Arhiv Značk: prostovoljno zavarovanje

Vzajemna zavarovanje

Deleži, ki jih krije prostovoljno zavarovanje

Prostovoljno zavarovanje predstavlja zavarovane za različne stroške, ki nastanejo med zdravstveno oskrbo. Med te stroške spadajo različne zdravstvene storitve zdravstvenih dejavnosti. Med njih štejemo tudi nastanitev v bolnišnicah, zdraviliščih in tudi prehrano, ki jo zavarovanec tam dobi. Poleg zdravstvenih storitev pa prostovoljno zavarovanje pokriva tudi zdravila na recept. Sem spadajo vsa zdravila, ki so uvrščena na pozitivno in na vmesno listo. Vendar pa prostovoljno zavarovanje pokriva le tista zdravila, ki so izdana na recept, druga zdravila mora v celoti plačati oseba sama.

Med storitve, ki jih krije prostovoljno zavarovanje spadajo tudi reševalni prevozi, ki niso nujni, to pomeni, da oseba ni bila življenjsko ogrožena. Med pokritja je potrebno prištevati tudi vse zdravstvene pripomočke, kot so vozički, bergle, ortopedski pripomočki, slušni in očesni pripomočki in zobno protetični pripomočki. Vendar so pri vseh teh pripomočkih vnaprej določene priznane vrednosti, ki jih krije prostovoljno zavarovanje, ostalo mora pokriti oseba sama.

Večina zdravstvenih storitev in pripomočkov se krije delno iz obveznega in delno iz prostovoljnega zavarovanja. Vendar pa so nekateri deleži, ki jih krije prostovoljno zavarovanje izjemno visoki. Kar 90 odstotkov celotnega deleža krije prostovoljno zavarovanje v primeru zobne protetike, očesnih pripomočkov, ne nujnih reševalnih prevozov in zdravil, ki se nahajajo na vmesni listi. Pomembno je, da opozorimo tudi na to, saj se v primeru, ko oseba ni prostovoljno zavarovana, breme doplačila prevali nanjo. Plačati 90 odstotkov pripomočka za zobno protetiko pa lahko predstavlja kar visok denarni znesek, ki si ga marsikdo ne more privoščiti.

Nekaterim se zdi, da je prostovoljno zavarovanje, ki ga plačujejo vsak mesec, denar vržen proč, saj si mislijo, da so vedno zdravi in nikoli ne koristijo zdravstvenih storitev. Vendar pa prav temu je namenjeno prostovoljno zavarovanje – namreč za primer, da bi jih morali koristiti. Daljša zdravstvena oskrba s posegi in drugimi storitvami lahko stane nekaj deset tisoč evrov za nekoga, ki ni prostovoljno zavarovan, za nekoga, ki je, pa nič.

Vse informacije iz spletne strani

Prostovoljno zavarovanje in doplačila za zdravstvene storitve

Za prostovoljno zavarovanje v Sloveniji skrbijo tri zavarovalnice: AdriaticSlovenica, Triglav in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica. Vse naštete zavarovalnice ponujajo zelo podobne pogoje za zavarovanje, tako da je stvar osebnih preferenc, katero izberete. Tisto, kar je zares pomembno je to, da ugodnosti, ki jih ponuja prostovoljno zavarovanje, razumete. S tem se boste prepričali, da je zares pomembno, da ga tudi sklenete in redno plačujete premije.

Najprej je potrebno razjasniti to, da prostovoljno zavarovanje ni potrebno plačevati otrokom in pa dijakom ter študentom, ki so mlajši od 26. let. Vsi ostali, ki ne spadajo v te skupine prebivalstva, morajo imeti sklenjeno prostovoljno zavarovanje, če se želijo izogniti neposrednim plačilom nekaterih zdravstvenih storitev. Gre za stroške, ki nastanejo kot doplačila med zdravniškimi obravnavami, ki jih ne krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Prostovoljno zavarovanje se preveri prek kartice, ki jo je izdalo ZZZS v vsaki ambulanti. V primeru veljavnega prostovoljnega zavarovanja se stroški samodejno krijejo iz zdravstvene blagajne, v primeru, da to ni sklenjeno, pa stroški neposredno bremenijo pacienta.

Torej vsi tisti, ki spadajo v prej naštete skupine prebivalstva, morajo izbrati eno zdravstveno zavarovalnico in pri njej skleniti prostovoljno zavarovanje. Socialno ogroženi prebivalci se lahko zglasijo na lokalnem Centru za socialno delo in če uspešno dokažejo, da živijo v socialnem položaju, ki ogroža njihov obstoj in obstoj družine, bo njihovo prostovoljno zavarovanje krito iz države. Paziti morajo tudi vsi tisti, ki so status študenta ali dijaka izgubili, saj imajo le en mesec časa, da sklenejo prostovoljno zavarovanje sami, drugače jim grozi čakalna doba treh mesecev, ko ne bodo upravičeni do ugodnosti.

Zakaj je dobro, da sklenemo dopolnilno zavarovanje?

Dopolnilno zavarovanje potrebujemo zato, ker osnovno zavarovanje ne krije vseh finančnih stroškov, ki nastanejo ob morebitnem zdravljenju. Sklenemo ga lahko pri kateri izmed zdravstvenih zavarovalnic, v kateri izmed poslovalnic ali pa še enostavneje in hitreje, s sklenitvijo na njihovi spletni strani. Sklenejo ga lahko tisti, ki še prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja nimajo, pa tudi tisti, ki ga že imajo, pa želijo samo zamenjati zavarovalnico. Zakaj skleniti prostovoljno zavarovanje, če je le to neobvezno, se vpraša marsikdo, a dejstvo je, da si lahko v današnjih časih samoplačništvo za plačilo zdravstvenih storitev privošči le malokdo. Tako postaja prostovoljno zavarovanje skoraj obvezen del zavarovanja, saj se stroški, ki jih krije obvezno zavarovanje vedno bolj povečujejo. Za vse odrasle osebe je dopolnilno zavarovanje skoraj nujno potrebno, prav tako pa naj na sklenitev le tega nikar ne pozabijo študentje, ki jim je po 26. letu starosti potekel status študenta. Dopolnilnega zavarovanja ne potrebujejo otroci, šolarji, mladostniki, invalidi, ljudje s nekaterimi specifičnimi boleznimi, otroci s duševnimi in telesnimi motnjami, vojni invalidi in nekateri drugi. Prav tako so do neplačila dopolnilnega zavarovanja opravičeni ljudje, ki so na robu socialne lestvice, prejemniki socialne pomoči, ki jim prav slednje zavarovanje krijejo Centri za socialno delo. Če sklenemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje smo upravičeni do zdravstvenih storitev vključno s prehrano v bolnišnici ali v zdravilišču, prevoza z rešilnim vozilom, če tudi prevoz ni nujno potreben, zdravila, ki nam jih zdravnik napiše na recept, pa so slednje na pozitivni ali na vmesni listi ter različnih zdravstvenih pripomočkov.