Arhiv Značk: večkanalni marketing

Večkanalni marketing, sprememba povpraševanja

Večkanalni marketing je odgovor na spremembe povpraševanja .

Spremembe povpraševanja so prisotne od najstarejših časov, večkanalni marketing je zato zgolj del nenehnega razvoja človeške vrste. Pred njim je bil zelo pomemben prehod od klasičnega na internet trženje . Lahko bi rekli, da ta sprememba še ni dokončna ter se razvija. Verjetno dokončno do prehoda ne bo nikoli prišlo, saj ima klasičen pristop nekatere nezamenljive lastnosti. Bolj se spreminja spletno trženje, večkanalni marketing je lep primer. Razvoj spletnega trženja pogojujejo številni dejavniki, kot so tehnologija, družba, potrošniki, zakonodaja ter drugi dejavniki. Tehnologija je od časov prvih trgovin na spletu napredovala, postala je bolj izpopolnjena in zmogljiva. Dovolj je, da pogledamo v zgodovino svojih računalnikov oziroma njim podobnih naprav. V preteklosti smo imeli predvsem stacionarne računalnike, uporabljali smo jih omejen čas, dostop ni bil enostaven, vsebine so bile blago rečeno skromne. V takem okolju se večkanalni marketing ne more razvijati, ker nima osnovnih pogojev. Do njega smo prišči preko vmesnega obdobja, ki so ga zaznamovali začetni koraki na področju spletnega trženja. Ker je bila ponudba omejena in hkrati privlačna, je največkrat obisk pomenil tudi nakup ponujenega blaga ali storitev. Danes so vsebine bogatejše, veliko več časa smo prisotni na spletu, naprave so neprimerno bolj zmogljive in dostopne. Zato ima večkanalni marketing možnosti za obstoj in razvoj. Obisk spletne strani ni nujno povezan z nakupom ponujenega, ampak želimo pred tem izkoristiti možnost dodatnih informacij. Želijo se prepričati ali nam je ponujeno ustrezno, kakšne so lastnosti, kako je z uporabo v praski in podobno. Lahko rečemo, da je večkanalni marketing omogočil tudi razvoj kupcev na spletu. Postali so bolj osveščeni, temu primerno bolj zahtevni in željo preprosto povedano od spletne trgovine več kot v preteklosti.

Spremembe gre pričakovati tudi v prihodnosti prav zaradi povpraševanja ter vedno bolj kakovostne ponudbe, ki jo večkanalni marketing nudi.

Večkanalni marketing, ocena ponudbe

Večkanalni marketing je sodobno ocenjevanje ponudbe .

Ocenjevanje ljudje izvajamo neprestano, del tega procesa je tudi večkanalni marketing. Spletni nakupi so danes glede na preteklost vedno bolj pogosti, spreminja pa se tudi kakovost nakupov. V preteklosti je bilo ponudbe manj, hkrati pa tudi manj koristnih vsebin. Zato se je za izdelek ali storitev kupec odločil že ob obisku. Danes ima zato več možnosti preverjanja ponudbe. Tu nastopi večkanalni marketing, ki ponuja tako ponudbi kot povpraševanju pomemben napredek. Povpraševanje se zaveda, da živio v informacijski dobi, sposobne naprave za pridobivanje informacij ima tudi praktično vsak v svojem žepu. Z pridobivanjem informacij povpraševanje obogati svoje vedenje o ponudbi. Cene, zaloge, dobavljivost ter druge informacije so lahko na voljo takoj. S tega vidika je večkanalni marketing dvignil kakovost soočanja. V primeru, da cena ponudbe ne bo konkurenčna se bo povpraševanje odločilo za alternative ali jih vsaj poiskalo. Zaloge so prav tako pomembne, saj danes vedno večji delež povpraševanja želi imeti izdelek ali storitev takoj. V primeru, da aktualna ponudba tega ne more izpolniti, želimo čim prej dobiti drugo ponudbo. Prav tako prinaša večkanalni marketing spremembe na področju dobavljivosti. Izrazita je predvsem na specifičnih trgih, ki se razlikujejo v mnogih značilnostih, kot je recimo velikost. Na manjšem trgu je ponudba primerna povpraševanju. V splošnem je povpraševanje manjše kot na večjem trgu. Temu se prilagodi tudi ponudba, v praksi to opazimo kot manjšo ponudbo v horizontali ali vertikalni smeri. To prakso lahko večkanalni marketing spreminja skladno z možnostmi in sposobnostmi povpraševanja. V primeru, da ponudba na specifičnem trgu ni primerna, bo povpraševanje začelo iskati alternative zunaj njega. Ponudba je lahko zunaj specifičnega trga boljša, ima pa lahko pomanjkljivosti. Povpraševanje ne razmišlja le o pridobitvi, ampak tudi o koriščenju učinkov. Ti pa so lahko s tehničinimi napakami in drugimi ovirami lahko onemogočeni.

Večkanalni marketing je napredek soočanja ponudbe in povpraševanja.