem je potrebno izdelek ali storitev razviti iz ideje ali iz predhodnikov. Za oblikovanje je potrebno nabaviti določen material, imeti je potrebno določene zmogljivosti in številne druge danosti. Ko imamo končni izdelek ali storitev postane z postavitvijo na trg to ponudba. Da povpraševanje izve za ponujen izdelek ali storitev potrebujemo oglaševanje. V oglasnem sporočilu so navedene lastnosti kot so : cena, tehnične in druge lastnosti. Po nakupu izdelka ali storitve, pa so potrebne tudi poprodajne storitve. To so razne storitve, namenjene koriščenju kupljenega izdelka ali storitve v okviru obljubljenega. Klasični marketing je s pojavom spleta dobil novo obliko, to je oglaševanje na iskalnikih. Bistvena razlika je v tem, da aktivnosti potekajo preko spleta in iskalnikov. Obstajajo pa tudi mešane oblike, kjer se v večjem ali manjšem razmerju prepletata klasični marketing in oglaševanje na iskalnikih. Klasični marketing preko spleta lahko dodatno ali izključno trži svoje izdelke oziroma storitev. Dodatno takrat, ko obstaja poleg fizične prodaje tudi spletna prodaja. Izključno pa takrat, ko se oglaševanje na iskalnikih oziroma prodaja izdelka ali storitve vrši zgolj preko spleta. Podobno velja za oglaševanje, ki lahko poteka preko spleta v kombinaciji s klasičnim oglaševanjem ali izključno preko spleta. Možnih kombinacij in prepletov imata klasični marketing in oglaševanje na iskalnikih še v številnih drugih primerih, odločitev za eno ali drugo oziroma eno in drugo možnost je odvisna od več dejavnikov. Pomembni dejavniki so ciljni trg, ciljni kupci ter poslovni cilj.

Oglaševanje na iskalnikih je dobra poslovna odločitev.

https://www.red-orbit.si/storitve/google-adwords

Digitalno oglaševanje, sodobna klasika

Digitalno oglaševanje je sodobna klasika .

Sodobna klasika je digitalno oglaševanje, ker smo podobno učinkovito sporočanje že poznali, vendar so bile takrat v uporabi čisto drugačne tehnike. Moderna tehnika je ta star način izboljšala in mu ponudila neslutene možnosti razvoja. Mnogim se zdi pojem digitalno oglaševanje sila učen, čeprav gre za način sporočanja, katerega tudi sami poznajo. Mimo takšnega načina sporočanja danes v nakupovalnih središčih, mestnih središčih oziroma povsod tam, kjer je dovolj občinstva, praktično ni moč iti. Vsem digitalno oglaševanje sporoča vsebino naročnika, v želji motiviranja potencialnih kupcev. Na prvi pogled se zdi takšna aktivnost enostavna, vendar je učinek velikokrat različen od pričakovanj. To se kaže med drugim tudi v priljubljenosti in razširjenosti med posameznimi področjih. Na nekaterih področjih je digitalno oglaševanje bistveno bolj razširjeno kot na drugih. Kar je hkrati slabost in prednost za območje, ki še ni tako razvito. Prednost se kaže predvsem v novosti, ki sama po sebi lahko privabi večjo pozornost. Nadalje je prednost v sami izvedbi, glede na klasične pristope enake aktivnosti. Za klasično izvedbo je bilo značilno, da je potrebovala veliko več vsega od zamisli do izvedbe. Slabost pa je predvsem v značilnosti trga oziroma področja. Manjša odzivnost področja oziroma trga pomeni, da se vse prednosti lahko razblinijo oziroma ne dosegajo učinka značilnega za večja področja oziroma trge. S tem postanejo tudi prednosti značilne za večje trge, na manjših bistveno manj učinkovite. Za digitalno oglaševanje je značilna uspešnost povsod tam, kjer je takšen način uveljavljen. Veliko zaslug za to imajo tudi predhodniki, katere lahko vidimo v starejših vsebinah. V nekaterih primerih so predhodniki tudi tvorili nezgrešljivo podobo okolice, z njo so se zlili, brez njih bi si okolico težko predstavljali.

Digitalno oglaševanje se bo v prihodnosti še razvijalo, velik potencial predstavlja predvsem sodobna tehnika, ki jo množično dnevno uporabljamo na praktično vsakem koraku.

https://www.red-orbit.si/blog/