Arhiv Značk: prevajanje

Kdo so sodni tolmači

Za prevajanje sodnih spisov potrebujemo sodne tolmače. Sodni tolmači so imenovani s strani Ministrstva za pravosodje. Prevajanje sodnih spisov je zelo specifična panoga, za to morajo biti sodni prevajalci ustrezno usposobljeni in izobraženi. Imenovani so po splošnem upravnem postopku v skladu z Zakonom o sodiščih. Zadolženi so za prevajanje in tolmačenje raznih dokumentov in listin za potrebe sodišč. Sodni tolmači zaprisežejo za določeno jezikovno kombinacijo, njihove usluge pa so potrebne v vseh postopkih sodišč, kjer se med udeleženci postopkov uporabljajo tuji jeziki.

Prevodi sodnih dokumentov so povezani s trakom in zavarovani pred neželenim odprtjem z žigom sodnega tolmača.  Z žigom zagotavljajo, da je prevod točen in natančen ter da se vsebinsko popolnoma ujema z besedilom v tujem jeziku. Najbolj iskani prevodi sodnih dokumentov so razna spričevala in diplome, dokazila in dovoljenja, poročni listi ter izpisi iz sodnih registrov.

Sodni tolmači so imenovani za nedoločen čas, pred tem pa morajo opraviti preizkus znanja. Ministrstvo za pravosodje organizira strokovne seminarje, na katerih kandidate seznanijo s temeljnimi pravnimi pojmi, ki jih sodni prevajalci največ srečujejo pri svojem delu. Seminarje organizirajo večkrat letno, zajemajo pa strokovna znanja iz področij vseh jezikov. Kandidati zatem vložijo pravilno izpolnjene vloge na Centru za izobraževanje ministrstva za pravosodje.

Vsi kandidati za sodnega prevajalca, ki uspešno prestanejo preizkus znanja, so imenovani in objavljeni v Uradnem listu, vpiše pa se jih tudi v imenik sodnih tolmačev. Boljše prevajalske agencije ponujajo usluge sodnega prevajanja v vseh jezikih, na voljo pa so vse dni v tednu, tako da lahko zadostijo potrebam in izpolnitvam zakonsko določenih rokov.

prevajanje in komunikacija

Prevajanje, vmesni člen komunikacije

Prevajanje je vmesni člen komunikacije med raznimi sogovorniki. Prevajalec omogoča, da se tuj jezik lahko razume. Prevajanje iz tujega jezika je toliko bolj zahteven, kolikor manj pogoste so besede ter kolikor bolj strokovne so. Tuj jezik danes ni težaven v splošnih komunikaciji. Ko pa se izvaja prevajanje iz tujega jezika postane prevod težji. Tuj jezik je danes pogoj za dobro komuniciranje. Dobrodošlo je, da tuj jezik znamo.

Na ta način lahko prevajanje iz tujega jezika izvedemo sami. Tuj jezik sami lahko prevedemo predvsem takrat, ko ali dobro znamo tuj jezik ali pa sam prevod ni zahteven. Prevajanje iz tujega jezika postane zahteven, ko ne znamo jezik ali sam prevod zahteva prenos pomena strokovnih bese in izrazov. Takrat ko postane prevajanje iz tujega jezika potrebujemo pomoč. Največkrat nam jo nudi prevajalec, prevajalska agencija oziroma prevajalske agencije. Prevajalec je oseba, sposobna prenosa pomena besed iz tujega v ciljni jezik. Na trgu lahko prevajalec deluje samostojno ali ga zaposli prevajalska agencija. Prevajalske agencije imajo za svoj cilj dobre in kakovostne prevode. Prevajalska agencija je danes soočena z veliko konkurence na trgu. Zato morajo prevajalske agencije skrbeti za dober kader. Prevajalec je dober, ko je sposoben svojo kakovost upravičiti. Prevajalske agencije želijo imeti v svoji sredi kar se da dober kader. Prevajalec je lahko dober na različnih področjih prevajanja. Prevajalske agencije se ukvarjajo z različnimi prevodi.

Najbolj obsežni so prevodi pisanih besedi. Strokovni prevodi so manj pogosti, vsekakor pa so na seznamu ponujeni storitev, katere prevajalska agencija lahko izvede. Prevajalska agencija nudi prevode v različnih jezikih. Poleg izbire jezikov prevajalska agencija nudi tudi različna področja prevajanja. Strokovni prevod je zahtevan predvsem takrat, ko gre za besedila iz različnih strokovnih področji. Največkrat so naročniki razne pravne osebe, ki potrebujejo dober prevod zaradi svoje profesionalne dejavnosti. Z večanjem pomena globalne realnosti prevajanje pridobiva na svoje pomenu.

