Arhiv Značk: utrujenost

izčrpanost in izgorevanje

Izčrpanost, obvladujmo težave

Izčrpanost je mnogim znak, da začnejo odlično zdravljenje ter mnoge druge pozitivne aktivnosti.

Vsaka oseba je lahko ponosna na dosežke, ki jih je dosegla pri odpravljanju težav, ki jih prinaša izčrpanost. Danes je izčrpanost fenomen. Toliko bolj je izčrpanost, fenomen, ker je mnogim ni tuja. Premalo ljudi se zaveda negativnosti, ki jih je dosegla izčrpanost. Težave, ki jih lahko doseg izčrpanost se zdijo marsikomu mačji kašelj. Vendar temu ni tako. Premagovanje težav, katre prinaša izčrpanost bomo bolje razumeli, če se zavemo, da je vsak športnik pravo nasprotje tega razmišljanja. V doseganje športnih uspehov je vloženo veliko truda. Gre za desetletja treningov, odrekanj, nastopov, premagovanj raznih ovir ter še mnogo drugega. Športni uspehi so znani v vsej svoji pestrosti in razsežnosti predvsem tistim, ki se s športom ukvarjajo. Pri tem ni toliko pomembno ali gre za aktivnega rekreativca ali športnika. Redno izvajanje športne aktivnosti zahtevajo, da se človek najprej zanje odloči. To med drugim pomeni, da ob strani pusti vse druge aktivnosti. V najboljšem primeru je dovolj, da jim lahko pusti nekaj pozornosti takrat ko šport dopušča čas. Praktično je to najbolj izvedljivo, ko preneha sezona nastopanja ali treningov. Pri manj zahtevnih postranskih zadevah pa je vedno dovolj časa, če le pogoji dopuščajo. Nekatere postranske zadeve imajo za izvedbo pogoje. V primeru, da so pogoji izpolnjeni, lahko športnik postranske zadeve opravi. V nasprotnem primeru športnik ne more opraviti postranske zadeve. Preprosto zato, ker pogoji niso izpolnjeni. Postranske zadeve tako ne morejo biti izvedene, če je za njihovo izvedbo potreben točno določen kraj. V primerih, ko športnik trenira ali nastopa v tujem kraju, takšna izvedba postranske zadeve ni mogoča. Ko gre za osebne zadeve zna biti to kar naporno, zahteva čas, da se športnika na to navadi.

Izčrpanost moramo razumeti na obraten način, tako kot razmišlja športnik z pozitivno naravnanostjo za doseganje ciljev.

Več

stres in počutje

Stres, pojav nezadovoljstva

Stres je pojav nezadovoljstva .

Nezadovoljstvo je sestavni del človekovega življenja. Sestavljajo ga trenutki sreče , kot tudi trenutki nezadovoljstva. Stres se pojavlja, kot človekov odzivna na nesposobnost aktivnega posredovanja. Človek ima mnogo želja in zahtev. Njihovo dosedanje je povezano z mnogimi aktivnostmi. Stres se pojavi takrat, ko človek ni sposoben učinkovito opraviti zaželenega. Danes je stres spoznan kot negativna lastnost. Zato se stres tudi učinkovito odpravlja povsod tam, kjer je to mogoče. Stres je v nekaterih primerih mogoče odpraviti. Potrebno se je le zavedati, da stres učinkovito odpravljamo z zavedanjem ter ustreznim učinkovanjem. Danes je možnosti za odpravljanje negativnih lastnosti veliko. Predvsem se mora človek zavedati svojih sposobnosti ter hkrati omejitev. Sposobnosti človeku predstavljajo možnost koristnih učinkov. Za njihovo doseganje so potrebne aktivnosti. Dobro opravljene aktivnosti niso le tiste, ki dosegajo učinke, ampak tudi omogočajo optimalno izkoriščanje sposobnosti. Optimalno izkoriščanje sposobnosti je predvsem vse kaj drugega kot prevelik ali premajhna obremenitev. V primerih prevelike ali premajhne obremenitve nastanejo negativne posledice. Prevelika obremenitev sicer ima večje učinke mogoče, hkrati pa tudi posledice v raznih oblikah. Premajhna obremenitev ima načeloma manj negativnih posledic. Vendar manjša količina učinkov, lahko negativno vpliva na človeka. Zato je spoznanje optimalnega zelo koristno. Predstavlja območje količine učinkov, kateri so lahko dosegljivi z optimalno obremenitvijo, ter prinašajo optimalno zadovoljstvo. Za doseganje večjih učinkov so možne tudi razne olajšave. Slednje omogočajo, da se učinki dosežejo prej, lažje, z manj negativnimi posledicami. Med negativnimi posledicami je tudi večje ali manjše število stresnih situacij. Danes se manjše število stresnih situacij dosega z napredkom na vseh ravneh. Večje učinke napredne družbe dosegajo z uvajanjem naprednih tehnologij ter novih spoznanj z različnih področji znanosti. Njihovi koristni učinki se med drugim odražajo tudi v zmanjšanem številu stresnih situacij ter zmanjšanem številu stresnih primerov.

Stres je danes težava, ki je pogostejša v manj razvitih družbah.