Arhiv Značk: triatlon

kolo, tek, plavanje

Triatlon, vsestranska aktivnost

Triatlon človeku krepi duha , izboljšuje psihično in fizično zmogljivost.

Zato je triatlon mnogim atraktivna aktivnost , ki jo želijo izvajati. Potrebno pa je pred začetkom vedeti v kaj se spuščajo. Načeloma težav nimajo načelne osebe. Te se z njim začnejo ukvarjati iz različnih razlogov. Veliko osebam pomeni nadgradnjo ali krono njihovih športnih aktivnosti. Gre za aktivne osebe, ki športe kateri sestavljajo triatlon izvajajo, z njim pa željo svoje aktivnosti pomakniti na višji zahtevnostni nivo. Težje bo osebam, ki želijo z njim predvsem v javnosti doseči točno določeno mnenje, predvsem pa mislijo, da je možno rezultate doseči takoj. Težave so danes najpogostejše pri ljudeh, ki nimajo izkušenj s športnimi aktivnostmi, verjamejo pa obljubam raznih medijev. Raje kot verjeti medijem naj povprašajo za mnenje osebe, ki aktivno izvajajo triatlon. Pri njih bodo dobili realno sliko tega kaj jih čaka, kaj bodo rezultati zahtevali, predvsem pa kaj bodo morali za njihovo dosego žrtvovati. Rezultati so nagrada dolgotrajnega procesa, ki traja bistveno dlje časa kot si mnogih predstavljajo. Kdor se je že ukvarjal s kakšno od športnih aktivnosti bolj resno teh težav ne bo imel. Ve, da bo triatlon tako kot njihova predhodna aktivnost zahteval čas in napore predno se bodo dosegli rezultati. Njim bo toliko lažje, saj so se pri aktivnosti navadili tudi športnega obnašanja in razmišljanja. Vsaka oseba, ki se vsaj malce bolj resno ukvarja z rekreacijo ve veliko o obremenitvah, o zahtevah in omejitvah organizma, vedo, da je aktivnost sestavljena iz izpolnjevanja številnih pogojev in podobno. Še največ težav bodo imel z prilagajanjem. V primeru, da imajo z eno od aktivnosti, ki sestavljajo triatlon izkušenj bo težav toliko manj. Težave s prilagajanjem nastanejo na podlagi pridobljenih navad. Z spremembo aktivnosti se morajo velikokrat spremeniti tudi navade, kar ni enostavno.

Triatlon je aktivnosti, ki mnogim pomeni vrhunec njihovega športnega in rekreacijskega udejstvovanja.

triatlon kot sodoben šport

Triatlon, modrost postopnega napredka

Triatlon rezultate izboljšujemo preko postopnega napredka .

Postopnost je za triatlon pomembna z več vidikov. Vsak človek je zgodba zase, zato ima vsak za določeno športno aktivnost določene osebne predispozicije. Te so določene preko fizičnih lastnost ter lastnosti organizma. Najpomembnejše je, da se v začetku z njimi soočimo. Pri tem pa se ne smemo pretirano obremenjevati z morebitnimi pomanjkljivostmi. V nadaljevanju, s postopno večjim obremenjevanjem organizma lahko triatlon te pomanjkljivosti ublaži. Pomembno pri tem je, da se naučimo pravilnega izvajanja. Ker gre za več aktivnosti je to še toliko bolj pomembno. Plavanje, kolesarjenje in tek imajo med seboj različne gibalne zahteve. Z njihovim pravilnim izvajanjem bo organizem za triatlon vzpostavi novo ravnovesje. Obremenitve se večajo, organizem pa se jim mora prilagoditi. To je nujno potrebno, če želimo, dobro triatlon pripravljenost. Pri tem gre za številne spremenjene lastnosti. Ker organizem postopoma privajamo novim zahtevam, se ima čas prilagoditi. V obratnem primeru, lahko triatlon pomeni nevarnost. Preobremenitve organizma so lahko izražene splošno ali pa v posameznem delu. Z njimi nam onemogoči ne le napredek, ampak celo izvajanje. Bolj kot gre za povzročene resne težave, dlje časa bo organizem potreboval za napredek. Težava preobremenjevanja je največkrat v želji znati vse takoj ter nepravilni oceni zahtevnosti aktivnosti. Vrhunski športniki , ki so velikokrat zgled in motivacija, aktivnosti izvajajo vrhunsko. To pa mnoge ob opazovanjem navda z občutkom, da gre za enostavno veščino. Že prve resnejše obremenitve, pa nam sporočajo, da temu ni tako. Streznitev nam bo prineslo dejstvo, da vse, kar vidimo v izvajanju vrhunskih športnikov, ni od včeraj. Ampak gre za dolgo obdobje treningov, tekmovanj, priprav ter številnih drugih dejavnosti. Tega pa drugače, kot izvajanje na isti način, ne more prinesti. Ta način pa je postopno nadgrajevane vseh osvojenih znanj. Le tako lahko v prihodnosti računamo z vrhunsko formo.

Triatlon je zanimiva aktivnost.

http://www.superge.si/infoportal/kategorija/lifestyle/triatlon-vadba-za-rekreativce.html