Več o tem

Prevajanje besedil

Kje in kdaj se najpogosteje potrebuje prevajanje?

Prevajanje je prenos pomena beseda iz enega jezika v nek drug tuj jezik. Veda, ki se ukvarja s prevajanjem, se imenuje prevodoslovje in, čeprav je prevajanje veda, ki se je uporabljala že vse od antike naprej, je poklic prevajalca nastal šele v začetku 20. stoletja. Prevajanje je ustvarjalna dejavnost, saj ni le enolično delo, ampak zahteva odličen posluh, predvsem pa izvrsten občutek za jezik. Zato je prevajanje delo, ki zahteva veliko znanja, predvsem pa dolgoletnih izkušenj, da je končni rezultat takšen, kot si ga prevajalec želi in, da je stranka, ki prevod potrebuje na koncu popolnoma zadovoljna. S tujim jezikom se v današnjem času srečujemo praktično vsak dan, na skoraj vsakem koraku; na televiziji, radiu, na svetovnem spletu, na potovanjih, na ulici, zaradi službenih obveznosti, pa nenazadnje tudi na ulici. Še posebej poslovni svet je tisti, ko znanje zgolj enega jezika skoraj več ne zadostuje.

Prevajanje je potrebno predvsem takrat, ko se naenkrat pojavi potreba po komunikaciji z različnimi poslovnimi partnerji v pisni obliki, ko tisto osnovno znanje tujega jezika več ne zadostuje. Za pravilno razumevanje najrazličnejših pogodb, marketinškega materiala, spletnih strani in številnih drugih besedil, je zato najbolje naročiti pravo prevajanje, kar lahko storimo tako pri samostojnih prevajalcih, kot tudi pri zanesljivi prevajalski agenciji, ki razume naše potrebe, predvsem pa, ki zaposluje prevajalce, ki poznajo poslovni jezik. V današnjem globalnem svetu je prevajalstvo neizbežna strokovna prvina, ki povezuje ljudi različnih kultur in jezikov, ki v procesu sporazumevanja kot temeljnemu dejavniku razvoja človeka želijo med seboj izmenjati različna znanja in informacije. Za kakovostno prevajanje si je treba vzeti dovolj časa, saj preko besedila, ki se prevaja, prevajalec vstopa v stik z drugimi ljudmi. Že ena sama napaka v prevodu je lahko v poslovnem svetu usodnega pomena, zato je kakovostno prevajanje nekaj, kar ni samoumevno.

Več informacij najdete tukaj

Prevajanje filmov

Napotki za prevajanje filmov

Prevajanje filmov, nanizank, oddaj in dokumentarnih oddaj ter drugih filmskih in televizijskih vsebin je precej težavno, če prevajalec nima izkušenj iz tega področja. Zavedati se je potrebno, da za prevajanje filmov in drugih sorodnih vsebin potrebuje prevajalec precej iznajdljivosti. Nikoli namreč nima dovolj prostora, da bi na ekran spravil vse besede, ki so potrebne, da v celoti povzame vse izrečene besede igralcev. Vendar pa je ključnega pomena to, da prevajanje filmov ustvari dovolj pomena, da gledalec razume sporočilo filma v celoti. Kadar prevajalec prevaja film, si mora s tem pomagati tudi z drugimi prijemi, kot je nebesedna komunikacija. Kadar pride v filmu do situacije, ko je govorjenja veliko, vendar pa tudi igra samih igralcev, gestikulacija, obrazna mimika in drugi nosilci pomena ustvarijo dovolj jasen kontekst, lahko prevajalec da besedni poudarek na tisto, kar nebesedna komunikacija ne izraža.

Upoštevanju prostorske omejitve na zaslonu pa je potrebno dodati še časovno omejitev. Besedilo ne sme ostati na zaslonu predolgo, saj se mora ujemati s tem, kar se dogaja v samem filmu, kar je še en faktor, ki vpliva na to, da mora biti besedilo čim krajše.

Iz vsega tega je videti, da je prevajanje filmov lahko precej zahtevno in da lahko v določenih primerih tudi nekoliko okrni vsebino filma, če ni izvedeno na visokem nivoju. Zato je pomembno, da prevajanje filmov poteka kot timsko delo več prevajalcev, tako da se upoštevajo najboljše rešitve. Res pa je, da je prevajanje filmov veliko cenejše od sinhronizacije. Pri sinhornizaciji se originalni glas igralcev zamenja z glasom domačih igralcev v domačem prevodu. V Sloveniji sinhronizacija filmov ni ravno ustaljena praksa, razen ko gre za otroške filme in risanke. Kar je razumljivo, saj otroci še ne znajo brati ali pa ne znajo brati tako hitro, zato je sinhornizacija v tem primeru edina možna rešitev in prevajanje filmov z tekstom preprosto ne pride v poštev.

