Arhiv Značk: preobremenitev

izčrpanost in izgorevanje

Izčrpanost, obvladujmo težave

Izčrpanost je mnogim znak, da začnejo odlično zdravljenje ter mnoge druge pozitivne aktivnosti.

Vsaka oseba je lahko ponosna na dosežke, ki jih je dosegla pri odpravljanju težav, ki jih prinaša izčrpanost. Danes je izčrpanost fenomen. Toliko bolj je izčrpanost, fenomen, ker je mnogim ni tuja. Premalo ljudi se zaveda negativnosti, ki jih je dosegla izčrpanost. Težave, ki jih lahko doseg izčrpanost se zdijo marsikomu mačji kašelj. Vendar temu ni tako. Premagovanje težav, katre prinaša izčrpanost bomo bolje razumeli, če se zavemo, da je vsak športnik pravo nasprotje tega razmišljanja. V doseganje športnih uspehov je vloženo veliko truda. Gre za desetletja treningov, odrekanj, nastopov, premagovanj raznih ovir ter še mnogo drugega. Športni uspehi so znani v vsej svoji pestrosti in razsežnosti predvsem tistim, ki se s športom ukvarjajo. Pri tem ni toliko pomembno ali gre za aktivnega rekreativca ali športnika. Redno izvajanje športne aktivnosti zahtevajo, da se človek najprej zanje odloči. To med drugim pomeni, da ob strani pusti vse druge aktivnosti. V najboljšem primeru je dovolj, da jim lahko pusti nekaj pozornosti takrat ko šport dopušča čas. Praktično je to najbolj izvedljivo, ko preneha sezona nastopanja ali treningov. Pri manj zahtevnih postranskih zadevah pa je vedno dovolj časa, če le pogoji dopuščajo. Nekatere postranske zadeve imajo za izvedbo pogoje. V primeru, da so pogoji izpolnjeni, lahko športnik postranske zadeve opravi. V nasprotnem primeru športnik ne more opraviti postranske zadeve. Preprosto zato, ker pogoji niso izpolnjeni. Postranske zadeve tako ne morejo biti izvedene, če je za njihovo izvedbo potreben točno določen kraj. V primerih, ko športnik trenira ali nastopa v tujem kraju, takšna izvedba postranske zadeve ni mogoča. Ko gre za osebne zadeve zna biti to kar naporno, zahteva čas, da se športnika na to navadi.

Izčrpanost moramo razumeti na obraten način, tako kot razmišlja športnik z pozitivno naravnanostjo za doseganje ciljev.

Več