Arhiv Značk: okolje

Kampiranje, blagodejna sprememba vsakdanjika

Kampiranje je blagodejna sprememba vsakdanjika . Za to blagodejno spremembo potrebujemo predvsem nekaj poguma, da premagamo rutino in sprejmemo izziv neznanega in novega.

Vsako kampiranje je predvsem bivanje stran od domačega okolja . V domačem okolju kampiranje nima smisla, saj imamo zagotovljeno streho nad glavo. Kvečjemu se kampiranje v domačem okolju izvaja takrat, ko hočemo pred odhodom na kampiranje v tuje kraje preveriti, če opremo za kampiranje v stanju, ki omogoča dobro in kvalitetno bivanje. Ljudje se odločajo za različno kampiranje na več načinov. Loči jih predvsem življenjski slog, ter priseganje na določene oblike bivanja. Nekateri imajo radi preproste rešitve, ter radi vse potrebno za kampiranje zberejo v enem zamahu oziroma v kratkem času. Drugi prisegajo na bolj kompleksne načine, ker imajo radi nekaj več občutka domačnosti. Znane so migracije nekaterih narodov na morje z počitniškimi prikolicami. Ob postavljenem vprašanju zakaj tako, bodo v veliki meri odgovorili predvsem, da jim počitniška prikolica predstavlja košček doma in domačnosti na tujih tleh. Podobno velja za lastnike bivalnikov in mobilnih hišk. Razlike, ki jih
kampiranje oziroma načini kampiranja ponujajo je tudi v tem, ali bodo ljudje kampirali na enem samem kraju, ali pa bodo želeli imeti izkušnjo več okolji in lokacij. Pri tem je pomembna lastnost mobilnost, oziroma možnost selitve na drugo lokacijo v najkrajšem času oziroma na najbolj preprost način. V tem pogledu se najbolje godi lastnikom bivalnikov, ki se preprosto odpeljejo kamor jim srce poželi. Počitniška prikolica zahteva nekaj več opravkov, nudi pa enako kot bivalnik možnost hitrega premika na drugo lokacijo. S šotorom je opravkov več, vendar izkušeni to, kot sami opravijo hitro in enostavno. Še najbolj zahtevna je za selitev mobilna hiška. Potrebne so posebne priprave in vešče izvajalce, da se mobilna hiška prestavi na drugo lokacijo, katero je izbral lastnik.

Kampiranje je nabor mnogih možnosti življenja izven domačega okolja.

pravna pisarna

Motivacija za iskanje službe, soglasje z željami in potrebami

Motivacija za iskanje službe je soglasje z željami in potrebami

Vsaka motivacija za iskanje službe je predvsem odvisna od želja in potreb kandidata. Služba za katero kandidira ni nujno vezana na njegovo gmotno stanje oziroma ga bo v bodočnosti pogojevalo. Mnogi imajo gmotno stanje dovolj dobro, da jim motivacija za iskanje službe ne pomeni nič v zvezi z boljšim gmotnim stanjem. Pri takih ljudeh je motivacija za iskanje službe lahko dobro in uspešno delovno okolje . Ljudem je naravno prirojena želja po doseganju uspehov, napredovanju med sebi enakimi ter dobrem opravljanju zadanih nalog. Motivacija za iskanje službe je v takem primeru vezana predvsem na preseganje dosedanjih rezultatov dela. Ker so mnogi od takšnih rezultatov težko merljivi, je motivacija za iskanje službe v mnogih ne merljivih dejavnikih. Sreča in zadovoljstvo na delovnem mestu se težko izmeri oziroma veliko težje kot količino proizvodov proizvedenih v določeni časovni enoti. Enako velja za dobro poslovno klimo. V obeh in mnogih podobnih primerih so pozitivni učinki vidni na daljši rok. Urejeno življenje, dobri odnosi na delovnem mestu, v družini, med prijatelji je porok za med drugim tudi zdravje. Mnoge bolezni in obolenja izvirajo iz težavnih in neurejenih odnosov v družbi. Zato ne preseneča dejstvo, da je mnogim motivacija za iskanje službe naravnana na izogibanje slabim odnosom na delovnem mestu oziroma v delovni skupini. Mnogim je motiv za določen službo tudi prosti čas in kvalitetno preživljanje le tega. Tako so pripravljeni sprejeti slabše plačano delovno mesto ter se odpovedati drugim gmotnim prednostim, v zamenjavo pa želijo dobiti več prostega časa, ki si ga po potrebi lahko v največji možni meri prilagodijo svojim željam in potrebam. Dobro preživet prosti čas in čas namenjen počitku, bo med drugim koristil tudi doseganju boljših delovnih rezultatov na delovnem mestu.

Motivacija za iskanje službe je vrednota, ki ima včasih cilje v različnih stvareh.