Arhiv Značk: prostovoljno dodatno zavarovanje

Prostovoljno zavarovanje, ko nam osnovno ne zadostuje

Prostovoljno zavarovanje je tisto zavarovanje, ki ga nujno potrebujemo v primerih, ko nam osnovno ali obvezno ne krije določenih zdravstvenih storitev. Prostovoljna zavarovanja se delijo na dopolnilno zdravstveno zavarovanje, to je prostovoljno zavarovanje za razliko od polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zavarovanje v celoti ne krije. Poleg teh so tu še dodatna ali tudi drugače povedano nadstandardna zavarovanja, ki pa so prostovoljna zavarovanja, katera nosijo v sebi večji obseg pravic, višji standard opravljenih storitev, kot je to določeno v osnovnem zavarovanju ali pa za pravice, ki sploh niso zajete v obvezno zavarovanje.

Prostovoljno zavarovanje je odločitev vsakega posameznika, je pa res, da otroka do 15. let starosti, oziroma do 18. leta v primeru, če se še šola, pa tudi študenta dokler ne dopolni 26. leta v to zavarovanje ni potrebno vključiti. Prostovoljno zavarovanje svojim zavarovancem krijejo stroške zdravstvenih in drugih storitev, ki so s tem neposredno povezani. Storitve kot so oskrbe z zdravili in medicinsko tehničnimi pripomočki, izplačila dogovorjenih denarnih nadomestil v primeru izpada dohodka zaradi bolezni, poškodbe ali kakšnega drugega specifičnega zdravstvenega stanja se krijejo iz prostovoljnega zavarovanja. Adriatic Slovenica, Triglav zavarovalnica in Vzajemna so tiste zavarovalnice, ki omogočajo prostovoljno dodatno zavarovanje.