Arhiv Značk: prevodi

prevodi besedil

Prevajanje besedil, doživlja spremembe

Prevajanje besedil danes doživlja spremembe .

Spremembe prevajanje besedil doživlja na mnogi področjih. Prevajanje besedil se spreminja v vseh značilnostih prevajalske aktivnosti. Tako imamo danes prisotne drugačne pripomočke in tehniko, spreminja se nabor jezikov, drugačna je splošna prevajalska sposobnost in zmožnost. Danes prevajanje besedil poteka s pomočjo informacijske tehnologije. Predhodne tehnike, ki jih je pred desetletji uporabljalo za prevajanje besedil so sila redek pojav, domena redkih. S pomočjo sodobne tehnologije lahko hitreje prevajamo, imamo možnost večjih pojavnih oblik prevajanja, pri prevajalski aktivnost imamo lahko na voljo bistveno večji obseg informacij. Nabor jezikov, ki ga prevajanje besedil obsega, se je spremenil. Prevajanje besedil se je spremenilo v naboru jezikov zaradi zahtev naročnikov, kot tudi zaradi možnosti prevajanja. Zahteve naročnikov se spreminjajo zaradi družbenih, zakonskih, državnih, političnih in drugih sprememb v družbi in širši regiji. S tem, ko smo Slovenci vstopili v Evropsko unijo, smo dobili na doseg roke veliko širšo regijo z množico bolj dosegljivih jezikov, hkrati so se na enak način začeli za našo domovino zanimati tujci. Slovenski jezik je posebnost, ki ga govori majhna peščica ljudi, v primerjavi z večjimi narodi. Naš jezik je posebnost, v marsičem je edinstven oziroma spada med edinstvene jezike. Sodobna tehnologija nam je tudi omogočala dostopnost do bistveno večjega nabora jezikov. Tehnologija je omogočila večji nabor, kar pa zahteva primerno večje znanje in vedenje. Pisana beseda se lahko prevaja, če dobro razumemo tako ciljni kot izvirni jezik. Zahteva je toliko večja, kolikor bolj zahtevno obliko prevajamo. Splošna besedila so najmanj zahtevna za prevajanje. Sledijo strokovna besedila, ki zahtevajo strokovno znanje, poleg prevajalskih spretnosti. Najtežje je prevajanje književnih del. Prevajanje književnih del lahko zaupamo le prevajalcem, ki so največkrat sami mojstri pisane besede. Mojstri pisane besede morajo biti zaradi prenosa pomena, ki je bolj obsežen.

Prevajanje besedil je sposobnost, ki jo je danes možno izpopolniti na mnoge sodobne načine.

http://prevodialkemist.si/prevajanje/prevajanje-besedil

 

V katerih primerih je prevod iz angleščine potreben

Dandanes je mogoče naročiti prevod iz angleščine v prav vsak drugi jezik. Prevajalske potrebe so se zaradi številnih razlogov v zadnjem obdobju močno povečale in prav nič nenavadnega ni, da nekateri posamezniki ali pa podjetja potrebujejo prevod iz angleščine v nek eksotični tuj jezik. Moderna podjetja iščejo nove trge in vsak nov trg predstavlja potrebo po prevajanju takšnih in drugačnih besedil. Vzemimo za primer spletno stran, prek katere je mogoče tudi nakupovati. Raziskave so pokazale, da ljudje raje naročajo na spletni strani, ki ima besedilo v njihovem maternem jeziku. Zato ni vedno angleški jezik najboljša možna rešitev in je prevajanje iz angleščine v jezik ciljnega trga lahko bistvenega pomena za uspešen prodor na ta trg. Velike potrebe imajo recimo tudi uvozniki iz angleško govorečih trgov na druge trge.

Zanje je prevod iz angleščine v druge jezike potreben tudi iz zakonskih razlogov, saj običajno državna zakonodaja zahteva, da je vsa dokumentacija prevedena. To obsega prevode navodil za uporabo, garancijskih listov, priročnikov in podobno. Velka potreba je tudi na strani strokovnih prevodov. Vsi se zavedajo tega, da je angleščina glavni znanstveni jezik. Vendar pa ga ne obvladujejo vsi na taki ravni, da bi lahko brali znanstveno besedilo, zato je prevod iz angleščine v druge jezike nujno potreben, da se ohranja znanstveni nivo v državah, ki ne govorijo angleškega jezika. Nasploh je za življenje vsakega jezik pomembno, da se vanj prevaja, saj se tako zagotovi njegov obstoj in razvoj ter modernizacija. Po drugi strani pa prevod iz angleščine v druge jezike skrbi za promocijo tujih avtorjev v teh državah in posredno tudi držav iz katerih avtorji prihajajo, zato je mogoče dobiti tudi subvencije za prevode.