Arhiv Značk: prevajalska agencija

Kdo so sodni tolmači

Za prevajanje sodnih spisov potrebujemo sodne tolmače. Sodni tolmači so imenovani s strani Ministrstva za pravosodje. Prevajanje sodnih spisov je zelo specifična panoga, za to morajo biti sodni prevajalci ustrezno usposobljeni in izobraženi. Imenovani so po splošnem upravnem postopku v skladu z Zakonom o sodiščih. Zadolženi so za prevajanje in tolmačenje raznih dokumentov in listin za potrebe sodišč. Sodni tolmači zaprisežejo za določeno jezikovno kombinacijo, njihove usluge pa so potrebne v vseh postopkih sodišč, kjer se med udeleženci postopkov uporabljajo tuji jeziki.

Prevodi sodnih dokumentov so povezani s trakom in zavarovani pred neželenim odprtjem z žigom sodnega tolmača.  Z žigom zagotavljajo, da je prevod točen in natančen ter da se vsebinsko popolnoma ujema z besedilom v tujem jeziku. Najbolj iskani prevodi sodnih dokumentov so razna spričevala in diplome, dokazila in dovoljenja, poročni listi ter izpisi iz sodnih registrov.

Sodni tolmači so imenovani za nedoločen čas, pred tem pa morajo opraviti preizkus znanja. Ministrstvo za pravosodje organizira strokovne seminarje, na katerih kandidate seznanijo s temeljnimi pravnimi pojmi, ki jih sodni prevajalci največ srečujejo pri svojem delu. Seminarje organizirajo večkrat letno, zajemajo pa strokovna znanja iz področij vseh jezikov. Kandidati zatem vložijo pravilno izpolnjene vloge na Centru za izobraževanje ministrstva za pravosodje.

Vsi kandidati za sodnega prevajalca, ki uspešno prestanejo preizkus znanja, so imenovani in objavljeni v Uradnem listu, vpiše pa se jih tudi v imenik sodnih tolmačev. Boljše prevajalske agencije ponujajo usluge sodnega prevajanja v vseh jezikih, na voljo pa so vse dni v tednu, tako da lahko zadostijo potrebam in izpolnitvam zakonsko določenih rokov.

prevajanje in prevajalska agencija

Prevajalska agencija, jezikovni posrednik

Prevajalska agencija je jezikovni posrednik .

Jezikovni posrednik je potreben povsod tam, kjer sogovornika naletita na težave v komuniciranju. Seveda je jasno, da gre za težave v komuniciranju, ki so posledica neznanja jezikov. Prevajalska agencija lahko takšne težave razreši na različne načine. Danes so prisotni nekateri klasični načini, v prihodnosti pa bodo na pomenu in teži pridobivali tudi sodobni načini. Klasični načini so tisti, ki jih prevajalska agencija izvaja od nekdaj. Prevajalska agencija je bila v preteklosti drugačna kot danes. Povezave med kraji in ljudmi, ki govorijo tuje jezike so bile bistveno bolj oddaljene kot danes. Seveda so razdalje v fizičnem pomenu enake. Spremenil se je predvsem čas, ki je potrebe, da se določene cilje doseže. Prevajalska agencija so bili sprava osebe, ki so znale tuje jezike. Prevodi so se izvajali na razne načine. Postopoma se je prevajalska agencija skozi čas in potrebam primerno spreminjala. Z večanjem obsega prevajalskih zahtev je prevajalska agencija začela postajati vedno bolj podobna današnji obliki. Danes je prevajalska dejavnost v primerjavi s preteklostjo v marsičem drugačna. Drugačnost glede na preteklost ima mnoge prednosti. Prevajanje lahko danes poteka na različnih lokacijah. V veliko primerih tudi na poljubnih lokacijah. Poljubne lokacije so lahko določene glede na željo naročnika ali pa glede na izbiro prevajalca. Naročnik določi kraj prevajanja predvsem pri tolmačenju. Največkrat gre za tolmačenje pri raznih poslovnih in drugih podobnih aktivnostih. Sogovornika se brez tolmača ne bi mogla dobro sporazumevati. V osnovnih pojmih bi še nekako našla skupni jezik, pri podrobnostih se zaplete. Podrobnosti so v poslovnem svetu zelo pomembne, saj lahko predstavljajo razliko med uspešnostjo ter manjšo uspešnostjo. Predvsem pa je pomembno, da sta obe strani na eni stani seznanjeni, na drugi pa prepričani v točnost dogovorjenega oziroma sestavnih delov dogovora.

Prevajalska agencija se bo v prihodnosti spreminjala v mnogih značilnosti, tako kot se je do današnjih dni v marsičem spremenila.

prevodi besedil

Prevajanje besedil, doživlja spremembe

Prevajanje besedil danes doživlja spremembe .

Spremembe prevajanje besedil doživlja na mnogi področjih. Prevajanje besedil se spreminja v vseh značilnostih prevajalske aktivnosti. Tako imamo danes prisotne drugačne pripomočke in tehniko, spreminja se nabor jezikov, drugačna je splošna prevajalska sposobnost in zmožnost. Danes prevajanje besedil poteka s pomočjo informacijske tehnologije. Predhodne tehnike, ki jih je pred desetletji uporabljalo za prevajanje besedil so sila redek pojav, domena redkih. S pomočjo sodobne tehnologije lahko hitreje prevajamo, imamo možnost večjih pojavnih oblik prevajanja, pri prevajalski aktivnost imamo lahko na voljo bistveno večji obseg informacij. Nabor jezikov, ki ga prevajanje besedil obsega, se je spremenil. Prevajanje besedil se je spremenilo v naboru jezikov zaradi zahtev naročnikov, kot tudi zaradi možnosti prevajanja. Zahteve naročnikov se spreminjajo zaradi družbenih, zakonskih, državnih, političnih in drugih sprememb v družbi in širši regiji. S tem, ko smo Slovenci vstopili v Evropsko unijo, smo dobili na doseg roke veliko širšo regijo z množico bolj dosegljivih jezikov, hkrati so se na enak način začeli za našo domovino zanimati tujci. Slovenski jezik je posebnost, ki ga govori majhna peščica ljudi, v primerjavi z večjimi narodi. Naš jezik je posebnost, v marsičem je edinstven oziroma spada med edinstvene jezike. Sodobna tehnologija nam je tudi omogočala dostopnost do bistveno večjega nabora jezikov. Tehnologija je omogočila večji nabor, kar pa zahteva primerno večje znanje in vedenje. Pisana beseda se lahko prevaja, če dobro razumemo tako ciljni kot izvirni jezik. Zahteva je toliko večja, kolikor bolj zahtevno obliko prevajamo. Splošna besedila so najmanj zahtevna za prevajanje. Sledijo strokovna besedila, ki zahtevajo strokovno znanje, poleg prevajalskih spretnosti. Najtežje je prevajanje književnih del. Prevajanje književnih del lahko zaupamo le prevajalcem, ki so največkrat sami mojstri pisane besede. Mojstri pisane besede morajo biti zaradi prenosa pomena, ki je bolj obsežen.

Prevajanje besedil je sposobnost, ki jo je danes možno izpopolniti na mnoge sodobne načine.

http://prevodialkemist.si/prevajanje/prevajanje-besedil