Arhiv Značk: tuji jeziki

prevajanje in komunikacija

Prevajanje, vmesni člen komunikacije

Prevajanje je vmesni člen komunikacije med raznimi sogovorniki. Prevajalec omogoča, da se tuj jezik lahko razume. Prevajanje iz tujega jezika je toliko bolj zahteven, kolikor manj pogoste so besede ter kolikor bolj strokovne so. Tuj jezik danes ni težaven v splošnih komunikaciji. Ko pa se izvaja prevajanje iz tujega jezika postane prevod težji. Tuj jezik je danes pogoj za dobro komuniciranje. Dobrodošlo je, da tuj jezik znamo.

Na ta način lahko prevajanje iz tujega jezika izvedemo sami. Tuj jezik sami lahko prevedemo predvsem takrat, ko ali dobro znamo tuj jezik ali pa sam prevod ni zahteven. Prevajanje iz tujega jezika postane zahteven, ko ne znamo jezik ali sam prevod zahteva prenos pomena strokovnih bese in izrazov. Takrat ko postane prevajanje iz tujega jezika potrebujemo pomoč. Največkrat nam jo nudi prevajalec, prevajalska agencija oziroma prevajalske agencije. Prevajalec je oseba, sposobna prenosa pomena besed iz tujega v ciljni jezik. Na trgu lahko prevajalec deluje samostojno ali ga zaposli prevajalska agencija. Prevajalske agencije imajo za svoj cilj dobre in kakovostne prevode. Prevajalska agencija je danes soočena z veliko konkurence na trgu. Zato morajo prevajalske agencije skrbeti za dober kader. Prevajalec je dober, ko je sposoben svojo kakovost upravičiti. Prevajalske agencije želijo imeti v svoji sredi kar se da dober kader. Prevajalec je lahko dober na različnih področjih prevajanja. Prevajalske agencije se ukvarjajo z različnimi prevodi.

Najbolj obsežni so prevodi pisanih besedi. Strokovni prevodi so manj pogosti, vsekakor pa so na seznamu ponujeni storitev, katere prevajalska agencija lahko izvede. Prevajalska agencija nudi prevode v različnih jezikih. Poleg izbire jezikov prevajalska agencija nudi tudi različna področja prevajanja. Strokovni prevod je zahtevan predvsem takrat, ko gre za besedila iz različnih strokovnih področji. Največkrat so naročniki razne pravne osebe, ki potrebujejo dober prevod zaradi svoje profesionalne dejavnosti. Z večanjem pomena globalne realnosti prevajanje pridobiva na svoje pomenu.

Več o tem

prevajanje in prevajalska agencija

Prevajalska agencija, jezikovni posrednik

Prevajalska agencija je jezikovni posrednik .

Jezikovni posrednik je potreben povsod tam, kjer sogovornika naletita na težave v komuniciranju. Seveda je jasno, da gre za težave v komuniciranju, ki so posledica neznanja jezikov. Prevajalska agencija lahko takšne težave razreši na različne načine. Danes so prisotni nekateri klasični načini, v prihodnosti pa bodo na pomenu in teži pridobivali tudi sodobni načini. Klasični načini so tisti, ki jih prevajalska agencija izvaja od nekdaj. Prevajalska agencija je bila v preteklosti drugačna kot danes. Povezave med kraji in ljudmi, ki govorijo tuje jezike so bile bistveno bolj oddaljene kot danes. Seveda so razdalje v fizičnem pomenu enake. Spremenil se je predvsem čas, ki je potrebe, da se določene cilje doseže. Prevajalska agencija so bili sprava osebe, ki so znale tuje jezike. Prevodi so se izvajali na razne načine. Postopoma se je prevajalska agencija skozi čas in potrebam primerno spreminjala. Z večanjem obsega prevajalskih zahtev je prevajalska agencija začela postajati vedno bolj podobna današnji obliki. Danes je prevajalska dejavnost v primerjavi s preteklostjo v marsičem drugačna. Drugačnost glede na preteklost ima mnoge prednosti. Prevajanje lahko danes poteka na različnih lokacijah. V veliko primerih tudi na poljubnih lokacijah. Poljubne lokacije so lahko določene glede na željo naročnika ali pa glede na izbiro prevajalca. Naročnik določi kraj prevajanja predvsem pri tolmačenju. Največkrat gre za tolmačenje pri raznih poslovnih in drugih podobnih aktivnostih. Sogovornika se brez tolmača ne bi mogla dobro sporazumevati. V osnovnih pojmih bi še nekako našla skupni jezik, pri podrobnostih se zaplete. Podrobnosti so v poslovnem svetu zelo pomembne, saj lahko predstavljajo razliko med uspešnostjo ter manjšo uspešnostjo. Predvsem pa je pomembno, da sta obe strani na eni stani seznanjeni, na drugi pa prepričani v točnost dogovorjenega oziroma sestavnih delov dogovora.

Prevajalska agencija se bo v prihodnosti spreminjala v mnogih značilnosti, tako kot se je do današnjih dni v marsičem spremenila.