Ustno prevajanje oziroma tolmačenje je zelo stresno

Ko posameznik spozna, da ima velik posluh za jezik, se odloči, da bo postal prevajalec. Prevajalec se lahko odloči za prevode pisnega besedila ali pa za direktno ustno prevajanje, čemur v pogovornem jeziku pravimo kar tolmačenje. Pri tolmačenju mora biti tolmač zelo komunikativen in ne sme imeti težave z govorjeno besedo. Govor tolmača mora biti jasen, odločen in tekoč.
Ustnega prevajanja se potrebuje vedno več. Vrsta ustrnega prevajanje je konsekutivno prevajanje. Veliko se ga uporablja na poslovnih srečanjih in mednarodnih konferencah. Tu se sproti prevaja govorjeno besedilo z določenim zamikom. Prevajalec mora zelo dobro poznati oba jezika. Med govorjenjem govorca ima tolmač čas, da si zapisuje pomembne besede, nato mora besedilo samostojno prevesti in nima časa prevod popravljati ali pa si pomagati z določenimi slovarji. Oba jezika je potrebno zelo dobro poznati in prevajalec mora imeti široko izobrazbo, biti mora zelo razgledan.

Tolmačenje je stresno delo.

Tolmač opravlja zelo odgovorno delo pred pomembnim občinstvom in prevajati mora pomembna in strokovna besedila. Lahko ga opravlja samo izkušen in razgledan tolmač. Tolmači so vam na voljo tudi na spletni strani spletni-slovar.com. Nima časa za popravke in napak si ne sme dovoliti. Neprestano se mora izobraževati na različnih področjih. Izobraževati in izpopolnjevati se mora na jezikovnem področju in tudi na strokovnem področju. Pisno in ustno prevajanje zahtevata neprestano izpopolnjevanje, zato je tudi strošek, ki ga bomo imeli zaradi prevajanja dokaj visok.

prevajanje in prevajalska agencija

Zakaj se uporablja prevajanje iz angleščine?

angleščina-prevodiPrevajanje iz angleščine je zaradi globalnega povezovanje v današnjem času najpogostejša storitev tistih, ki potrebujejo prevajanje ali pa se s prevajanjem ukvarjajo. In za kaj se najpogosteje uporablja prevajanje iz angleščine se vprašate? Angleščina je postala ena izmed glavne, če ne celo glavni jezik tako poslovne, kot tudi vsakodnevne komunikacije. Potrebe po tovrstnem prevajanju se pojavlja tako rekoč vsakodnevno, zato je pomembno, da si za tovrstne potrebe izberemo kakovostnega prevajalca ali prevajalsko agencijo. Prevajanje v angleščino se najpogosteje uporablja pri strokovnih testih, leposlovju, člankih, esejih, najrazličnejši dokumentaciji, poslovnih pismih, poslovnih dokumentih, povzetkih diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog in še mnogo kje. Prav tako se prevajanje iz angleščine potrebuje na številnih gospodarskih področjih in na področju trgovine. Verjetno veste, da mora biti prav vsak izdelek, ki se iz tujine znajde na policah slovenskih trgovin imeti navodila in garancijski list v slovenskem jeziku. Prevajanje iz angleščine v slovenščino je prav iz vseh navedenih razlogov najpogosteje uporabljena kombinacija. Največ prevajanja iz angleščine v slovenščino se izvaja za raznovrstna navodila, za opise izdelkov in za najrazličnejša promocijska gradiva. Ker so prevodi iz angleščine ogledalo vsakega podjetja oziroma vsakega posameznika, je še kako pomembno, da izberete zanesljivo prevajalsko rešitev, torej prevajalca, ki je izkušen jezikoslovec in ima za seboj že nekaj let kvalitetnega prevajanja. Verjemite, da si tako ljudje, kakor tudi tisti, ki z vami sodelujejo zapomnijo prevode, ki so slabi in nekvalitetni, zato se izognite posmehu in se zanesite na prevajalca oziroma na prevajalsko agencijo, ki jo krasijo dobre reference predhodnih naročnikov. Prevajanje iz angleščine mora biti hitro, natančno in seveda kar se da kakovostno saj je lahko le takšno opravljeno na najboljši možni način. Žal je vse preveč ljudi takšnih, ki mislijo, da znajo jezik dovolj dobro za prevajanje iz angleščine, kar pa lahko privede do težav.

