Arhiv Značk: turizem

valminier smučanje

Smučanje v Italiji je doživetje

Smučanje v Italiji je lepo doživetje .

V svetu slovi Italija kot turistom prijazna dežela , zato je smučanje v Italiji toliko bolj zanimivo. Smučanje v Italiji v veliki meri mogoče na širnem območju severa države, ki se razteza od meje s Francijo in Švico na zahodu, ter Slovenije in Avstrije na vzhodu. Podobno kot v vseh alpskih deželah, smučanje v Italiji zaznamuje dolga in bogata tradicija. Lokalno prebivalstvo smučanje obvlada od malih nog, njihovi daljni predniki pa veljajo za pionirje smučanja, tako kot v vseh drugih alpskih državah. Smučanje v Italiji se je do današnjih dni od skromni začetkov razvilo v dobrodošlo dejavnost za lokalno prebivalstvo in prijetno doživetje za obiskovalce. Razvoj, ki ga je smučanje v Italiji doživelo do današnjih dni se kaže na mnogih področjih. Na starih slikah se lahko vidi kako je smučanje v Italiji potekalo nekoč. Stare slike pričajo o starih smučarskih objektih, starejših tehnikah smučanja, starejši smučarski opremi. V dolini oziroma na širšem območju bi bilo moč videti tudi mnoge druge starejše prometnice, objekte, naprave ter vse, kar je bila nekoč sodobnost. Danes so smučišča sodobna, urejena po najzahtevnejših varnostnih standardih. Poleg tega omogočajo hitro povezavo od izhodišča do posameznih delov smučišča. V nekaterih primerih tudi do meje s sosednjo državo. Na smučiščih se veliko časa že zavedajo, da smučar ne potrebuje le snežno površino ter napravo, ki ga pripelje do nje. Ob smučiščih so tako gostinski in turistični objekti. Za vse, ki smučanje vključijo v počitnikovanje pa so dodatne zmogljivosti, kot so prenočišča ter vse, kar bi smučarja zanimalo. Na ta način lahko motivirajo tudi vse, ki jim smučanje ni na prvem mestu ali celo tiste, ki smučanja sploh ne obvladajo. Kar je posebno dobrodošlo za skupine z zelo različnim znanjem smučanja.

Smučanje v Italiji je doživetje za smučarje in vse ostale obiskovalce.

Potovanje v ZDA, izkušnja različnosti

Potovanje v ZDA je zanimiva izkušnja različnosti , saj se različnosti in raznolikosti na prostranem in raznolikem ozemlju čutijo na praktično vsakem kilometru poti.

Samo potovanje v ZDA je izkušnja različnosti z več vidikov. ZDA pozna več različnih narodnosti, gostote naseljenosti, podnebja ter še mnogo drugega. Z razvito prometno infrastrukturo je potovanje v ZDA zanimivo tudi za vse, ki si željo preizkusiti prostranost cest, ki jih v Evropi verjetno ne bomo imeli nikoli. Dolge, prostrane poti se vlečejo v neskončnost, ravnina pa zlepa ne pojenja. Za evropske razmere bi temu lahko rekli monotonost, vendar je to značilnost ZDA. Poleg prostranosti je potovanje v ZDA zanimivo zaradi različnosti v dojemanju časa, življenjskega ritma ter načina življenja. Na odročnih cestah, ki so povečini daljni spomin pionirskih časov osvajanja prišlekov, je potovanje v ZDA srečanje z starimi evropskimi kulturnimi značilnostmi. Tako ni presenečenje, na poti srečat kraje in mesta z evropskimi imeni, pa tudi stara evropska narečja niso posebnost. Prinesli so jih prišleki, ker pa je bila okolica in kultura drugačna niso doživljali sprememb. Na ta način lahko potovanje v ZDA nudi edinstveno priložnost srečanja z starim evropskim narečjem. V Evropi je na račun raznih dogodkov in sprememb že izumrlo, v ZDA pa se je ohranilo do današnjih dni v bolj ali manj izvirni obliki.

Potovanje v ZDA nudi tudi raznolikosti v vsakdanjiku . Osamljena mesta, ki imajo starejše prebivalce, kateri so povečini v pokoju, si svoj vsakodnevni ritem organizira in doživlja čisto drugače kot vrvež velikih mest, kjer je večina aktivnosti posvečena pridobivanju gmotnih in drugih dobrin. Za vsakega nekaj bi lahko rekli, zato je potovanje čez lužo vedno bilo zanimivo in privlačno. Seveda je različnost možno prilagoditi osebnim željam in zahtevam, saj lahko potovanje organiziramo na razne načine. Potovanje v ZDA je zanimiva izkušnja, ki se jo splača doživeti.