Arhiv Značk: triglav

Vzajemna zavarovanje

Dopolnilno zavarovanje in socialna varnost

Dopolnilno zavarovanje ima v Sloveniji pomembno funkcijo pri zagotavljanju zdravstvene in socialne varnosti državljanov. Pri nas imamo dva stebra, ki napajata zdravstveno blagajno z denarjem. Prvi je obvezno zavarovanje, drugi pa je dopolnilno zavarovanje. Obvezno zavarovanje krije v celoti zgolj tiste stroške zdravstvene oskrbe, ki so potrebni za reševanje življenjskih nevarnosti. Najprej je potrebno razčistiti nekaj zmede, ki obstaja med ljudmi, kar se tiče plačevanja zdravstvenih storitev. V osnovi bo obvezno zdravstveno zavarovanje krilo delež skoraj vsake zdravstvene storitve, vendar pa le do določenega odstotka. Dopolnilno zavarovanje pa poskrbi, da bolnika ne bremenijo stroški doplačila. To pomeni, da v primeru, ko nekdo nima dopolnilnega zavarovanja, mora plačati razliko, ki nastane med zneskom, ki ga krije obvezno zavarovanje in končno ceno zdravstvene storitve.

Po večini se ljudje zavedajo dejstva, da so zdravstvene storitve izjemno drage. Razna slikanja z MRI tehnologijo, proteze, biološka zdravila itn. imajo zelo visoko ceno. Če pri osebi dopolnilno zavarovanje ne obstaja, pridejo lahko stroški doplačila za takšne storitve in izdelke tako visoki, da ga pahnejo v socialno stisko. Seveda ni namen socialnega zdravstvenega sistema, da bi zaradi zdravstva ljudje obubožali. Zato v določenih primerih, ko lahko oseba dokaže, da nima premoženja in ne prejema rednega dohodka, lahko dopolnilno zavarovanje krije občina, v kateri ima prijavljeno stalno prebivališče.

V Sloveniji dopolnilno zavarovanje urejajo tri zavarovalnice: Vzajemna, Triglav in Adriatic Slovenica. Cene med njimi se ne bistveno razlikujejo, tako da je stvar osebnih preferenc, kater izbrati. Mesečna premija za dopolnilno zavarovanje pa je nedvomno zanemarljiva v primerjavi s tem, kako visoki lahko postanejo stroški zdravljenja, če tega oseba nima sklenjenega. Zdravje je dobrina, ki jo je potrebno negovati in zanjo skrbeti, saj je od nje odvisna kakovost življenja. Dokler imamo v Sloveniji socialno zdravstvo, je dopolnilno zavarovanje pomembna dobrina, ki resda stane, vendar so ugodnosti, ki jih ponuja neprimerno večje kot njena cena.