Prevajanje je potrebno vsakodnevno

Prevajanje je dejavnost, ki jo uporabljamo in potrebujemo vsak dan in na vsakem koraku. Živimo v EU, meje so se med državami za določene dejavnosti izbrisale. Poslovni svet ne pozna meja.
Podjetnik, ki želi biti uspešen, mora sodelovati tudi z drugimi državami. Prevajanje je v tem primeru neizogibno. Zelo pomembno je, s katero dejavnostjo se podjetje ukvarja. Če izdeluje določene izdelke in jih želi izvažati, morajo vsi izdelki imeti napisana navodila v različnih jezikih. Zato podjetnik potrebuje prevajalca. Kako poiskati kvalitetnega prevajalca? Danes je vedno več izšolanih prevajalcev. Lahko ga poiščemo s pomočjo prevajalske agencije. Ker je prevajanje nujno potrebno na vsakem koraku, je prevajalskih agencij vedno več. Paziti moramo katero prevajalsko agencijo bomo izbrali. Kriterij za kvalitetno prevajalsko agencijo je tudi ta, koliko let določena prevajalska agencija obstaja. Če deluje že veliko let, je prevajanje v prevajalski agenciji kvalitetno. Resna prevajalska agencija si ne bo dovolila nekvalitetno prevajanje. Zato so tudi prevajalci zelo strokovni.

Kateremu prevajalcu lahko zaupamo?

Prevajalec mora imeti nekaj let izkušenj na področju prevajanja. Prevajanje je lahko zelo splošno in v tem primeru ni potrebno, da ima prevajalec posebne izkušnje. Če pa želimo, da nam prevajalec prevede strokovno besedilo, moramo paziti, da se odločimo za strokovnega prevajalca. Stroka si ne sme dovoliti strokovnih napak. Prevajalske agencije velikokrat sodelujejo s strokovnimi prevajalci ali pa imajo tudi zaposlene strokovne prevajalce. Prevajalec se specializira za posamezno stroko in strokovno prevajanje je tako kvalitetno in kakovostno.

Če se podjetnik odloči za delovanje tudi na tujih trgih je priporočljivo, da ima svojo spletno stran zapisano v več jezikih. Zato je potrebno tudi prevajanje določenih poglavij na spletni strani. Če se odločimo za prevod spletne strani, pokažemo spoštovanje do vseh strank, tudi do strank v tujini. Za podjetje je to velik plus in lahko se mu zelo hitro poveča trg in stranke lahko pridejo iz različnih držav.

Če ste bili s člankom zadovoljni si lahko ogledate ponudbo na sledeči spletni strani.

V katerih primerih je prevod iz angleščine potreben

Dandanes je mogoče naročiti prevod iz angleščine v prav vsak drugi jezik. Prevajalske potrebe so se zaradi številnih razlogov v zadnjem obdobju močno povečale in prav nič nenavadnega ni, da nekateri posamezniki ali pa podjetja potrebujejo prevod iz angleščine v nek eksotični tuj jezik. Moderna podjetja iščejo nove trge in vsak nov trg predstavlja potrebo po prevajanju takšnih in drugačnih besedil. Vzemimo za primer spletno stran, prek katere je mogoče tudi nakupovati. Raziskave so pokazale, da ljudje raje naročajo na spletni strani, ki ima besedilo v njihovem maternem jeziku. Zato ni vedno angleški jezik najboljša možna rešitev in je prevajanje iz angleščine v jezik ciljnega trga lahko bistvenega pomena za uspešen prodor na ta trg. Velike potrebe imajo recimo tudi uvozniki iz angleško govorečih trgov na druge trge.

Zanje je prevod iz angleščine v druge jezike potreben tudi iz zakonskih razlogov, saj običajno državna zakonodaja zahteva, da je vsa dokumentacija prevedena. To obsega prevode navodil za uporabo, garancijskih listov, priročnikov in podobno. Velka potreba je tudi na strani strokovnih prevodov. Vsi se zavedajo tega, da je angleščina glavni znanstveni jezik. Vendar pa ga ne obvladujejo vsi na taki ravni, da bi lahko brali znanstveno besedilo, zato je prevod iz angleščine v druge jezike nujno potreben, da se ohranja znanstveni nivo v državah, ki ne govorijo angleškega jezika. Nasploh je za življenje vsakega jezik pomembno, da se vanj prevaja, saj se tako zagotovi njegov obstoj in razvoj ter modernizacija. Po drugi strani pa prevod iz angleščine v druge jezike skrbi za promocijo tujih avtorjev v teh državah in posredno tudi držav iz katerih avtorji prihajajo, zato je mogoče dobiti tudi subvencije za prevode.