Arhiv Značk: vrednostni papirji

Vrednostni papirji nakup delnic

Vrednostni papirji so dosegljivi, ko odpremo trgovalni račun .

Z njim lahko postanejo vrednostni papirji naša osebna lastnina. Z njimi poljubno razpolagamo. Kot ime pove trgovalni račun pomeni, da imamo na njem delnice shranjene, lahko pa z njimi tudi trgujemo na delniškem trgu. To pomeni, da nas
delniški trg zanima z namenom prodaje obstoječih ali nakupom novih delnic. Delnice so za mnoge edini vrednostni papirji, ki jih poznajo. Redki poznajo še obveznice in številne druge vrednostne papirje. V primeru odločitve za registrski račun, pa izrazimo željo, da želimo imeti svoje delnice zgolj varno spravljene. Odpreti trgovalni račun je danes zelo enostavno. Vse kar potrebujemo je osebni dokument s katerim izkažemo svojo identiteto, potrdilo o davčni številki ter osebni bančni račun. Trgovanje z vrednostni papirji preko trgovalnega računa, lahko poteka na klasičen ali sodoben način. Klasičen način pomeni, da svoje želje po nakupu novih ali prodaji obstoječih delnic izvedemo preko telefona ali osebnega naročila. Vse naše aktivnosti se beležijo, kar omogoča preglednost in poštenost poslovanja. Izpisek naši aktivnosti vsakega posla, dobimo po pošti. Sodobno trgovanje z vrednostni papirji poteka preko uporabe sodobnih naprav. To so računalniki, telefoni ali tablice. Prednost takega poslovanja je v dostopnosti. Praktično to pomen, da lahko trgujemo z vrednostni papirji kjerkoli. Za aktivne trgovce je to zelo koristno, saj lahko izberejo za trgovanje kraj, kjer se počutijo najboljše. Komunikacija pa ni težava, kot je to značilno za stacionarne naprave oziroma klasično trgovanje. Stacionarne naprave omejujejo gibanje, biti moramo tam, kjer so nameščene oziroma imamo zelo omejeno gibanje. Klasično trgovanje pa zahteva našo prisotnost, kar je za trgovce, ki se najbolje počutijo daleč stran od vrveža neprimerno. V primeru, da se jim preko prejetih informacij, opravljene analize in odločitve, ponudi priložnost trgovanja, bodo preden pridejo do posrednika mogoče že izgubili priložnost.

Vrednostni papirji omogočajo plemenitenje osebnih finančnih sredstev.

https://www.alta.si/

finance in trg

Tečajnica ljubljanske borze, pregled dnevnega trgovanja

Tečajnica ljubljanske borze je pregled trgovanja na določen trgovalni dan.

Preglednost in transparentnost je eden od namenov delovanja ljubljanske borze. Zagotavlja jo tečajnica ljubljanske borze. Z njo je omogočen strnjen pregled dogajanja na določen trgovalni dan. Na njej so zbrane informacije o zaključnem tečaju, spremembi tečaja ter dnevnem prometu po posameznih vrstah vrednostnih papirjev. Na ljubljanski borz se trguje na treh različnih trgih. Trg delnic sestavlja prva, standardna in vstopna kotacija. Drugi je trg obveznic, ki ga sestavljajo obveznice in zakladne menice. Zadnji je trg strukturiranih produktov, ki ga sestavljajo investicijski kuponi, delnice investicijskih družb, certifikati, pravice in nakupni boni. Vlagatelji naložbe na borzi spremljajo, poleg njih pa mnoge druge osebe. Borza je pomembna za makroekonomsko okolje ter tudi širše. Pridobivanje informacij je omogočeno praktično vsakemu, ki ga tečajnica ljubljanske borze zanima. Razlogi so različni. Lahko gre za investicije, možno je opazovati lastnosti podjetja, panoge, gospodarstva ter številne druge dejavnike, ki vplivajo na gibanje tečajev, prometa in drugo. Trgovanje je mogoče preko posrednika, ki ga izbere investitor. Informacije, ki jih prikazuje tečajnica ljubljanske borze na daljši ali krajši rok so zanj eden od pomembnejših temeljev odločanja. Spremljanja gibanja je možno na različne načine. Obstajajo nekateri standardni načini, lahko se pa določimo tudi za individualen način. Standardne načine je moč pridobiti preko klasičnih ali sodobnih medijev. Individualne oblikuje vsak posameznik sam, pri tem ima različne možnosti. Nekatere možnosti so brezplačne, druge so plačljive. Informacije, ki jih sporoča tečajnica ljubljanske borze lahko posameznik spremlja samostojno, lahko pa pri tem v različnih možnih obsegih in načinih sodeluje izbrana strokovna oseba. Odločitev za točno določene aktivnosti investitor izvede preko posrednika. Informacije, ki jih tečajnica ljubljanske borze za določen trgovalni dan prikazuje so velikokrat motiv za točno določene aktivnosti.

Tečajnica ljubljanske borze je prikaz gibanja cen vrednostnih papirjev, kaže pa še številne druge pomembne informacije.